Vegyük észre, hogy Isten mivel ajándékozott meg bennünket, házasságban élőket azáltal, hogy „egyházas személlyé” válhatunk a házasság szentségében. A Teremtőnk boldogságra hívott meg, hogy napról-napra megtapasztaljuk: harmadik szövetségesként ott van velünk. Ezáltal a világ elé élhetjük azt, ami az Ő terve az emberrel: szeretetben éljen, boldogságot, örömet, bizalmat sugározzon mindazok felé, akikkel találkozik – ez volt a „Test és lélek egysége – Intimitás és szexualitás a házasságban” címmel meghirdetett lelkigyakorlat egyik fő gondolata.

A csíksomlyói Jakab Antal Házban megrendezett eseményen az előadók, a budapesti Gorove László és Kriszta arra buzdította a jelenlevő házaspárokat, hogy az egyéni elmélkedésekben, a páros beszélgetésekben és a kápolnában, az Oltáriszentség jelenlétében próbálják megfogalmazni: hol vannak azok a sebek, amelyeknek gyógyulnia kell, hol vannak azok a kátyúk, falak, akadályok, amelyek miatt nem tudnak kilépni Jézus Krisztus világosságra. Csak így vehetnénk át Isten igazi ajándékát, hogy a házasság szentsége által testestől-lelkestől odaajándékozhassuk magunkat a társunknak.

A rendezvény végén a lelkigyakorlat vezetőivel beszélgettünk.

Mi volt a legfontosabb üzenet, amit szeretettek volna átadni a házaspároknak a lelkigyakorlaton?

Kriszta: Azt hangsúlyoztuk, hogy a szexualitást Isten teremtette, jó és örömteli dolog, valami olyan nagy lehetőség és ajándék a házasságban, amire érdemes odafigyelni, és amit érdemes kihasználni, fejleszteni.
Laci: És azt, hogy nagyon szorosan összefügg az imaéletünk, a lelki életünk a házastársi testi kapcsolatunkkal, a szexualitással, és ez a kettő együtt tudja megadni az éltre szóló stabilitást a házasságban, illetve a hűséget és tartós örömöt és boldogságot, amire Isten hív bennünket a házasság szentsége által.

Benneteket hallgatva úgy éreztem, hogy az igazság, amit képviseltetek, szinte fénycsóvaként világít be a sötétségekbe. Talán a résztvevő házaspárok számára meglepő volt a nyitottságotok, őszinteségetek, hogy keresetlen szavakkal, életetek legintimebb pillanatait megosztva beszéltek a szexualitásról, de ez ugyanakkor fel is szabadította őket a gátaktól. Annyira jók ezek az alkalmak, mert Isten fénye, az Szentírás igazságai megtörik a homályokat. Ezt így ti hogyan látjátok?

Kriszta: Valóban van sötétség, sőt teljes zavarodottság van. Egyik oldalról, hozunk otthonról egy tabutémát, a világ ugyanakkor folyamatosan a szexualitás témája körül ugrál. Hogy hol van ebben a témában az igazság, azt eddig talán senki nem mutatta meg. Ezért gondoltuk, hogy megnézzük, hogy mit tanít a Szentírás, és próbáljuk megtalálni, hogy Isten tervében hol van a szexualitás, és hogyan ajándékoz meg bennünket Isten ezen keresztül.

Laci: Most ahogyan ezt mondtad, egy kép jutott eszembe, hogy az egyik oldalon van a sötétség, a másik oldalon az álvilágosság, és amit nekünk meg kellene ismernünk, az az igazi világosság, amiről János evangélista beszél, miszerint „az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt.” (Jn 1,9-10)
Isten a szexualitásunkkal együtt teremtett bennünket, arra, hogy azt megismerjük, megéljük, és a benne rejlő örömöt megtaláljuk. Erre hozta létre a házasság szentségét, és ez olyan hajtóerő, amit ha kellő figyelemmel és a Szentírás irányelveinek megfelelően kezelünk, akkor az életre szó energiákat tud adni a házasság boldogságához, és ahhoz, hogy a házasság az evangelizáció eszközévé váljon.

A lelkigyakorlat egyik fontos pillanata, amikor a férfiak és a nők különválnak. Miért tartjátok fontosnak külön beszélgetni a férjekkel és a feleségekkel?

Laci: Azzal kezdtem a férfiaknak szóló külön alkalmat, hogy elmondtam: a különvonulásunk előnye, hogy egy-két olyan trükköt, ötletet is meg tudunk beszélni egymás között, amelyet ha otthon a férjek megvalósítanak, akkor a feleségeik nem mondhatják, hogy „ezt csak azért csinálod, mert Gorove Laci mondta”. Azt hiszem, hogy az, amit férfi problémának mondhatunk, az a leginkább a mi látványorientáltságunk miatti kísértés: az internetes pornográfia, az erotikus töltetű reklámok.

Kriszta: A nőknél mindig más a hangulat a különvonulás idején, nálunk beszélgetés folyik, kérdéseik vannak, a nők szeretnek ezekről a témákról nyíltabban beszélni, mint a férfiak. Biztatni próbálom őket, hogy érdemes a férjük kedvében járni, mert ezzel nagyon sok örömet tudnak szerezni. Arra is buzdítottam őket, hogy a szexualitást soha ne használják fegyverként a házastársuk ellen. Azt is el szoktam mondani, hogy a férjüket egyszerű dolgokkal is fel tudják vidítani, és ha ezt megpróbálják, jó eséllyel változhat jó irányba a kapcsolatuk.

Milyen élményekkel indultok haza, hogyan éltétek meg ezt a hétvégét?

Laci: Mindig nagy öröm számunkra, amikor pénteken, a lelkigyakorlat első napján a program szerint 18 órakor kezdődik az előadás, és már mindenki ott ül az előadóteremben. Sajnos erre az időre Magyarországon a társaság fele sem érkezett meg, örülünk, ha legalább 20 órára beérnek, és ha nem alszanak el az előadáson.

Kriszta: Most már nagyon régóta járunk Erdélybe, és mindig úgy jövünk, hogy ez egy nagyon érdekes világ. Annak ellenére, hogy itt is magyar emberek élnek és magyarul beszélnek, mégiscsak máshová jövünk. Jó látni a nyitottságot, azt a hihetetlen tisztaságot, ami az emberekből sugárzik – én mindig feltöltődve megyek haza. Azt látom, hogy itt tényleg szeretnék tudni, hogy hogyan lehet jobban élni, és ezt sajnos Magyarországon már sokkal kevésbé tapasztalom. Talán még egy kis bátorság hiányzik nekem, errefelé nem nagyon mernek kérdezni a házaspárok, ezért a jövőre nézve biztatok mindenkit, hogy merjenek kérdéseket feltenni nekünk.

(Lejegyezte: Kertész Tibor)