👁‍🗨 869

Gyermekeink hitre nevelése ma nehéz, de áldott feladat. Családbizottságunk most ebben akar segíteni. Szeretnénk a családi katekézisben is nagyszerűen használható tartalmakat készíteni, ezeket a szülők számára felkínálni. Ha felajánlod két évre a személyi jövedelemadód (SZJA) 3,5%-át, mi erre fordítjuk Isten segítségével.

A hit Isten ajándéka. Nem emberi tevékenység eredménye. De a szülők Isten eszközei a hit érlelődésében és kibontakozásában. A zsoltáros is erre vágyik: „nemzedék nemzedéknek hirdeti művedet, hatalmas tetteidet elbeszélik.(Zsolt 145, 4). Izajás  próféta hasonlóan érez és ír: „az apák hirdetik fiaiknak a te hűségedet. (Iz 38, 19).

A mai szülők nagy gondossággal figyelnek arra, hogy felnövekvő gyermekeik több síkon is fejlődjenek: nyelveket tanuljanak, természettudományos és más szükséges ismereteket szerezzenek, a népi hagyományokat megismerjék dalban és táncban, gyakorlati érzékeik fejlődjenek, sportoljanak.

Mindezekkel együtt: hol és hogyan történik vajon a hit átadása és a keresztény élet örömébe, gyakorlatába való belenövekedés?

Fontos szerepe lehet ebben a családnak, az egyházi közösségnek és az iskolának is. Szülők, lelkipásztorok, katekéták összehangolt szolgálata lehet segítség abban, hogy gyermekeink vágyat érezzenek az imára, szeressék a Istent, megismerjék Jézust, felkeressék a templomot, mint az imádás, találkozás, ünneplés helyét. Családbizottságunk most ebben akar segíteni.

Olvassunk bele boldog emlékű, Isten Szolgája Márton Áron püspök egyik levelébe:

„Újítsátok fel mindenekelőtt a hitoktatást a családban. A szülők Isten előtt felelősek nemcsak a gyermek testi, hanem még inkább a lelki életéért. S a nevelés elsősorban a szülők feladata, az iskola csak kisegít… meg kell, tehát, kezdeni otthon is a gyermekek céltudatos vallási nevelését. A szülő bizonyos értelemben papja a családnak. A gyermeknek, mihelyt az első szavakat formálni kezdni, a szülő vezetésével kell megtanulnia a keresztvetést, s a hogy értelme nyílik az ismert imákat, a hit elemeit, az Úr Jézus életének egyes mozzanatait, a parancsolatokat, az Anyaszentegyház szentségeit. Ha még ehhez járul az, hogy a szülők a gyermekekkel együtt mondják a napi imákat, együtt mennek szentmisére, közösen olvassák a Szentírást, a gyermek a családból a legnagyobb kincset, egész életére szóló olyan útravalót visz magával, amelyért a szülőket haló poraikban is áldani fogja.” (Márton Áron püspök 1946. évi II. sz. körlevele).

Családirodánk azért dolgozik, hogy…

o …tegyünk elérhetővé magyar nyelvterületen korcsoportnak megfelelő, családi katekézisben nagyszerűen használható tartalmakat;

o …készítsünk kézifüzetet olyan fiatal családoknak, akik heti egy estét családi katekézisre szánnának. Legyen ehhez támpont és gondolatébresztő, ahol szükséges „kézvezető” az erre összeállított füzetünk;

o …hozzunk létre online felületet, ahol szülők egymás között is megoszthatják tapasztalataikat, egymást ösztönözhetik;

Ha felajánlod két évre a személyi jövedelemadód (SZJA) 3,5%-át, mi erre fordítjuk Isten segítségével. Az adófelajánlási nyilatkozatot ITT lehet letölteni, és a mellékelt LISTA bármelyik személyéhez eljuttatni.

Szénégető István családreferens, a főegyházmegyei családbizottság titkára

TÁMOGATOM

ADOMÁNYÁVAL MISSZIÓNKAT SEGÍTI

Ha teheti támogassa a munkánkat. Köszönjük!

TÁMOGATOM