ELCSENDESEDÜNK, MAJD KERESZTVETÉS UTÁN AZ ÉDESAPA EZEKKEL A SZAVAKKAL FORDUL A CSALÁDTAGOKHOZ:

ÉDESAPA:

Ma az adventi koszorúnkon meggyújtjuk a negyedik gyertyát, mely arra emlékeztet bennünket, hogy Isten azzal mutatta meg szeretetét irántunk, hogy elküldte Fiát, Jézust a világba, hogy Üdvözítőnk legyen.

„A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad.” (Iz 9,1)

Isten népe évszázadokon át vágyakozott az Eljövendő Messiás után. Izajás próféta ezt jövendölte Isten népének: „Az Úr maga ad nektek jelet: íme a Szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezik el.” Ez azt jelenti: Velünk az Isten. És máshol így ír: „Gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: CsodálatosTanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.”

ÉDESANYA:

Ma különös szeretettel tekintünk Máriára, Urunk édesanyjára, aki befogadta életébe Krisztust, az Isten Igéjét. Mária „Igen”-t mondott Isten szavára és ezzel egy hosszú  zarándokútra indult, melyen a Mennyei Atya vezette. Bizalma számunkra is példa és egyben meghívás is, hogy bátran hagyatkozzunk Mennyei Atyánk határtalan szeretetére, hiszen ő az, aki mindig velünk van.

GYERMEK:

A koszorú negyedik gyertyája legyen a bátor bizalom gyertyája: megnyitjuk szívünket és életünket Isten Igéje számára, hogy a megszülető Krisztusban mi is új életet kapjunk és benne megleljük szívünk igazi békéjét, életünk teljességét.

Valaki a családból meggyújtja a koszorún a harmadik gyertyát.

ÉDESAPA:

Mindenható Istenünk! Köszönjük, hogy egyszülőtt fiadat küldted erre a földre, hogy Megváltónk legyen. Megnyitjuk előtte a szívünket. Jöjj, Úr Jézus, jöjj a mi életünkbe és családunkba! Jöjj és adj nekünk új életet! Add, hogy tenálad igazi békességre leljünk! Amen.

ELMÉLKEDÉSHEZ, BESZÉLGETÉSHEZ:

– Isten eltörölhetett volna minden embert a föld színéről, és újrakezdhette volna, de úgy döntött, hogy feláldozza az egyszülött Fiát, Jézust, hogy megmentsen minket. Mit mond ez nekünk Istenről?

– Mária nyitott szívvel, bátran igent mondott Jézusra. Nekünk mennyire sikerült megnyitni a szívünket az Úr előtt ebben az adventben?

– Mit tehetnénk azért, hogy nyitottabbak, befogadóbbak legyünk egymással szemben a családban?

 Miközben az elkövetkező héten a napi elmélkedéseket olvassátok, gyújtsátok meg az adventi koszorú összes gyertyáját, és köszönjétek meg Jézusnak, hogy eljött közénk.