„Minden anyja szíve alatt formálódó gyermek az Atyaistennek és az ő örök szeretetének örök terve: »Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek« (Jer 1,4-5). Minden gyermek öröktől fogva ott van Isten szívében, és fogantatása pillanatában megvalósul a Teremtő örök álma. Gondoljuk csak meg, mennyire értékes az embrió, fogantatása pillanatától kezdve! Az Atya szeretetének tekintetével kell látnunk őt, amely túlmutat minden látszaton.” (Ferenc pápa – Amoris Laetitia, 168)

Gondoljuk át!

Hogyan fejlődhetünk abban, hogy Isten „szeretetének tekintetével” lássunk másokat, különösen a meg nem született gyermekeket, a fogyatékkal élőket, az időseket, a betegeket és a haldoklókat?

Imádkozzunk!

Mindeneknek Atyja,

minden ember, akit megalkottál, a Te megvalósult álmod. Látod és tudod, hogy néha nem úgy látunk vagy értékelünk másokat, mint Te. Nyisd meg szemeinket, hogy felismerjük azok értékeit, akiket Te a saját képedre és hasonlatosságára alkottál meg, különösen a meg nem született gyermekek értékét. Add, hogy minden embert, akivel találkozunk, úgy szeressünk, ahogyan Te szeretsz minket.

Ámen.

AMORIS LAETITIA HÁZASPÁROKNAK 35.                                            AMORIS LAETITIA HÁZASPÁROKNAK 37.