Mindenki különleges, egyedi és megismételhetetlen kincs, s éppen ezért felbecsülhetetlen értéket képvisel. Ez a kincs csodálatos ajándék. De mint a legtöbb ajándék, ez is be van csomagolva. Családjainkban talán az egyik legszebb feladat kibontani, megtalálni házastársunkban, gyermekeinkben, sokszor talán még saját magunkban is az elrejtett kincseket. Emellett a Szentlélek is kincsekkel, igazi ajándékokkal akar minket elhalmozni. Rajtunk áll, hogy ezt engedjük-e Neki.

Összejövünk a pünkösdvasárnapra már feldíszített helyszínen. Meggyújtunk egy gyertyát, elcsendesedünk, majd az előimádkozó (édesapa vagy édesanya) keresztvetéssel elkezdi a közös imádságot.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

SZENTLÉLEK, ÚGY KÉRÜNK SZÁLLJ LE RÁNK (Boanergész)

Refr: Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk,
           Hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.

Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk, hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk.
Reménységünk Belőled fakad, hogyha szívünk-lelkünk mindentől szabad.

Ajándékul Lelked küldted el, hogy ne önmagunknak, hanem Annak éljünk,
Aki értünk életét adta. Mi is átadjuk most Neked életünk!

I. VÁLTOZAT:

ÉDESAPA:

Pünkösdvasárnap hallhattuk, hogy amikor kiáradt a Szentlélek az apostolokra, nagy változás történt az életükben. Jézus tanítványai pünkösd előtt tele voltak bizonytalansággal, félelemmel. Bezárkóztak, és imádkoztak. Miután beteltek Szentlélekkel, az addig félénk tanítványok bátran kiálltak a nyilvánosság elé. Különös szeretet ébredt a szívükben mindenki iránt, és Péter nyíltan beszélni kezdett a sokaságnak Jézusról.

A Szentlélek minket is meg akar újítani, át akar formálni. Azt akarja, hogy általa egység, békesség legyen közöttünk, hogy gyümölcstermő legyen az életünk.

Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében így ír a Szentlélek gyümölcseiről: „A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Gal 5,22

Ha Isten Lelke valóban bennünk él, akkor felismerhetőek életünkben a Lélek gyümölcsei.

FELNŐTTEKNEK, FIATALOKNAK ÉS NAGYOBB GYERMEKEKNEK:

– Lehet-e szedni a te életed fájáról szeretetet, örömöt, békességet, jóságot, kedvességet és a többi gyümölcsöt? Jellemző-e ez rád? Vagy ha nem, akkor ott van-e a szívedben egy szenvedélyes vágy az igazi gyümölcstermő élet után?

– Akiben Isten Szentlelke lakik, az egészen másként viszonyul a családtagjaihoz, az ismerőseihez, de még az ellenségeihez is. Az egészen másként él. Egész élete Isten-dicsőítés lesz. Akarod-e ezt az egészen más életet?

IMÁDSÁG:

Drága Szentlélek Úristen! Teljes szívemből vágyom erre az egészen más életre, a te Lelked általi életre. Jöjj és élj bennem! Jöjj és formálj át engem új emberré! Ámen.

KISEBB GYERMEKEKKEL:

Vágjunk ki papírból különböző gyümölcsöket: almát, körtét, szilvát, banánt, narancsot, citromot… Színezzük ki őket, majd mindegyikre ráírhatjuk a Szentlélek egy-egy ajándékát. Rakjuk rá őket egy tálra, majd kérjük meg a gyermekeinket (mi is vegyünk részt benne!), hogy amíg egy Szentlélek-hívó ének szól a háttérben, válasszanak ki egy gyümölcsöt aszerint, hogy az elkövetkező időszakban a Lélek melyik gyümölcsét szeretnék, ha erőteljesebben megnyilvánulna az életükben.
Miután mindenki választott egy gyümölcsöt, beszélgethetünk arról, hogy mit tehetünk azért, hogy ez az erény valóban jelen legyen az életünkben (pl. a kedvesség: Igyekszem kedvesen szólni a testvéremhez akkor is, amikor ő goromba velem).

SZABAD IMA (A családtagok sorban imádkozhatnak a Szentlélekhez)

ZÁRÓIMA (Édesanya vagy valamelyik nagyobb gyerek):

Szeretet Istene, ma megköszönjük a Szentlélek ajándékait, amelyeket mindannyiunknak adtál. Kérünk, hogy általuk hozz új életet családunknak és mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Ámen.

AZ ÉDESAPA ELBOCSÁTÓ ÁLDÁSA:

Áldjon és őrizzen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Ámen.

 

II. VÁLTOZAT:

A Szentlélek hét ajándéka a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a lelki erősség, a tudomány, a jámborság és az istenfélelem. Beszélgethettek arról, hogy ezek mindegyike mit jelenthet, hogyan lehet segítségetekre a mindennapi életben.

IMÁDSÁG:

– Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett, keresztre feszített és megdicsőült Jézus Krisztus, hogy árassza ránk a Szentlélek hét ajándékát:

– Add meg nekünk a bölcsesség lelkét, hogy az élet fájának, aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltető ízét megízleljük. Kérünk Téged, hallgass meg minket!

– Add meg nekünk az értelem ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék. Kérünk Téged, hallgass meg minket!

– Add meg nekünk a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre lépjünk útjainkban. Kérünk Téged, hallgass meg minket!

– Add meg nekünk az erősség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását erőtlenné tegyük. Kérünk Téged, hallgass meg minket!

– Add meg nekünk a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz megkülönböztetéshez kellő szent tudománnyal beteljünk. Kérünk Téged, hallgass meg minket!

– Add meg nekünk a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát magunkra vegyük. Kérünk Téged, hallgass meg minket!

– Add meg nekünk az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat, mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged végzésében. Kérünk Téged, hallgass meg minket!

ELMÉLYÍTÉS:

1. A családtagok beszéljenek, tegyenek tanúságot arról, hogy hogyan kerültek személyes kapcsolatba a Szentlélekkel, hogyan tapasztalják jelenlétét, vezetését, vigasztalását, bátorítását és egységteremtő erejét a mindennapjaikban.

2. Készítsetek listát mindarról, ami az életetekben ajándék: ingyenesen kaptátok, nem tettetek semmit érte, mégis van. A kisebb gyermekek rajzolhatnak. Később osszátok meg ezt a listát a családtagjaitokkal, de ki is tehetitek egy időre egy mindenki számára látható helyre.

MIATYÁNK (Imádkozzuk egymás kezét megfogva)

ÉDESAPA ELBOCSÁTÓ ÁLDÁSA:

A mindenható Isten áldása kísérje családunk életét, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Összeállította: Kertész Marika

PÜNKÖSDVASÁRNAPI CSALÁDI LITURGIA