Február 5-én Erdély tizenhárom helységéből hatvan édesanya szánta rá a hétvégéjét hogy segítséget, szempontokat kapjon ahhoz hogy a házastársi kapcsolatuk modellje mellet mi az, amit ő maga tehet ahhoz hogy fiából, fiaiból férfi váljon.

Az ismerkedés után a szentírásból kaptak képeket anyai hivatáshoz: az anya is, olyan, mint a sas, mely eleinte ott lebeg a fészek fölött, óvja, mint szeme világát fiait, majd mikor eljön annak az ideje kiterjeszti szárnyát fia fölött, felkapja, tulajdon szárnyán hordozza, s így készteti repülésre fiait (MTörv 32,10-12). Munkájához Salamonnal együtt kérheti a bölcsességet e nehéz feladathoz, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. A zsoltárossal együtt keresi az Urat, szívébe rejti igéit, kéri az Urat hogy tanítsa meg gyönyörködni rendeleteiben, törvényeiben. Anyaként hallhatjuk Jézus hívását is, aki néha félrehív egy magányos helyre, egy kicsit megpihenni, hogy ő tanítson minket.

A Lőrincz Zsolt marosvásárhelyi képződő családterapeuta által tartott előadás sorra vette a nevelést megnehezítő társadalmi és globális tendenciákat, amik a gyermekek életére is hatnak. Az anya szerepe igen fontos: kezdetben szoros, biztonságos kötődés alakuljon ki, amit később a fokozatos elengedés kell kövessen. Ha a kötődés nagyobb korban is túl erős vagy felnőtt korban is az anya függőségben tartja fiát, akkor ez megakadályozza a fiút, a kamaszt hogy egészséges felnőtté váljon, hogy szabad és felelős döntésekre legyen képes, hogy szabadon és éretten kezdjen párkapcsolatot, kössön házasságot.

A nevelés elsősorban példamutatás, és kötelesség, gyermekeink a mi hozáállásunkat, Istenhez való kapcsolódásunkat, megoldásainkat tanulják el tőlünk, s ha ezt rosszul csináljuk, akkor tudnunk kell hogy „a múlt generációk végtelen harcai tovább élnek a nukleáris család struktúrájában” (Böszörményi Nagy Iván).

Mire lehet nevelni a fiút? Önfegyelemre, önuralomra, reális önértékelésre – hogy nem ő a világ közepe, de értékes embert. Tartást adhatunk, stabil etikai és morális rendszert, megtaníthatjuk a tiszteletet: mások. önmaga iránt és a nők irányába is.

Az első életévekben az anyával való kapcsolat adja meg azt az érzést hogy az élet jó, és biztonságos, hogy jó az hogy a világon vagyok. Az anyák mellett szó volt az apák igen fontos szerepéről: legyenek jelen fiaik életében, ők azok, akikre fiaik felnéznek, akiktől a férfias erényeket gyakorlás által tanulják el, tőlük és velük játszva-dolgozva tanulják meg a munka és a teljesítmény értékét, a hierarchia és versengés helyzeteit, a szociális készségeket, a döntést és felelősségvállalást. A kisgyereknek még az apa a „király”, de kamaszkorban már egyre nagyobb a kortársak hatása. Szó volt a fiúk és a lányok nevelésében fontos különbségekről, meg arról hogy én-központúan magunknak neveljük-e gyermekünket vagy Krisztus-központúan. A résztvevők szembenézhettek önmagukkal is hogy a bemutatott anyatípusok közül melyikekben ismerhettek magukra, jó és rossz értelemben is.

A Csog Ildikó pszichológus által vezetett műhelymunkában a kamaszkor jellemzőiről volt szó, a jellemző lelki változásokról, amin a kamasz átmegy. Ki-ki visszatekinthetett saját kamaszkorára, miként látta akkor a világot ő maga és a környezete hogyan reagált erre; számba vette azon félelmeit, melyek a saját gyermekei kapcsán benne megfogalmazódtak. Tudatosult bennük hogy a kamasz és ifjúkor azért is ilyen nehéz, mivel ez a folyamat egy új ember-a felnőtt ember születése is, annak minden vajúdásával, ami alatt fiaink mellet állhatunk és támogathatjuk ebben.

Anyaként jó ha tudjuk hogy fiaink róluk veszik a női mintát, párjukban is az anyában látott tulajdonságokat, a vele való-ismert kapcsolódási módot fogják keresni-tehát figyeljünk arra, mit tanulnak el tőlünk a női létről.
A délután folyamán öt, különböző korú fiút nevelő édesanya osztotta meg Bakó Marika kérdései alapján a saját élettapasztalatát, Kopacz Zsuzsa, Kelemen Zsóka, Balázs Hajni, Pongrácz Tímea, Puskás Olga beszéltek fiaik születéséről, miben mások, mint a lányaik, miben „másolják” apjukat, anyjukat, hogyan viszonyulnak egymáshoz a gyermekek és hogyan nőnek bele a szülők mintája alapján az Isten-kapcsolatba.

A meghívott tanúságtevő anyák közösbe tették jó tapasztalataikat és nehézségeiket majd mindnyájan imában és a szentmisében vittük Isten elé saját magunkat, házastársi kapcsolatunkat és gyermekeink életét-sorsát. Bakó Mária

A rendezvényről az Erdélyi Magyar Televízió a “Hitélet” egyházi műsorban közölt összefoglalót.

A résztvevő édesanyák visszajelzéseiből:

Anyának lenni a legcsodálatosabb és legnemesebb feladat. Születésétől kezdődően elkísérni, támogatni, bátorítani, megmutatni hogy a helyes úton járjon, ez felelősségteljes munkát igényel. A meleg, szeretetteljes családi környezet megteremtése nélkül lehetetlen. Nagyon fontos együtt megélni a mindennapokat, tanulni egymástól, felállni a sikertelenségek után, megtapasztalni, hogy mindig van megoldás, mindig számíthatunk egymásra.
A fiúból férfi lesz, a lányból nő, és akarva-akaratlan a szülők példáját követik. A mai lelkinap megerősített abban a felismerésben hogy jó úton haladok és a Jóisten segítségével mentálisan egészséges férfiakat nevelünk, akik a döntéseket önmagukért hozzák. Köszönöm a lehetőséget hogy más, fiúkat nevelő édesanyák szemszögéből is ráláthattam és tanulhattam az elmondott tapasztalatokból. Geréd Erika, Csíkmadaras

A mai nap engem megerősített abban hogy a szülők élete, amit a gyerekek elé élünk az a gyerek felnőtt korában megtérül. A gyerekek nagyon lemintáznak minket. Számomra nagyon megerősítő volt más édesanyák tanúságtétele, bizakodóan térek haza hogy sok mindent jól csinálok a fiaim nevelésében, de sok minden van még, amit tanulnom kell. Tanítóként pedig azt viszem magammal, hogy a fiúk az iskolában is másként működnek. Több szükségük van a mozgásra, szabadságra mint a lányoknak. Ezután erre is tudatosabban próbálok majd figyelni Örömmel tölt el hogy elférfiatlanodott társadalmunkban ennyi édesanya veszi komolyan azt hogy fiából, fiaiból férfit neveljen. Sárosy Katalin, Madéfalva

Különleges látni hogy hányféle anyatípus van, s ezen keresztül megtudni hogy mi az, amit helytelenül, s mi az amit helyesen végzünk fiaink nevelésében. Érdekes volt szembenézni hogy serdülő gyerekeim úgy viselkednek, ahogy én serdülőként. Szép környezet, alapos előadás, profi szervezés. Köszönjük hogy itt lehettünk. Bálint-Péter Mónika, Székelyudvarhely

Tökéletes anya nincsen, csak egyedül Isten tökéletes. Mi csak próbálunk hozzá hasonló lenni. Balázs Hajni, Gyergyóremete

Mindenit, aki idejött az mozgat: a hit és arra ráépíteni a tudást, a bölcsességet, ha ez társul, akkor megpróbálunk jó édesanyák lenni, ami erőnktől telik. Mindennek alapja a hit és a Jóisten. Ha vele vagyunk a nevelésben, akkor nem vagyunk rossz helyen. Pál Kinga, Gyergyóremete

Nagy szeretettel fogadtam térségünkben ezt a hasznos rendezvényt. Fejlődésre, , tanulásra, tapasztalatcserére, pihenésre ad lehetőséget. Az anya-fia kapcsolatnak erőteljes hatásai lehetnek az elkövetkezendő életre, akár társadalmi és szociális téren is. Ezért hiszem azt, hogy ennek a rendezvénynek létjogosultsága van. Kopacz Zsuzsa, Gyergyószentmiklós