👁‍🗨 2 188

Ma egy éve került fel a világhálóra a Reggeli csendesség videósorozat első kiadása. A járványhelyzet okozta félelemérzet hívta életre, először annak ellensúlyozására készült, hogy a reggeli ébredés után ne félelmekkel, nyomasztó terheinkkel, hanem Isten vigasztaló szavával indulhassunk útra – rövid karácsonyi szünettel 355 napon át.

Ma már tudjuk, hisszük – Isten munkája ez. Kitalálója, teremtője a Szentlélek. Mi csak igent mondtunk rá. Hálásak vagyunk a Tőle kapott erőért, támogatásért, Nélküle nem lett volna erőnk kitartani. Ő bátorított, amikor ellankadtunk, elbizonytalanodtunk, Ő vezetett tovább.

Időnként úgy érezzük magunkat, mint sűrű ködbe ijazó harcosok: minden nap kilőttük a „nyílvesszőket” és Istenre bíztuk, hogy az internet mindent behálózó szövevényén át hová jut el az Ő bátorító, biztató, életet adó szava. Reméltük, hogy oda, ahol éppen szükség van rá.

Ezért is örülünk, amikor a sűrü ködből időnként eljutnak hozzánk a hangfoszlányok, egy-egy visszajelzés, hogy jó ezekkel a képes, zenés elmélkedésekkel ébredni, látni, tapasztalni, hogy „Isten szava eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit.” (Zsid 4,12)

Hálásak vagyunk azért a hatalmas munkáért, amit Isten ezen a szolgálaton keresztül elvégzett az emberi lelkekben. Köszönjük a sok biztatást, bátorítást, lelkesítést, a több száz visszajelzést és kérünk, imádkozzatok értünk, a családunkért, a szolgálatunkért, a családpasztorációs szolgálatért.

Kertész Marika és Tibor

Kértük,  hogy írjátok meg nekünk: a Reggeli csendesség hogyan segítette ez az Istennel való szorosabb, mélyebb kapcsolatotok kialakítását. Hisz ez volt a cél… Az eddigi visszajelzésekből összegyűjtöttünk egy csokorravalót. Néhány megrendítő, őszinte és nagyon személyes tanúságtétel  megosztásakor a neveket elhagytuk és próbáltuk úgy alakítani a történetet, hogy az írója ne legyen felismerhető. Hálásan köszönjük megosztásaitokat! 

 • „Köszönöm a lehetőséget ehhez a csodálatos napindításhoz! Hála az Úrnak érte! Naponta apránként kezdem megismerni az egészen más Életet!”

 • „Sokat jelentett az elmúlt egy év alatt a naponkénti tiszta evangéliumi reggeli csendességetek, sok helyreigazító és megszólító szavával!”

 • „Köszönöm a segítséget, a Jézus gondolataira való emlékezést, mely segítségével távol tartható a bukott angyalok ereje.”

 • „Azt tapasztaltam személyes életemben, hogy üzeneteik nem csak a félelmet oszlatták ebben a nehéz időszakban, hanem hallottam, hogy az Úr szólt hozzám más területen is, irányt mutattak az élet útvesztőiben. Köszönöm!”

 • „Az elsők között voltam tavaly ilyenkor, akikhez eljutottak a reggeli elmélkedős imák, s beépítettem a reggeli Úrhoz kapcsolódó időszakban. Akkor még alig tudtam járni, mert csontáttét miatt összeroppant a gerincem. Ma már újra járok és majdnem minden reggel velem voltatok! Hála értetek és áldás rátok! S, hogy mennyire a Szentlélek szól rajtatok keresztül, az számomra a házassági évfordulóm napján teljesedett ki! Azon a reggelen szó szerint én is kaptam az üzenetet az Istenünktől a házasságommal kapcsolatban. Csodálatos volt az a videótok, zokogtam az örömtől és tudtam, hogy nekem szóló ajándék a mai napra. Megosztottam a Reggeli csendességet kedves imerőseimmel és nekik is volt ilyen tapasztalatuk az ő életükre nézve. Mi Magyarországon élünk, de a Lélek határok nélküli! Köszönöm, hogy igent mondtatok az Úrnak! Áldás, ölelés és szeretet ismeretlenül is!”

 • „Nálam célba jutott. Minden reggel első gondolatommá lett meghallgatni, együtt  gondolkodni, érezni  és  imádkozni veletek. Legyen így tovább is. Köszönöm.”

 • „Világra jött a második gyermekünk. Nagy hirtelenséggel és izgalmakkal tele napok voltak, ugyanis hét hónapra született a kisfiam. Hét hetet töltöttünk a koraszülött osztályon. Az elején nem sok esélyt adtak, hogy életben tud maradni, de odafent nagyon dolgoztak azért, hogy ez ne így legyen. Első naptól kezdve, ahogy bekerültünk a korházba, éreztem hogy valamibe kapaszkodnom kell, éreztem hogy a napi imáimon kívül még valamire szükség van! Ekkora bukkantam rá a Reggeli csendesség elmélkedő videósorozatára. Minden egyes reggel ezzel indítottam a napot, sőt még egész kezdetekig is visszahallgattam őket. Megtörtént a csoda: a kisfiamat egészségesen hoztuk haza, mostmár csak rutinellenőrzésekre járunk! Hálás vagyok, a szívem csordultig tele hittel és alázattal, úgy érzem újjá született a lelkem!”

 • „Nagyon szépen köszönöm, hogy a Reggeli csendesség még jobban megerősített abban, hogy tanúságot tegyek. Hisz mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít!”

 • „Áldás legyen az Úrnak, hogy ezt megadta! Most már hónapok óta nagyon sok barátom, ismerősöm és jómagam is az ige által nyer napi nyugalmat az Úrban. Ez csoda és rajtotokon keresztül Isten csodálatos munkája körvonalazódik!”

 • „Köszönöm a csodálatos gondolatokat, melyek végigvezettek a nagyböjti lelki készülődésben, a mindennapokban és általuk talán életem legszebb és letisztultabb Krisztussal való találkozását, a feltámadás húsvétját élhettem át. Áldott legyen az Úr neve!”

 • „Szeretném kifejezni hálámat a Jóistennek, hogy meghívott benneteket erre a szolgálatra. Engem nemcsak hitemben erősített meg, hanem mindennapi kapaszkodót nyújtott ez alatt az egy év alatt. 
  Nagyon nehéz időszakon mentünk keresztül, és még most is nehéz. Két évvel ezelőtt a férjem nagyon beteg lett. Reménykedtünk a kezelés sikerében, de az Atya másképp gondolta, meghalt 44 évesen.
  A tavaly ilyenkor, mikor a járvány elkezdődött, nagyon nehéz időszakot éltünk meg: a kezelés, a járvány miatti bizonytalanságot. Biztos vagyok benne, hogy akkor a Jóisten keze volt benne, hogy megtaláltalak benneteket a Facebookon. Mindennapi imáim mellett nagyon nagy segítség volt lelkileg, hogy hallhattam a Reggeli csendességet. És tudom, hogy a Jóisten ezzel is még több erőt akart nekem adni! Mert Ő már tudta mi fog történni… Még több erőt adott ahhoz, hogy elfogadjam az Ő akaratát. Nem könnyű! Kérem a Jóistent, hogy adjon még továbbra is nagyon sok erőt nektek ehhez a felemelő szolgálathoz!”

 • „Dicsőség Istennek ezért a szolgálatért. Köszönet nektek a kitartásért! A napjaim szerves része lett ez a reggeli csendesség. Kérem Istent, hogy áldja meg gazdagon a hirdetett Igét a hallgatók életében és titeket is áldjon meg, hogy végezni tudjátok ezt a munkát az Ő dicsőségére!”

 • „Az én életemben valóban megvalósul a kitűzött cél, úgy érzem sokat segített úgy a járvány kezdetén, mint a mai nap is. Mindig a Szentlélek üzenete ér el hozzám. Vannak napok amikor buzdításra, kitartásra, elcsendesedésre, máskor feddésre, felrázásra van szükség. Ilyen a lelkiélet. Tudom, hogy nagyon sok munka van benne, sok ima mindannyiuk részéről.”

 • „Köszönöm a lelkesítő gondolatokat, megadja a mindennapi gondolatmenetet, amelyet Isten felé tereli a figyelmünket.”

 • „A zenei aláfestéssel mondott igék, a szívem legmélyéig eljutotnak, vezetnek és választ adnak kérdéseimre, nehézségeimre. Hitemben, kitartásban, állhatatosságomban erősítettek. Legyen hála, dicsősség az Istennek! Remélem még folytatódik.”

 • „Felnőtt fejjel, 50 évesen a megtérés útjára lépő ember vagyok és lázasan kutatom Isten igazságát és keze nyomát magam és mások életén. Ez azért érdekes, mert még csak 10-11 éve számolok komolyan Isten jelenlétével életünkben, ezért kissé másképp látom a világot, mint akik ebben nőttek fel. Rengeteg kiváló tanítást, prédikációt és dicsőítést hallgatok és magam is csillapíthatatlan vággyal igyekszem hirdetni az evangéliumot.
  A Reggeli csendesség különös helyet foglal el a szívemben, mert nagyon az én nyelvemen szól, nagyon hitelesnek érzem és jó megfogalmazásnak tartom. Igen fontosnak érzem, hogy az igék ne elvont szép, rózsaszín, de távoli lobogók legyenek, hanem épüljenek mindennapi gondolkodásunkba, életünkbe, lelkünkbe, vezérfonallá legyenek.
  Ezt érzem itt. És saját tapasztalatomból kiindulva, bizonyos vagyok, hogy a legtöbb kegyelmet a Kedves Szerzők kapják, ami Isten fizetsége és muníció ahhoz, hogy ezt a csodálatos hivatást elvégezzék! Nagyon szép munka!”

 • Sajnos csak nagyböjtben fedeztem fel a videókat, de azonnal függő lettem. Ami a legszebb, hogy nem hívő barátaim is szívesen meghallgatták és feliratkoztak! Hálás szívvel köszönöm!

 • „Minden nap jó volt az Úr Jézussal és veletek kezdeni a napot. Nagyon mély elmélkedésekkel töltött reggelekben volt részünk az elmúlt egy évben. Nagyon hálásak vagyunk a szolgálatotokért. Isten áldjon meg titeket és adjon hosszú életet a szolgálatotokért is!”

 • Igen tudom hogy minden ami tiszta nemes Tőle jön. Legyen ezért, a mi Megtartó Istenünké a dicsőség. A jó Isten áldja a további munkájukat, fáradtságukat, amit az Úr Jézus Krisztus nevében tesznek.

 • „Ha a Reggeli csendességgel kezdem a napot, az valahogy, olyan estig tartó csendességet jelent számomra. Többször is felidézem napközben azt a gondolatot, amivel hiszem, hogy hozzám személyesen szól az Úr. Nagyon sok olyan elmélkedés előfordult az elmúlt egy évben, amit személyesnek éreztem. Mintha, napra pontosan nekem szerkesztődött volna, az én aggodalmaimra, kicsinységemre lett volna a gyógyír, a felemelő üzenet – és ez ma sincs másképp.”

 • Kimondhatatlanul hálás vagyok eddigi munkájukért, és nagyon bízom benne, hogy folytatódnak a Reggeli csendesség, és az Imádkozzunk! videói is. Mindkettő színvonalas, lélekemelő „táplálékaz ember mindennapjaihoz. Nehéz volt számomra az elmúlt év, de a videósorozatnak köszönhetően már más szemmel tekintek erre az időszakra. Lépésről lépésre megértettem, hogy ez a szenvedés tulajdonképpen áldássá vált az életemben, mert olyan leírhatatlan közelségbe kerültem általa az Úrhoz, amit nemrég még elképzelni sem tudtam. A videókat hallgatva megtanultam teljesen Istenre hagyatkozni, Őreá bízni az aggodalmaimat, félelmeimet és boldogan, teljes nyugalomban, Benne bízva élni a napjaimat. Önöknek köszönöm, hogy az imaéletem is teljesen megváltozott, és miután Marika meleg hangját követve emeltem a dózist, már másoknak is képes vagyok tanácsot adni. Nem csupán a friss videót hallgatom meg, de rendszeresen visszahallgatom a régieket is, főzés, takarítás közben, sőt éjjel, fülhallgatóval, ha felébredek. Más dolgokban is segített megváltoznom. A Szentlelket kérve megszabadultam a torkosságom bilincséből, egészségesebb életmódra tértem immár négy hónapja, és amilyen mértékben fogyatkoznak a kilóim, ugyanolyan arányban gyarapodik az önbizalmam is – amelyről azt gondoltam, hogy én ilyen tulajdonságot nem kaptam a Jóistentől. Biztosan rengeteg levelet kaptak, és bízom benne, hogy erőt merítenek belőle. Szükség van a folytatásra. Isten fizesse meg szolgálatukat.

 • Olyan jó Isten igéjével ébredni és mi, akik már elő kell vegyük a szemüveget, hogy elolvassuk Isten üzenetét, vagy van két öreg magatehetetlen az ágyban, olyan jó, felemelő, bátorító Isten üzenetét együtt hallgatni és erőt meríteni a mindennapi harcainkhoz. Hála és köszönet, de Istené legyen a dicsőség!”

HA TEHETI, TÁMOGASSA SZOLGÁLATUNKAT!

PayPal adománylap

Személyes adatok

Összes adomány: 5.00€