Advent harmadik vasárnapja, a rózsaszín gyertya felhívás számunkra: „Gaudete!”, vagyis „Örüljetek!”. Az öröm csendes vendég, nem hivalkodó, ezért is könnyebben megbújik a háttérben, a mélyben. Nekünk kell felfedeznünk, megkeresnünk a különböző élethelyzetekben, és néha azon kapjuk magunkat, hogy már maga a keresés is örömteli lelkületet formál bennünk. Engedjük, hogy az adventi csönd még inkább örömre hangoljon, és növelje bennünk a hálás lelkületet.

ELCSENDESEDÜNK, MAJD KERESZTVETÉS UTÁN AZ ÉDESAPA EZEKKEL A SZAVAKKAL FORDUL A CSALÁDTAGOKHOZ:

ÉDESAPA:

Ma, az adventi koszorúnkon meggyújtjuk a harmadik gyertyát. Ezzel még közelebb lépünk Krisztus eljövetelének megünnepléséhez.

Szofoniás próféta így bátorítja népét: „Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadítód! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével¸ örül majd neked ujjongó örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne.” (Szof 3,16-17)

Szent Pál pedig ezt írja a Filippiben élő keresztényeknek: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.” (Fil 4,4-7)

ÉDESANYA:

„Világosság ragyog fel az igaznak, az ártatlan szívet öröm tölti el. 12Örüljetek hát, igazak, az Úrban, és áldjátok szentséges nevét!” (Zsolt 97,11-12)

GYERMEK:

Miért gyújtjuk meg a harmadik gyertyát?

ÉDESAPA:

A koszorú harmadik gyertyája legyen az örvendezés gyertyája: az Istenhez forduló boldogságé, hogy az Eljövendő Isten Fiában mi is megleljük szívünk igazi békéjét.

Imádkozzunk közösen! Közös kéréseinkre mindannyian válaszoljuk: Jöjj el, Urunk, Jézus!

(A könyörgéseket a családtagok olvassák.)

– Urunk, Jézus, Isten Fölkentje, mindenek Szabadítója, siess és üdvözíts minket! – Jöjj el, Urunk, Jézus!

– Te a világra jöttél, mutasd meg nekünk az üdvösség útját, amely az Atyához vezet! – Jöjj el, Urunk, Jézus!

– Te a Szentlélek erejéből fogantattál, újítsa meg szívünket a Lélek igéd hallgatásával! – Jöjj el, Urunk, Jézus!

– Te Szűz Mária méhében testet öltöttél, óvj meg minket, hogy a testünk romlásba ne taszítson! – Jöjj el, Urunk, Jézus!

– Emlékezzél meg, Urunk, minden emberről, akik a világ kezdete óta éltek és benned reméltek! – Jöjj el, Urunk, Jézus!

Urunk és Istenünk,
segíts minket, hogy a hátralévő napokban igazi vágyakozással készüljünk Fiad, Jézus Krisztus eljövetelére és a karácsony megünneplésére. Aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Ámen.

EGYÜTT ÉNEKELÜNK, MIKÖZBEN AZ EGYIK GYERMEK MEGGYÚJTJA AZ ADVENTI KOSZORÚN A HARMADIK GYERTYÁT.

ELMÉLKEDÉSHEZ, BESZÉLGETÉSHEZ:

– Miért okoz örömet nekünk Jézus születése?

– Milyen módon közvetíthetjük a karácsony örömét mások felé?

– Családunk életében mi jelent örömforrást számunkra?

Miközben az elkövetkező héten a napi elmélkedéseket olvassátok, gyújtsátok meg az adventi koszorú első három gyertyáját, és köszönjétek meg Jézusnak, hogy Ő a mi örömünk forrása.