///A szent negyven nap a családban

A szent negyven nap a családban

Az advent közös megünneplése ősi szent szokás a családokban, amely sok kegyelmi gyümölcsöt szokott teremni. A szent negyven nap családi ünneplése kevésbé elterjedt, de fontos, hogy jobban elterjesszük ezt. Tudatosítanunk kell, hogy kereszténységünk legnagyobb titka a megváltás: Jézus halála és feltámadása, a „húsvéti titok”.

Hogyan tehetjük a nagyböjtöt, illetve a húsvétra való felkészülést az ezt megillető helyre a család életében? Lássunk néhány gyakorlatot, amelyek már országszerte több plébánián, közösségben működnek. (Ötleteket meríthetünk abból is, hogy milyen módon szoktuk az adventi felkészülést széppé tenni családi körben.)

Tervezzük meg

Tudatosítsuk, hogy milyen külső formák lehetnek segítségünkre, amelyek a lakásban a szent negyven nap titkaira emlékeztetnek, illetve amelyek a gyermekekkel mondott családi közös imához is keretet szolgáltatnak. Pl.: házi oltár lila terítői, gyertya kereszttel, saját készítésű töviskoszorúval stb.

Közös családi ima

Amint az adventi koszorú körül sok család összeül legalább hetente (néhol naponta) imádkozni, hasonlóan próbáljunk a szent negyven nap alatt is leülni, pl.: gyertya és töviskoszorú körül, hogy közösen imádkozzunk, beszélgessünk – a nagyböjt titkairól, illetve arról, hogyan sikerült megvalósítani elhatározásainkat.

Választhatunk közös elhatározásokat

Néhány ötlet:

  • Péntekenként kenyér-víz vacsora (ennek árát felajánljuk szegények javára);

  • Közös családi erénygyűjtő lap (pl. rajzolt töviskoszorúval, melynek töviseit a gyermekek, illetve a családtagok minden jócselekedet alkalmával virággá alakíthatják);

  • Lemondás, amint fent vázoltuk;

  • Heti tévé- vagy internetmentes este – amikor a család közös imát, „liturgiát” tart, pl. az alább bemutatott rend szerint;

  • Esetleg egy másik tévé- vagy internetmentes este – közös családi játék céljára;

  • Közös keresztút vagy rózsafüzér a fájdalmas titkokkal;

  • Néhány nap nézzük át ruháinkat, játékainkat, s feleslegünket adjuk oda egy rászorulónak vagy a karitásznak;

  • Ki-ki ápolja kapcsolatait közössége tagjaival, másik napon a rokonokkal vagy a hittől távolabb állókkal… (lehet váltogatva minden napra más személyért élni);

  • Figyeljünk lakásunk szépségére, hogy Isten Országát tükrözze;

  • Vegyük észre családtagjainkban, ami szép, és este beszéljük meg.

Családi liturgia

A családi összejövetelek liturgiája hasonló, mint az adventi koszorú körüli liturgia:

Nagyböjti ének: pl. Hozsanna: 58, 60, 63,70, 82 stb.

Szentírásolvasás: választhatók János első levelének részei vagy a vasárnapi, illetve a napi olvasmányok; vagy pl.:

– Iz 1,16-20; 42,1-7; 49,8-15; 50, 4-9; 58,6-11;

– Jer 17,5-10;

– Mt 1,16-18; 5,20-26; 18; 21.35; 25,31-46;

– Lk 18,9-14;

Beszélgetés: Hogyan éltük meg elhatározásainkat? Milyen kegyelmet, örömet éltünk meg ezáltal?

Befejezés: akár saját szavainkkal megfogalmazott ima, akár a Miatyánk vagy egy ének.

Minél teljesebb odaadással éljük a szent negyven napot, annál inkább kell majd átmennünk kisebb nagyobb meg-halásokon (nagypéntekeken), s annál teljesebben fogunk egyesülni húsvét titkával: az értünk meghalt, s halálában is a feltámadást hordozó Jézussal.

És annál inkább tapasztaljuk a Lélek kiáradását is saját lelkűnkbe és családunkba. Ez a jó felkészülés húsvét ünnepére, és arra, hogy életünkben folyamatosan uralkodjék a feltámadás titka, a Feltámadott Jézus jelenlétének öröme.

Tomka Ferenc atya

2019-04-20T19:29:01+02:002019. március 6.|0 hozzászólás

Hagyj üzenetet