A CSALÁDPASZTORÁCIÓS KÖZPONT MISSZIÓJA

A családpasztoráció számunkra a házasság szentségére épülő keresztény családeszmény támogatását jelenti, a családok lelki gondozását. Olyan széleskörű pasztorális tevékenységet, értünk alatta, ahol fókuszban a házaspár és azok gyerekei állnak. A családpasztoráció Jézus Krisztus és Egyháza melletti elköteleződést jelent, mely őszinte, természetes, emberi és baráti kapcsolatok hálójában bontakozik ki. Család-munkacsoportba szerveződött, sajátos karizmákkal, talentumokkal, egyszerű emberi adottságokkal jelenlevő és szolgáló házaspárok, papok, szerzetesek összefogását, összehangolt szolgálatát is jelenti.

A családpasztoráció sok imát is jelent: a születendő kisbabákért, plébániákon átívelő családi barátságokat, mély és egymást megtartó mentori kapcsolatokat, komaságot, bátorítást a sérült gyermekeket nevelők, gyászban levők számára és jelent konferenciákon átélt közösségi közbenjáró imákat, ami után új életek fogannak. Jelent online vagy telefonos házassággondozást, egyházmegyei családos imaláncot, özvegyek csoportjában összeismerkedett és egymásra talált párok új házasságát, jelent utcára kitett gyermekek befogadását, ami az elmúlt tizenhárom évben életünket, hétköznapjainkat érintette.

Célunk a szeretet megtalálása, fenntartása. A szeretet sokszor fájdalmakkal és küzdelmekkel együttjáró folyamatainak támogatása. A szeretet pedig a jó Istennel való együttjárást jelent, egészen a halálig. Közösen megélt életet jelent, élethosszig tartó párbeszéd, azaz vágyaink, érzéseink, céljaink egymással való rendszeres megosztása, az egyetértés, a megbocsájtás, egymás elfogadása, támogatása és segítése, felelősségvállalás egymásért, gyermekeink világra segítése és nevelése.

Álmunk, hogy minél több helyen családos közösségek szülessenek, a családok időt szenteljenek az együtt imádkozásra, egymás megerősítésére, különböző család témák megbeszélésére, a krisztusi életben való megerősödésre.