👁‍🗨 1 655

„Család, hol vagy? Legyetek egy testvériesebb világ magjai!” – Ferenc pápának ezt a családokhoz intézett kérdését, felhívását választottuk a 2022. szeptember 23-a és 25-e között megszervezésre kerülő őszi családkonferencia mottójának. Ebben a formában utoljára 2014. őszén hirdettünk hasonló programot, akkor Márton Áron püspöknek az életről, házasságról és szentségről szóló tanítása volt a fő téma. A csíksomlyói Jakab Antal házban megszervezésre kerülő programra ITT LEHET REGISZTRÁLNI

Családkonferenciánk az idén nyáron megrendezett Családok X. Világtalálkozójának tematikus meghosszabítása szeretne lenni. Alapkérdése, hogy mit ajánl az Egyház a világtalálkozó után a házaspároknak, családoknak, és mit kíván a családpasztorációban dolgozóktól.

„Ti, házastársak, amikor Krisztus kegyelméből családot alapítottatok, mindannyian meghoztátok ezt a bátor döntést: nem a magatok érdekében használjátok a szabadságot, hanem arra, hogy szeressétek azokat az embereket, akiket Isten mellétek helyezett – mondta el a Szentatya más gondolatok mellett homíliájában. – Ahelyett, hogy »szigetként« éltetek volna, »egymás szolgálatába« álltatok. Így kell megélni a szabadságot a családban! A család a találkozás, a megosztás, a magunkból való kilépés helye, hogy befogadjuk a másikat és közel legyünk hozzá. Ez az első hely, ahol az ember megtanul szeretni. Ezt sose felejtsétek el: a család az első hely, ahol az ember megtanul szeretni.”

A családoknak missziós megbízást is adott Ferenc pápa, amelynek szövegét a találkozó hivatalos képével együtt nemcsak a találkozó résztvevőinek, hanem a szentmisén részt vevő valamennyi hívőnek és érdeklődőnek szétosztották. A küldetés szövege így zárul: „Legyetek egy testvériesebb világ magjai! Legyetek nagy szívű családok! Legyetek az Egyház befogadó arca! És kérlek benneteket, imádkozzatok, mindig imádkozzatok! Édesanyánk, Mária, siessen segítségetekre, amikor fogytán a borotok, legyen társatok a szótlanságnak és a megpróbáltatásnak az idején, segítsen benneteket együtt járni feltámadt Fiával!”

Mi, Főegyházmegyénk családokért és családokkal szolgáló papjai, a területileg kiterjedt Főegyházmegyénk különböző pontjain élő házaspárok és családok, ezt a Ferenc pápa által nekünk intézett egyszerű kérdést akarjuk megválaszolni: »Család, hol vagy?« Aszály, gazdasági krízis, háborúk közelségében… hol és hogy vagyunk? Veszélyek vagy esélyek állnak előttünk? Miben, kiben bízhatunk? Mire, kire támaszkodhatunk? A családkonferencia előadói ehhez hoznak jó kapaszkodókat, ebbe az irányba irányítják figyelmünket. Innen is akarunk, fogunk bizonyára erőt, bátorságot meríteni, hogy hivatásunkat betölthessük. – fogalmazott a családkonferenciát meghirdető felhívásában Szénégető István, a főegyházmegyei családpasztorációs bizottság titkára,  a marosvásárhelyi Szent Család templom plébánosa.

Amint arról már beszámoltunk, a családok római világtalálkozóján Romániát tizenkét házaspár képviselte, minden római- és görög katolikus egyházmegyéből egy-egy házaspár, család vehetett részt. A küldöttséget Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (RKPK) családpasztorációs felelőse is elkísérte. A főpásztor vállalta, hogy a családkonferencián Családok római világtalálkozója után – itthoncímmel tart előadást, amelyben a Rómában tapasztaltakról, Ferenc pápa családoknak szánt üzenetéről, megbízásáról, annak gyakorlatba ültetéséről is fog beszélni.

A konferencia házigazdája Ft. Szénégető István családpasztorációs referens, marosvásárhely-remeteszegi plébános lesz, aki „Család, hol vagy? Egy testvériesebb világ magjai”  című előadásával nyitja meg a rendezvényt. Szombaton és vasárnap Vál(t)ságdíj. Fejlődési lehetőségek a családbancímmel Dr. Homa Ildikó szociális testvér, klinikai szakpszichológus, Képernyőtudatos család címmel Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum alapítója és vezetője, A család missziós szerepe az Egyházban és a társadalombancímmel Simó Irma csíkszeredai pszichológus, az  Áradat Egyesület vezetője tart előadást.

Idén is szeretettel várjuk rendezvényünkre a jegyespárokat, házaspárokat, de a családok és a családpasztoráció iránt érdeklődő fiatalokat, családbarát papokat, kispapokat és szerzeteseket is.

Kertész Tibor és Marika

Rendezvényünket Hargita megye tanácsa támogatja.

TÁMOGATOM

ADOMÁNYÁVAL MISSZIÓNKAT SEGÍTI

Elsősorban adományokból, közösségi összefogásból tartjuk fenn magunkat. Ha teheted támogasd a munkánkat. Rád is szükségünk van!

TÁMOGATOM