👁‍🗨 691

Szentegyházán találkoztak a budapesti Rózsafüzér Királynője-plébánia küldöttsége és a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ munkatársai, a márciusban Budapesten elkezdett közös családpasztorációs témájú projekt folytatásaként. A közös projekt célja a családpasztorációs animátor házaspárok képzésére szolgáló curriculum kidolgozása. Az Európai Unió Erasmus+ nemzetközi programjának támogatásával megvalósuló képzésben házaspárokat készítenek fel arra, hogy saját közösségükben a többi házaspár fele szolgáljanak a családpasztorációban.

A projekt második közös lépcsőfoka az erdélyi háromnapos tapasztalatcsere volt, amelyre Budapestről Nagy Károly plébános és három házaspár érkezett, akik a budapesti képzéssorozat szervezőcsapatát alkotják.

A találkozó elején Szénégető István-Barnabás plébános röviden ismertette a gyulafehérvári egyházmegye zsinatának munkálatait és a zsinati dokumentumok implementációs folyamatát, a rendelkezések nyomán létrehívott munkacsoportok kialakulását. A családpasztorációs munkacsoport a keresztény családokra vonatkozó zsinati dokumentum útmutatása alapján alakult. A dokumentum összefoglalta a jelen családjainak helyzetére vonatkozó öt fő szempontot, és egyben kijelölte a családpasztoráció alapelveit és tevékenységi területeit is. Ezek a következők: a szentség felvételével kötött házasságok; a család szeretetegysége; a házasság termékenysége; különélés, elváltak, újraházasodottak; vegyes házasságok és sajátos családi helyzetek.

Ez az öt pont képezte az alapját a családpasztorációs tevékenységek megszervezésének. Ezeket ismertette részletesen a budapesti vendégekkel közel két nap alatt a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ munkaközössége: az egyházmegye családpasztorációs tevékenységeit, organigrammáját, a fontosabb tevékenységi területeket és a szerzett tapasztalatokat. A családpasztorációs központ vezetője a családreferens pap, akivel együtt dolgoznak a fizetett alkalmazottak, az önkéntes elkötelezett házaspárokból álló magcsoport, valamint további hátterező házaspárok. A szentegyházi találkozón a munkatársak mindhárom csoportjából voltak meghívott házaspárok, akik részletesen beszámoltak az ő sajátos feladatukról a közösségben.

Kelemen Zsóka és Levente csíkkarcfalvi házaspár azokat a találkozási pontokat és szolgálati területeket ismertette, ahol ők házaspárként becsatlakoztak a családpasztorációs tevékenységekbe. Megosztották azt is, hogy ez a közös szolgálat – legyen az táborszervezés, találkozók szervezése vagy jegyesoktatás – hogyan hatott a saját házaséletükre, milyen új felismerésekhez vezetett. Beszámolójukban sok új szempontot, értékes tapasztalatot és gyakorlati praktikát említettek, amelyek a hasonló programok szervezésében jól hasznosíthatóak.

Az egyik fő családpasztorációs tevékenységi terület, és egyben evangelizációs lehetőség a jegyesoktatás. Egyházmegyénkben tíz helyen van már szervezett, rendszeres jegyeskurzus: Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkkarcfalván, Kolozsváron, Gyergyószentmiklóson, Szentegyházán, Gyimesfelsőlokon, Csíkszeredában, valamint Varságon. Bővebben az általuk szervezett jegyeskurzusok felépítését, témáit, az alkalmazott módszereket ismertették.

Egy programsorozat részletesebb ismertetésére is sor került, a László Attila plébános által Székelyudvarhelyen elindított jegyeskurzus modellje: az Isten, te és én mottóval meghirdetett evangelizáció a jegyesek, szentségi házasságra és családi életre készülő fiatalok számára. László Attila főesperes-plébánost elkísérte három házaspár, akikkel az évek során együtt dolgozott a jegyeskurzusok megvalósításában: Péter Júlia és Albert, Somorai Jerne és Árpád, valamint Orbán Csaba és Magdika.

Borota Gábor pszichológus az apaképről, az apáknak a családban betöltött szerepéről beszélt.

Szombaton a családpasztorációs központ évente visszatérő nagy rendezvényeit elemezték ki Kertész Tibor és Marika vezetésével: feleségek, édesanyák hétvégéje; férjek, édesapák hétvégéje; családos tábor stb.

A „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) iskolai program önkéntesei, a felsőboldogfalvi Antal Enikő és Levente beszámoltak, valamint lányuk, a 19 éves Eszter is megosztotta tapasztalatait.

A találkozás zárásaként a résztvevők látogatást tettek a Szent Gellért Alapítvány székhelyén, műhelyeiben, ahol megismerték az alapítvány családsegítő programjait, valamint a jegyesek és házasok számára szervezett programokat. A találkozó az alapítvány szelterszi táborhelyének meglátogatásával és rövid kirándulással, borvízkóstolással zárult.

A képzés támogatója az Európai Unió Erasmus+ nemzetközi programja.

Molnár Izabella

Forrás: romkat.ro

TÁMOGATOM

TÁMOGASSA MUNKÁNKAT!

Hasznosnak találta a fenti írást?

Ha igen, akkor kérjük, támogassa médiamissziónkat!

A honlapunkon, Facebook-oldalunkon megosztott üzeneteink és a Reggeli csendesség videóelmélkedés naponta több ezer emberhez jut el.

Segítsen nekünk továbbra is eljuttatni Isten szavát, a családról, a házasságról szóló örömhírt az emberekhez. Fennmaradásunkhoz szükség van az Ön adományára is!

Támogassa a Gyulafehérvári Főegyházmegye családirodáját még ma!

TÁMOGATOM