Október 17-én, hétfőn a csíksomlyói Jakab Antal Házban került sor arra a találkozóra, amelynek során Bíró László családreferens püspök, a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke Ferenc pápa „Amoris Laetitia” kezdetű, a családban megélt szeretetről szóló apostoli buzdítását mutatta be a gyulafehérvári római-katolikus főegyházmegye papjai számára. A rendezvényt a főegyházmegyei családpasztorációs munkacsoport szervezte.

csaladpasztoracios-talalkozo-csiksomylon-biro-laszlo-puspokA két család-szinódus munkáját, eredményeit összefoglaló pápai dokumentum javarészt a házasság szentségére épülő keresztény családeszmény megerősítése új megközelítésben. Amikor egy szinódusi folyamat véget ér és a Szentszék kiad egy új dokumentumot, akkor jó, ha legalább egyházmegyei szinten, elsősorban a lelkipásztorok vagy a témában érintettek számára legyen egy hivatalos, ünnepélyes átvétel, ahol a dokumentumot értelmezik, átbeszélik, bemutatják, megkeresik a kapcsolódási pontokat.

Magyar nyelvterületen az apostoli buzdítás egyik leghozzáértőbb tolmácsolója Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke, akit már több évtizedes kapcsolat és barátság fűz az erdélyi családokhoz. A gyulafehérvári családpasztorációs szolgálat egyik leghűségesebb támogatója, aki ezúttal is vállalta, hogy bemutatja az új szentszéki megnyilatkozást a főegyházmegye különböző területeiről érkezett mintegy harminc lelkipásztornak.

– A család evangéliuma valóban örömhír, így az egyház igehirdetését örömteli üzenetként kell megfogalmaznia. Tudunk a nehézségekről, a krízisekről, de az egyháznak van válasza, van örömteli válasza – hangsúlyozta Ferenc pápát idézve a püspök, aki szerint fontos lenne, hogy ne ragadjunk le a görbe barázdák szidásánál, mert azokba is lehet magot vetni. Nem lesz olyan szép a sor, de épp azért látszik a görbesége, mert közben kikelt a mag. Fontos, hogy egyszerre kínáljuk fel az irgalmasság gyógyírját és mutassuk fel az igazság fáklyáját Isten népe számára.

A családreferens püspök előadásában az egyes fejezetek mentén ismertette a Szentatya „Amoris laetitia” kezdetű apostoli buzdítását, melynek lényeges eleme a dialógusra való készség: legyen mindig párbeszéd, ha megszólalunk.

– Nagyon jó volt hallani azt, hogy a dokumentum család témában, házasságteológiában, családpasztorációban nem hozott doktrinális, tanbeli változásokat, inkább stílusváltás és új látásmód van kialakulóban ma az egyházban. A világban érzékelhető egy gyorsuló geopolitikai változás, amely az öt kontinens minden emberét érinti, és ilyen változó körülmények között mindig van egy soha nem mozduló állandóság: ez Jézus Krisztus személye. Az „Amoris Laetitia” középpontba állítja Krisztust, aki ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Nagyon jó, hogy az egyháznak vannak ilyen megnyilatkozásai, amely próbálja ezt úgy aprópénzre váltani, úgy közel hozni a családpasztoráció új kihívásait, hogy elsősorban Krisztus személyét állítja a középpontba – emelte ki Szénégető István marosvásárhely-remeteszegi plébános, családpasztorációs lelkész, aki szerint bár az eseményt tanulmányi napként hirdették meg, Bíró László püspök megszólalásai, tömör stílusa már-már lelkigyakorlattá tette az egész napos alkalmat.

– Nagyon fontos, hogy kézbe vegyük a dokumentumot, ami valamivel hosszabb, mint az 1981-ben megjelent korábbi, a „Familiaris consortio”, és amely egy négyfejezetes áttekinthetőbb struktúra volt. Az új apostoli buzdítás egy kilencfejezetes dokumentum, amelynek kapcsán Ferenc pápa tréfásan megjegyezte: azért ilyen hosszú, hogy majd azok is elolvashassák, akiknek szól. Valóban fejezetről fejezetre érdemes ízlelgetni, a családpasztorációban dolgozó munkatársak mindenképpen elemezzék, ismerjék meg részleteiben is és váltsák életre – összegzett Szénégető István plébános.

A dokumentum arról is beszél, hogy nem taktikákat, stratégiákat kell megtanuljunk, hanem inkább egy új látásmódot, amiben Ferenc pápa tekintélye, nyitott, emberközeli hozzáállása minden lelkipásztort buzdít és meghív arra, hogy belépjen, cselekvő szeretettel jelen legyen a házasságra készülő fiatalok életében, a jegyespasztorációban, a fiatal házasok pasztorációjában, a családos közösségekben.

A nap folyamán Bíró László püspök gyakorlati tanácsokkal is ellátta a lelkipásztorokat. Többek között arra is biztatta az erdélyi papokat, hogy az új házasokat, akik ugyanabban az évben kötöttek házasságot, próbálják meghívni egy-egy félnapos-egynapos együttlétre. Ez jó alkalom lehet arra, hogy ezek a párok ne maradjanak „a természetes emberi szerelemnek az analfabétái”, hanem egy mélyebb látáshoz vezető képzésben részesüljenek, éljék a házasság szentségét, azt még mélyebben meg tudják érteni.

Hasonló ötlet volt az is, hogy érdemes lenne imaestet szervezni azoknak a fiataloknak, akik még nem tervezik közvetlenül a jegyességüket vagy a házasságkötésüket, világos beszéddel, őket közösséggé formálva meghívni a tiszta életre.

A püspök szerint fontos, hogy a jegyeskurzusok folyamán legyen tanítás, tanúságtétel, legyenek szertartás jellegű közös imák, az imaéletbe, a szentségekbe való bevezetés, illetve közösséggé való formálódás.

A résztvevő papok kiscsoportos beszélgetések során, majd egy párbeszédre is lehetőséget adó fórum keretében fogalmazhatták meg kérdéseiket, tehették közösbe ötleteiket. A nap végén a főpap a lelkipásztorokkal együtt szentmisét celebrált a csíksomlyói kegytemplomban. (Kertész Tibor)

 

A rendezvényen készült fotók ITT, egy összefoglaló hangulatvideó ITT elérhető.