Ilyés Erika2017-01-10T15:33:16+00:00
Ilyés Erika
Ilyés Erikasegítő nővér

Bemutatkozás

Öt gyerekes családból származom. Már 16 éve a Segítő Nővérek Kongregációjának tagja, vagyis boldog szerzetes vagyok. 2003 őszén tartományfőnöknőm egy új küldetést bízott rám, így kapcsolódtam be a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs tevékenységébe. Először „beleremegtem”, mert családokkal eddig még nem foglalkoztam,  bár  gyerekekkel, fiatalokkal dolgoztam a plébánián, kísértem párkapcsolatban élő fiatalokat. Nagy kihívásnak éltem meg ezt az új küldetést.  Bíztam a jó Istenben, ha ő ezt akarja, lesz belőle valami, és ha nekem ehhez van talentumom, ő lesz az, aki ezt a felszínre hozza.  Imádkoztam, hogy ebben a feladatban is Jézus társaként ott legyek jelen, ott szóljak, ahol éppen szükség van rám.

Azzal a céllal lendültem neki e meghívásnak, hogy mindenki, aki velünk találkozik, vagy programjainkon részt vesz, egy picit közelebb kerüljön Istenhez, társához, gyerekeihez. Jelenleg öröm van bennem, mert meggyőződtem arról, hogy ez a terv a jó Isten terve, és ami Tőle származik, az él és növekszik. Ma elmondhatom, hogy sok önkéntes házaspár áldozatos munkája, kreativitása, István atya és jómagam lelkesedése, ötleteink, jó gyümölcsöket hoztak.

Köszönet és hála érte a jó Istennek. Az a vágyam, hogy fő- egyházmegyénk valamennyi kis plébániáján a családok akarjanak közösségbe tartozni, együtt imádkozni, egymást támogatni, megerősíteni. Hiszem, hogy ezek a vágyak a gondviselő Isten tenyerén vannak és a családok összefogása, papok, házaspárok, szerzetesek együttműködése a jó hír terjedését eredményezik. Az Úrnak szüksége van ránk, nekünk viszont az ő jelenlétében, szeretetében jó élni. Most Csíkszentdomokoson tevékenykedek.