„Végül nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ehhez a tágabb családhoz tartozik az após és az anyós, és a házastárs teljes rokonsága is. A szeretet egyik sajátos kifinomult vonása mutatkozik meg abban, hogy nem versenytársat, veszedelmes személyt vagy támadót látnak bennük. A házastársi egység megköveteli hagyományaik és szokásaik tiszteletben tartását, a törekvést nyelvezetük megértésére, a róluk alkotott kritika fékezésére, a velük való törődésre és szívbe zárásukra, akkor is, ha a házaspár jogos autonómiáját és intimitását meg kell őrizni. Ezek a megnyilvánulások a házastárs iránti szerető odaadás kiváló kifejezési formái.(Ferenc pápa – Amoris Laetitia, 198)

Gondoljuk át!

Törődünk-e a rokonainkkal? Hogyan fejezzük ki a tiszteletünket irántuk? Hogyan próbáljuk őket még jobban megismerni?

Imádkozzunk!

Urunk, Jézus Krisztus,

Te meggyógyítottad Péter anyósát, és gondoskodást, tiszteletet tanúsítottál mindazokkal szemben, akikkel találkoztál. Segíts nekünk növekedni a szeretetben és megértésben egymás szülei és testvérei iránt. Noha nem ezekben a családokban nőttünk fel, a házasságkötés által mégis csatlakoztunk hozzájuk. Segíts úgy tekinteni rájuk, mint saját szeretteinkre. Emlékeztess minket arra, hogy amikor őket szeretjük, igazából a házastársunkat szeretjük.

Ámen.

AMORIS LAETITIA HÁZASPÁROKNAK 11.