Hajtsunk térdet a mi erős és hatalmas Istenünk előtt, aki ki akar vezetni minket a sötétségből a világosságba,  aki békességet és egységet szeretne hozni családjainkba.

„(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.  A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.” (Jn 1,9-12)

Gyermekként, fiatalként nem igazán értettem ennek a szentírási résznek az üzenetét. Akkor vált ez számomra világosabbá, amikor befogadva a szívembe Isten szeretetét, megpróbáltam ezt továbbadni másoknak. Szembesültem azzal, hogy bár Isten mindenkit akar részesíteni az ő ajándékaiban, ez mégsem jut el mindenkihez egyformán. Hisz nem mindenki egyformán nyitott erre.

Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, megszületett, a világba jött. Ezt ünnepeljük ma, karácsony ünnepén.

Ahogy az első karácsonyon, úgy ma is vannak olyanok, akik nem fogadják be Jézust, akik közömbösök, akik azt gondolják, hogy nekik nincs szükségük a Krisztustól jövő fényre, világosságra. Akik viszont befogadják, azoknak élete átalakul, megváltozik. Jézus azért jött közénk, hogy Isten gyermekeként, királyi gyermekként éljük az életünket. Ha engedjük, hogy megszülessen bennünk és köztünk, ő békességet és egységet hoz családjainkba. Bár kisgyermek képében született közénk, általa mégis „Erős Istent” és „Csodálatos Tanácsadót” kaptunk.

Amikor ma, a pásztorokhoz vagy a bölcsekhez hasonlóan térdet hajtunk Jézus előtt, hódolatunk ennek az erős és hatalmas királynak szóljon. Ne csak a tehetetetlen, a gyámolításra szoruló csecsemőt lássuk a jászolban, hanem a „Béke Fejedelmét”, a Megváltónkat, az Üdvözítőnket, aki visszaszerezte nekünk a menny örömét. Azt az Istent köszöntsük ma a gyermek Jézusban, aki ki akar vezetni minket a sötétségből a világosságra, a reménytelenségből a reménységre, a szomorúságból az örvendezésre. Őt fogadjuk be ma a szívünkbe, az otthonainkba! Neki zengjen ma dicséret és alleluja!

„Uram, Jézus! Te vagy a fény, a világosság, a remény és a vigasztalás számunkra. Te vagy az Atya ajándéka. Te vagy a szeretet megnyilvánulása. Te valóságos Isten és valóságos ember vagy. Szüless meg bennünk! Élj bennünk! Töltsd be békességeddel családjaink életét! Ámen.”

Kertész Marika