A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szeptember 21-e és 23-a között szervezte meg Csíksomlyón a házaspárok hétvégéjét. A férjeknek, édesapáknak, illetve a feleségeknek, édesanyáknak meghirdetett programok után jött a visszajelzés: igény lenne egy olyan családpasztorációs programra, ahol a házasságban élők párként is Istenre hangolódhatnak, együtt haladhatnak a lelki fejlődés útján.

A családmunkacsoport az immár másfél évtizeddel ezelőtt kezdeményezett, ám az utóbbi években kimaradt őszi családkonferenciák hagyományát folytatva, kissé más formában tervezte meg a hétvégét. Ezúttal egyetlen előadót, Uzsalyné dr. Pécsi Rita közismert neveléskutatót, pedagógiai szakértőt kérték fel, hogy végigvezesse a résztvevőket a kapcsolatépítés útján.

Pénteken este Szénégető István főegyházmegyei családreferens, a marosvásárhelyi Szent Család templom plébánosa köszöntötte a résztvevő házaspárokat.

– A házasság híd Isten és ember, ember és ember között, és a házasság szívére az van ráírva, hogy „érted vagyok”. Egymásért vagytok, a házasság lényege az egymásért létezés, az önajándékozás – emelte ki a plébános, hozzátéve: tiszteletre méltó az Atya, a Fiú és Szentlélek szeretetében élő házaspár. Ha Isten nevében, férfiként és nőként, áldást hozó, a bűnöket kisöprő szándékkal, az üdvösség megteremtésének, a gyógyítás szándékával élnek egymás mellett, akkor ott Isten is jelen van.

Szombaton délelőtt Uzsalyné dr. Pécsi Rita „Egymás kedvéért születtünk” címmel tartott előadást. Elmondta: minden embernek a legmélyebb vágya a kiegészülés, a kiteljesedés. Teremtettségünk nyomán mélyen belénk van kódolva, hogy ezt egyedül nem tudjuk elérni. A legteljesebben, legmélyebben ezt egy párkapcsolatban tudjuk megtapasztalni, amikor a férfi és nő mindenféle szempontból képes arra, hogy önmagát megtartva egy nagyobb teljességre jusson.


A férfi és a nő idegrendszerében, agyában, gondolkodásában és problémamegoldásában, de stresszkezelésében, szeretésében és hitében is különböző módon él át helyzeteket. Ezért, ha nem tanuljuk meg, hogyan tudjuk befogadni, sőt élvezni azt, hogy a másik nem ugyanolyan, mint mi, hanem Isten elgondolása szerint inkább „hozzánk illő”, akkor versennyé, esetleg munkatársi viszonnyá alakulhat a házasságban való együttlét.

A szombat délelőtti előadássorozat részeként az érzelmi intelligencia témája is terítékre került. A szakember többször is hangsúlyozta: az érzelmek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nem tudatosak. Nem tudunk megnevezni egy érzelmi központot, mivel egy érzelmi háló működik idegrendszerünkben, ennek a háló formának a hozadéka, hogy a legkisebb érzelmi hatásra is megmozdul az egész rendszer. Döntéseink több mint kétharmadát érzelmi alapon hozzuk meg, ezért kiemelt fontosságú, az a tény, hogy az érzelmi háló nevelhető, a korábbi rossz példák is felülírhatóak.

– A mai kor tragédiája az apák tragédiája. Apák nélkül nem lehet egészségesen felnőni, ennek ellenére az élet esélyt kínál a gyógyulásra – ez volt Uzsalyné Pécsi Rita szombat délutáni előadásának alapgondolata. Hangsúlyozta: kutatások, elemzések sora szól a hiányzó apakép következményeiről, a férfiak változó szerepéről, az időhiány romboló hatásairól. Az édesapák szerepe azért óriási a felnövekvő generáció életében, mert ő az első külső személy, a gyermekei rajta keresztül tanulnak meg kapcsolódni a többi emberhez. Az önmagukért felelősséget vállalni nem tudók 60 százaléka stabil apakép nélkül nőtt fel. E krízishelyzetekből azonban kiemelkedhet a gyerek, ha talál megfelelő pótló kapcsolatot és mintát.

Vasárnap délelőtt a házaspárok az összegzéshez, a hallottak elmélyítéshez kaptak időt. A zárónapon jelen volt Borboly Csaba, Hargita megye tanácselnöke is, aki örömét fejezte ki, hogy hasonló programokat szerveznek, és mint mondta, bízik benne, hogy a megyei önkormányzat családprogramja révén a továbbiakban is együtt tudnak működni. Borboly Csaba kiemelte: országos családprogram hiányában megyei és helyi szinten is tudnak tenni a családok támogatása érdekében, éppen ezért várják a visszajelzéseket a civil szervezetektől a program esetleges javítása érdekében.

A hétvége programja a Családpasztorációs Központ tevékenységének bemutatásával, szentmisével és a várandós, vagy gyermekre vágyó édesanyák megáldásával zárult. A házaspárok hétvégéjét Hargita és Maros megye tanácsa támogatta. Kertész Tibor

A rendezvényünkön készült fotók ITT tekinthetők meg. 

“A nyáron elszalasztottunk egy házas tábort, amit az én gyülekezetemben szerveztek. Nagyon sajnáltam és megkértem Istent, hogy adjon helyette egy másik lehetőséget. Imameghallgatás volt számomra, amikor rábukkantam a honlapotokon a házasok lelki hétvégéjére. 
Jó volt ott lenni Csíksomlyón. Jó volt kettesben elutazni otthonról, gyerekek nélkül, egymásra figyelni, beszélgetni
Külön öröm volt, hogy kedves ismerőseink, a Suba házaspár is velünk tartottak. Hazafelé elmondták , hogy ennél szebb házassági évfordulót nem tudnak elképzelni. Kellemesen meglepett a Jakab Antal Ház szobája, az hogy jó tágas, csendes volt az épület, finom volt az étel. Nagyon jó volt nekem, hogy nem kellett főzzek, mosogassak. 
Uzsalyné Pécsi Ritának olvastam egy pár könyvét, találkoztam vele Marosvásárhelyen, hallgattam előadásait, ezért nagyon vártam, hogy újra lássam. Most sem csalódtam. Örvendtem, amikor felismertem azt, amit jól alkalmazunk a családunkban, örvendtem amikor újra emlékeztetett arra ami nem helyes az életünkben. Nagyon jó, gyakorlati tanácsokkal látott el. Azt tervezem, hogy készítek egy listát és kiteszem a hűtőszekrényre, hogy tudatosan figyeljünk oda. 
Egy ideje arra vágyom,hogy legyen igés pólóm. Most vehettünk egy egy pólót, igaz nem igés, de az igére alapszik az üzenete.
Hiszem azt, hogy akkor kerülök közel Istenhez, ha sokat dicsőítem Őt , mégis nagyon keveset teszem.
A hétvége fénypontja volt számomra a szentségimádás. Két órát dicsőítettük Istent. Csak részben ismertük a dalokat, mégis mindegyiket tudtuk énekelni. Az imádságokat, mintha az én szívemből olvasták volna ki, azt is amit én mostanáig, nem tudtam megfogalmazni. Gyakran szeretném így dicsőíteni Istent.
Öröm volt számomra látni a munkáságotokat. Gyönyörű hivatás szebbé tenni mások életét. Hálát adok Istennek értetek és Isten áldását kérem életetekre, hogy még sokaknak tudjatok segíteni, hogy épüljön a kapcsolatuk Istennel és embertársaikkal.” (Hegedüs Judit, Marosvásárhely)

“Nagy hála van a szívünkben, hogy részt vehettünk ezen a felemelő eseményen. Úgy érkeztünk, hogy nem tudtuk mi vár ránk, de a Családpasztorációs Központ „A hit kegyelem. A család áldás. A gyermek jövő” mottója már előjelzett valami szépet, megsejtette, hogy jó helyen, jó emberek közt lehetünk. Ez bebizonyosodott, és úgy érezzük, hogy most csak a töredékét oszthatjuk meg annak a sok élménynek, amit kaptunk.
Uzsalyné dr. Pécsi Rita előadásai, Szénégető István atya szavai, a szentmisék, a felemelő szentségimádás mind-mind rávezetett, hogy közelebb kerüljünk a jó Istenhez és házaspárunkhoz. Elhangzott, hogy miként fogadjuk el egymást tudva azt, hogy nem egyforma a férfi és nő gondolkodása, hogyan lehetünk egymásért és hogy tudunk egymásra, családunkra több értékes időt szentelni. Rávezettek, hogy egyedül nem vagyunk egészek, mi sem bizonyítja jobban, mind az, hogy az Isten a férfit és nőt egymásnak teremtette, egymás kedvéért. Jó volt közösen hallani, hogy milyen fontos szerepe van az apának, hogy mekkora hatással van a gyerekekre, ha szentel rájuk elegendő minőségi időt. Nagyon sok lélekemelő mondat hangzott el, de egy különösen elgondolkodtatott, hogy „szent az, akiben az Isten tevékeny, szent az akin átsüt a nap.”  Tölünk függ, hogy észrevesszük-e Isten tevékenységét, hogy rá tudunk-e hagyatkozni a nehéz napokon is. Szeretnénk, ha rajtunk is átsütne a nap, szeretnénk, ha egy kis morzsányit gazdagodnánk, de legnagyobb vágyunk, hogy Isten segítségével a hétköznapokban, a családban  is tudjuk alkalmazni a tanultakat. Kiértékelésként kaptunk egy kis lapot, amire rá kellett írjuk azt a mondatot, amit haza kellett hoznunk: Mindketten hasonlót írtunk: Tudjuk észrevenni a másikban a jót! illetve Ha tudom a jót, miért teszem a rosszat? Igazán szeretnénk jobbá válni, észrevenni a jót, és minden bántó szóért legalább két jó szót mondani mindenkinek. Köszönjük a lehetőséget , hogy tagjai lehettünk a csapatnak, de különös köszönettel tartozunk a Családpasztorációs Központnak és a jó Istennek. Hálás szívvel kérjük minden szervezőre, támogatóra, résztvevőre Isten áldását.” (Both Emil és Ica, Kápolnásfalu)