„Élő reménység” mottóval rendezték meg harmadik alkalommal a Házasságunk árnyoldalai Isten szeretetének fényében témájú családkonferenciát Marosvásárhelyen, a Deus Providebit Tanulmányi Házban.

A program Tamás József segédpüspök és Csató Béla főesperes beszámolójával indult a gyulafehérvári egyházmegye pasztorális tervéről. Ezt követte Bara László egyetemi lelkész előadása a megváltott emberi kapcsolatokról „Megváltás és házasság” címmel. A házaspárok tapasztalatai, a bemutatkozás, az ismerkedés, a játék mind családjaink testi-lelki felfrissülését szolgálta, és elmélyítette a párok közötti érzéseket.

A „Konkoly és búza – És mi van akkor, ha „elfogy a bor”?” témájú tanúságtételt a Blága házaspár, Enikő és Botond mutatta be, őszintén nyilatkozva a családjukban felmerülő árnyakról és ezeknek Isten szeretetében való megoldásáról.

Pál Jakab István és Imola Brassóból, választ keresve a „Mit kezdjünk a nehéz érzésekkel?” kérdésre, előadást tartott különbözőségeink egybehangolásáról, amit gyakorlattal zárt, ugyanis minden párnak családfát kellett készítenie és ezt megbeszélnie.

A konfliktuskezelési lehetőségekről a sepsiszentgyörgyi Kovács–Sike házaspár, Réka és Alpár nyilatkozott, majd műhelymunkák következtek a „Szenvedélybetegségekről a családban” (Kedves Rita segítőnővér és társai) és az „Elváltak és újraházasodottak az egyházban” (László Attila plébános) témáról.

A bűnbánati igeliturgia és a szentségimádás a templomban történt. Mindannyian érezhettük, amint Isten végtelen szeretete eltölt bennünket melegséggel.

A vasárnapi előadásban „Márton Áron szellemi hagyatéka a családról” témát dolgozta fel a budapesti Soós Károly. Ezután Szénégető István plébános beszélt a megbocsátás és a gyógyulásban való megmaradás útjáról. Ezt zárta a kiértékelő kör, majd a GYEPI családpasztorációs központ terveiről hallhattunk néhány szót.  A záró szentmisében a kisgyerekek és a leendő anyukák külön áldásban részesültek. Makai Mónika

 

A szeretet sajátos formáját tapasztaltuk

„Férjemmel együtt életünkben először vettünk részt ilyen jellegű rendezvényen. Nem csak a pénteki elmélkedések voltak szívhez szólóak, tanulságosak, nem csak az előadások, személyes élménybeszámolók voltak meghatóak a maguk egyszerű őszinteségével. Ami számunkra a legnagyobb élményül szolgált, az maga az élő, egymást szerető, segítő, befogadni és megérteni próbáló közösség erejének megtapasztalása volt. Jó volt együtt lenni, új ismeretségeket kötni, bepillantani egymás életének, párkapcsolatának örömeibe és kudarcaiba, tanulni egymástól. Emlékezetes marad számomra, hogy kilencedik hónapos állapotos kismamaként vettem részt ezen a konferencián, ahol még más kismamák is voltak, s ahol a teremben előadások alatt és azok szüneteiben a családosok gyermekei jöttek-mentek, nevetgéltek, gügyögtek vagy éppen panaszosan sírtak. Igazi családias hangulat volt, s ez a zajongó, sokszínű társaság érdekes módon nem zavarta meg a szentmise csöndjét sem, inkább felemelőbbé, meghatóbbá varázsolta azt. Legnagyobb élményem talán az volt, amikor a mise végén Szénégető István plébános az oltár köré szólította és megáldotta az áldott állapotban levő kismamákat, gyermekes édesanyákat férjeikkel együtt, majd a szerelmespárokat is.

Köszönöm Istennek, de a most megismert közösségnek is, hogy életem legszebb, legfelemelőbb szakaszában alkalmam volt férjemmel együtt megtapasztalni a szeretetnek ezt a formáját is. Köszönöm, hogy néhány héttel első gyermekünk világrajövetele előtt ennyi szeretetet, megértést, biztatást, bátorítást kaptam, és hogy megerősítést nyert bennem: anyának lenni gyönyörű és komoly feladat, a legfelelősségteljesebb hivatás, megtiszteltetés, amely által Isten kifejezésre juttatja, hogy bízik bennünk, számít ránk.

Remélem, hogy társammal és eljövendő gyermekünkkel (gyermekeinkkel) együtt még sok hasonló élményben lesz részünk. Ehhez kívánunk erőt, egészséget, áldozatos munkakedvet mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ehhez a családias és családokat megerősítő, hasznos, szép rendezvényhez. (Balássy Enikő és András, Marosvásárhely)

A családkonferenciánkon készült fotók ITT megtekinthetők.