„A házaspárok személyes válságokba kerülnek, melyek gazdasági, munkahelyi, érzelmi, társadalmi és spirituális nehézségekhez kötődnek. Mindehhez hozzájönnek még bizonyos váratlan körülmények, melyek megváltoztathatják a család életét, és a megbocsátás és a kiengesztelődés útját igénylik. Amikor megkísérlik megtenni a megbocsátás lépését, mindkét félnek szelíd alázattal fel kell tennie magának a kérdést: vajon nem ő teremtett-e olyan körülményeket, melyek a másikat bizonyos tévedések elkövetésére indították? Néhány család tönkremegy attól, hogy a házastársak kölcsönösen vádolják egymást, de „a tapasztalat azt mutatja, hogy megfelelő segítséggel és a Szentlélek kegyelmének kiengesztelődést hozó működésével a házaspárok a házassági válságok nagy hányadán kielégítő módon túljutnak. A megbocsátani tudás és a bocsánat elnyerésének érzése alapvető tapasztalat a családi életben.(Ferenc pápa – Amoris Laetitia, 236)

Gondoljuk át!

Bocsánatot kérni és kapni – mennyire része ez a házasságunknak? Élünk-e az imádság és a szentségek erejével, ha nehéz megbocsátani a házastársunknak?

Imádkozzunk!

Jézus Krisztus,

Te közénk jöttél, értünk szenvedtél a keresztfán, hogy bűneink bocsánatot nyerjenek. Add, meg nekünk a kegyelmet, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy megbocsássunk egymásnak, és adj nekünk alázatot ahhoz, hogy bocsánatot kérjünk, amikor megbántottuk egymást. Add, hogy újra meg újra megtapasztalhassuk az irgalom és a megbocsátás csodáját az életünkben.

Ámen.

AMORIS LAETITIA HÁZASPÁROKNAK 27.                                            AMORIS LAETITIA HÁZASPÁROKNAK 29.