MISSZIÓNK

Víziónk és célkitűzésünk Krisztus szorosabb követése, az evangélium és egyházunk házasságra és családra vonatkozó igazságainak feltárása, megismerése, megismertetése, életre váltása és hirdetése.

Célunk a családegyház, az „ecclesia domestica” megvalósulása, a gyermekáldás és a népesedési kérdés elősegítése.

TEVÉKENYSÉGÜNK

Családpasztorációs rendezvényeket szervezünk:
családos tábort, amelyet szülőiskolának neveztünk és családkatekézisként népszerűsítünk, férjeknek, édesapáknak, feleségeknek, édesanyáknak lelki hétvégéket, illetve családkonferenciákat, ahol képzést és továbbképzést próbálunk biztosítani.

A nehéz helyzetben élők, elváltak, az elváltan újraházasodottak, az özvegyen élők, a soha meg nem házasodók vagy a társukat, párjukat keresők számára is szervezünk lelki napokat, hétvégéket.

Néhány évvel ezelőtt kibontakozott a „Boldogabb családokért” nevet viselő iskolai programunk, amely kifejezetten a jegyességre, a szent házasságra készülőket szólítja meg iskolai keretek között.

Feladatunk, hogy lelkipásztoroknak és plébániáknak is felkínáljunk a konkrét segítséget, ezáltal támogatást nyújtsunk a házaspárok és családok vagy ezek csoportjainak, közösségeinek fenntartásában, működtetésében. Plébániák vagy egy-egy település önkormányzata által szervezett családnapokon is részt veszünk, biztosítjuk az ilyen napok lelki részét, csoportos tevékenységeit.

Emellett szélesebb körben is arra is törekszünk, hogy hallassuk hangunkat a társadalom életében, a szentségi házasságra épülő családeszmény és a katolikus egyháznak a házasságra és családra vonatkozó tanítását képviselve.

TÖRTÉNETÜNK

A családpasztorációs munka szervezetten 2003-ban kezdődött el a Gyulafehérvári Főegyházmegyében.

Az 1998-ban pappá szentelt Szénégető István 2002-ben fejezte be tanulmányait Rómában, a Lateráni Egyetem II. János Pál Intézetében, ahol házasságteológiát és családpasztorációt tanult. Hazatérése után a főpásztor a főegyházmegyei családpasztorációs munka megszervezésével, a családok szolgálatával bízta meg.

2003 januárjában született meg az őszi családos konferencia, illetve a nyári családos tábor gondolata is. Az előbbi már 2003 őszétől, utóbbi 2005 nyarától kezdődően került megrendezésre. Egyre nagyobb igény volt új családpasztorációs rendezvények megszervezésére, így kezdődtek el a jegyeskurzusok vagy a jegyesoktatók számára időszakosan megszervezett képzések, a férjek és édesapák, feleségek és édesanyák hétvégéi, az özvegyek és elváltak lelkinapjai, illetve a házaspároknak meghirdetett lelkigyakorlataink.

2010 óta a Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottságának jogi személyiséggel rendelkező intézménye vagyunk Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda néven, mely Marosvásárhely székhellyel jelenleg három főállású munkatárssal működik. Szolgálatunk lelkét jelenti, hogy együtt dolgozunk olyan önkéntes házaspárokkal, akik vállalják, hogy közösbe teszik, mások szolgálatára felajánlják szabad idejük egy részét és tudásukat, az általuk megtapasztalt jót továbbadják.

2013 májusában Székelyudvarhelyen ünnepeltük 10. jubileumunkat.

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!

Különösen fontosnak tartjuk, hogy főgyházmegyénk családjaival kapcsolatot tartsunk és nemcsak a Családpasztorációs Iroda által szervezett programokon. Célunk, hogy honlapunknak és a közösségi oldalaknak köszönhetően az év minden napján folyamatosan kapcsolatban maradjunk a házaspárokkal, családokkal.

A család egy olyan rendszer, mely a szereteten alapszik. Nem a feltételezett, hanem a reális, érzelmi szereteten. Szeretet nélkül nem sokáig lehet fenntartani a családi életet.

Bruno Ferrero

Az imádság megerősíti a család lelki összetartozását azáltal, hogy részesíti „Isten erősségében”.

Szent II. János Pál pápa

A házasélet csodálatosan szép kaland! Bár nem élek házasságban, de úgy gondolom, ha a felek komolyan veszik, ha ápolják a kapcsolatukat, akkor nem lehet unalmas.

Böjte Csaba OFM

A harmonikus házasság szíve-lelke az önzetlen hitvesi szeretet. Az igazi szeretet szabad elhatározásból fakadó, feltétlen elfogadás, önzetlen ragaszkodás, életre szóló odaadás és szolgálat.

Gabriel Calvo

A jegyeseknek következetesen fel kell készülniük a házaséletre. Jól fel kell készülni a házasságra, mert Isten erejével igazán boldog házasélet lehetséges.

Nemes Ödön SJ

A szeretet nem érzés, hanem egy bizonyos döntésből fakadó viselkedés. Csakis akkor tudunk kitartóan szeretni, ha úgy döntöttünk, hogy jobban szeretjük házastársunkat, mint ahogyan azt ő megérdemli.

Gary Chapman

A család hatalmas energiaforrás, mert a teremtő Isten elgondolása szerint a család a szeretet gyújtópontja.

Bíró László püspök

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”

(Jel 3,20)