„Minden család előtt megjelenik a názáreti család ikonja, a maga fáradozásokból, sőt lidércnyomásokból álló mindennapjaival; mint például amikor el kellett szenvednie Heródes érthetetlen erőszakját. Olyan tapasztalat ez, amely ma is tragikusan megismétlődik oly sok elutasított és tehetetlen menekült családjában. A napkeleti bölcsekhez hasonlóan a családok meghívást kapnak arra, hogy szemléljék a gyermeket és anyját, boruljanak le és imádják őt (vö. Mt2,11). Akárcsak Mária, ők is buzdítást nyernek, hogy bátran és belső békével fogadják családi életük szomorú és lelkesítő kihívásait, Isten csodálatos tetteit pedig őrizzék meg szívükben, s elmélkedjenek el róluk (vö. Lk 2,19.51). Mária szívének kincsestárában ott van összes családunk minden egyes történése. Ezért tud segíteni mindezek értelmezésében, hogy a családok saját történetükben ismerjék fel Isten üzenetét.” (Ferenc pápa – Amoris Laetitia, 30)

Gondoljuk át!

Milyen kihívással néz szembe most a családotok, amelyhez még több bátorságra, derűlátásra van szükségetek? Hogyan segíthet ebben nektek a Szent Család példája?

Imádkozzunk!

Istenünk, Atyánk!

Légy a mi családunkkal, miközben próbálunk eligazodni az életünk kihívásai közepette. Taníts meg minket, hogy hogyan bízzunk meg a terveidben, hogyan emlékezzünk mindig a Te hűségedre. Kezedbe ajánljuk szenvedéseinket és félelmeinket, reményeinket és álmainkat. Kérünk, hogy légy ott mindenki mellett, aki szenved, különösen azokkal, akik egyedül vannak. Hadd legyen a családunk – a Szent Családhoz hasonlóan – az imádság és a szeretet helye, de ugyanakkor menedék is mindazok számára, akik szenvednek.
Szűzanyánk, segíts hozzád hasonlóan elgondolkodni a velünk történő dolgok értelmén, különösen akkor, amikor nem nagyon értjük, hogy miért történnek, és miért épp velünk történnek.

Ámen.

AMORIS LAETITIA HÁZASPÁROKNAK 3.