„Kerygma a családpasztorációban” volt a fő téma az erdélyi magyar római katolikus egyházmegyék családpasztoráció terén dolgozó megbízottjainak és munkatársainak találkozóján, egy olyan fogalom, amelynek a találkozó során való értelmezése nem kis fejtörést okozott a résztvevőknek. A megbeszélések alkalmával azonban lassan világossá vált, hogy az elején még igen komoly kihívást jelentő téma, gyümölcsöző lett a közös fejlődés és a stratégiák kidolgozása szempontjából.

Az évente megtartott munkatalálkozó szervezője idén a Gyulafehérvári Főegyházmegye volt, Szénégető István családreferens és munkatársai által, időpontja 2019. március 19-21., helyszíne pedig a csíksomlyói Jakab Antal ház, valamint a kegytemplom, olyan helyek, ahova néhány hét múlva Ferenc pápa is ellátogat. Jelen volt Pál József Csaba temesvári püspök is, az ilyen jellegű családpasztorációs találkozók korábbi fő mozgatója. A Gyulafehérvári Főegyházmegyét Szénégető István marosvásárhely-remeteszegi plébános, családpasztorációs referens, valamint a Családpasztorációs Központ munkatársai képviselték.

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében működő „Boldogabb Családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) iskolai programot a Kertész házaspár mutatta be, ezt értékelték ki és fűzték hozzá saját meglátásaikat a résztvevők.
Mindenki egyetértett ennek fontosságával és terjesztési szükségességével, hiszen sok olyan diákot lehet ez által elérni, akinek életéből hiányzik a helyes családkép, gazdasági, vagy szociális jellegű problémák miatt (elvált, egymás mellett élő, külföldön dolgozó szülők stb.). Ugyanakkor az is világossá vált, hogy ennek ideális formája az, ha házastársak végzik, és nem információ átadás formájában történik, mint a többi tantárgyak tanítása, hanem személyes élmények és tapasztalatok megosztásával. Sok nyitott kérdés marad azzal kapcsolatban, hogy ki végezze ezeket a 6-8 órából és ugyanannyi témát feldolgozó találkozókat, figyelemmel arra, hogy többen az – elején lelkes – önkéntesek közül bizonyos idő után visszavonulnak.

A második nap témája az egyházmegyei és a plébániai családpasztoráció összekapcsolása volt, amikor a résztvevők megoszthatták egymással a származási egyházmegyéjükben megélt tapasztalatokat. Arról is tanácskoztak, hogy mindaz a sok jól működő képzés, találkozó, program, hogyan lehetne még hatékonyabb, hogyan lehetne általuk még több embert megszólítani, akár a modern kommunikációs eszközök bátrabb bevonásával.
Arra a következtetésre jutottak többek között a találkozó résztvevői, hogy fő feladatuk a mag helyes és jó, termőföldbe való elvetése. A növekedést az Úrra kell bízni, és reménykedni benne, még akkor is, ha az egy lassúnak tűnő folyamat.

Az idei találkozó rendkívüliségét jelentette az a tény, hogy a második munkanapon a már jelenlevőkhöz, Pál József Csaba temesvári püspök, a romániai püspökkari konferencia családreferensének meghívására, csatlakoztak a román nyelvű római katolikus, valamint a görög katolikus egyházmegyék képviselői is. A találkozó során előadások hangzottak el Ferenc pápának az „Amoris Laetitia” kezdetű apostoli buzdításáról. Minden egyházmegye egy-egy képviselője bemutatta a saját családpasztorációs programját, így a résztvevők tanulhattak egymástól, és közösen imádkoztak az Isten akarata szerinti családokért. Micaci Cristian

Az esemény videóösszefoglalóját a a Nagyváradi Római-Katolikus Főegyházmegye sajtóirodája készítette: