A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja idén először szervezte meg a házaspárok számára meghirdetett őszi lelkigyakorlatot. A „Szeret, mert vagyok” címmel népszerűsített lelki program célja az volt, hogy a résztvevők megtapasztalják Isten ingyenes és feltétel nélküli szeretetét, és azt tovább tudják sugározni házastársuk, környezetük felé.

Az október 14-e és 16-a között a csíksomlyói Jakab Antal Házban megtatott programra tíz pár jelentkezett, nagyobbrészt Csíkszeredából, de Gyergyószentmiklósról, Marosvásárhelyről és Kézdivásárhelyről is érkeztek házaspárok.

– A nyár elején Szénégető István marosvásárhely-remeteszegi családreferens plébános hívott meg, hogy legyek a lelkigyakorlat kísérője. Szívem csücske a bibliodráma, amit egy jó ideje igyekszek művelni, és úgy gondoltam, hogy ebben a lelkigyakorlatban bibliodramatikus képeket, gyakorlatokat fogunk használni. Szerettem volna azt úgy alakítani, hogy valóban „gyakorlat” legyen a párok számára, cselekvéssel, munkával, a lélek és a test megmozgatásával – mondta el Keresztes Zoltán gyergyószentmiklósi plébános, bibliodráma vezető, akinek munkáját a hétvége folyamán Sánta Edit lelkigondozó, bibliodráma vezető segítette.

A plébános szerint a „prédikált” lelkigyakorlatok során is nagyon sok szép és jó gondolat fogalmazódhat meg, amin a lelkigyakorlatozó elmélkedik, időközönként álmélkodik, le is jegyzi magának a legfontosabbakat, de egy idő után még azt is elfelejti, hogy hová tette a jegyzeteit.

A bibliodráma ettől eltérően az ember egész kreativitására, testi-lelki-szellemi képességeire, gesztusaira, mimikájára, hangjára, mozgására, észlelésére és érzékelésére, fantáziájára és játékosságára épít, ezeket egyre jobban kibontakoztatva közeledik a Szentírás teljes emberi valónkat megszólító képeihez, szimbólumaihoz, jeleneteihez, eseményeihez, az Élet Igéjének aktív befogadójává tesz.

A hétvégén ennek az élménynek lehettek részesei a lelkigyakorlatozók, akik a Biblia talán legismertebb házaspárjának, a Szent Családnak életéből vett mozzanatokat jeleníthettek meg. Részesei lehettek az elköteleződés pillanatának, amikor Mária és József jegyességre léptek, az ezt követő bizonytalanságnak. Átélhető volt a megerősítés, az „úton levés” élménye, amikor a házaspár egy külső kényszer hatására elindult, és szálláskeresés közben megélte a bizonytalanságot. Aztán ott volt az új élet megszületésnek, a csodának a pillanata, a kisgyermek felajánlása a jeruzsálemi templomban, az egyiptomi menekülés feszültsége, kétségei, a hazatérés öröme, majd a tizenkét éves Jézus elvesztésének és megtalálásának élménye.

Ezek voltak azok a momentumok, amelyeket a lelkigyakorlaton részt vevő házaspárok számára próbáltak kihangosítani, míg ők – Mária és József szerepében – kiválaszthatták azon életszakaszukat, amely számukra abban a pillanatban a legfontosabb volt, amelyben talán éppen kerestek valamit, vagy épp valamire rátaláltak, veszteséget éltek meg, vagy valami új született meg bennük.

A hétvégén alkalmazott bibliadámás-módszerben az élettörténések, a párkapcsolati értékek, a házasságban megjelenő csodák és gyöngyszemek, de a szakadékok és a naponta hordozott keresztek is megjelenítődtek, felszínre kerülhettek.

– Egyre inkább azt látjuk, hogy a házasságok válságban vannak, ezért is jó volt látni, hogy vannak, emberek, akik nyitottak arra, hogy dolgozzanak a párkapcsolatukon. Öröm és hála van bennem, mert újra megtapasztaltam azt, hogy Isten jelen tud lenni ezekben a munkákban. Fontos megtalálni magunkban a tiszta énünket, amely által szólhatunk a házastársunk fele, ezen keresztül Isten s meg tud szólítani bennünket. Jó volt látni ahogyan egy-egy párkapcsolat kibillent a holtpontról, és ahogyan a párok elindultak a kitűzött cél, Isten ingyenes szeretetének a befogadása és továbbadása irányában. Annak meg külön örülök, hogy bár ritkán látni férfiakat önismereti, bibliodrámás csoportokban, ezúttal a jelenlevők fele férfi volt – összegzett a program végén Sánta Edit lelkigondozó, mentálhigiénés szakember.

A páros és csoportbeszélgetések, az együttlét a többi házaspárral mind azt szolgálta, hogy tudjunk megpihenni, hálát adni mindazért, amink van. A lelkigyakorlat egyik kiemelkedő mozzanata volt, amikor a házaspárok a szombat esti szentségimádáson együtt térdelhettek az Oltáriszentség előtt, és imádságban együtt vihették örömeiket, nehézségeiket Isten elé, megtapasztalva a Teremtő ingyenes és feltétel nélküli szeretetét. (Kertész Tibor)

A lelkigyakorlaton készült fotók ITT elérhetők.