👁‍🗨 616

Ezerszer is igen! – ez volt a mottója a január 28-án kezdődött és február 25-én véget ért online házasságerősítő sorozatunknak. A három alkalom alatt a már korábban kimondott igenjeinket vizsgáltuk felül és próbáltuk elmélyíteni: ezerszer is igen Istenre, ezerszer is igen a házasságunkra és ezerszer is igen a családunkra.

Mindhárom alkalommal az elhangzó előadások és tanúságtételek abban segítették a résztvevőket, hogy ezeket az igeneket életben tudják tartani a hétköznapokban. Egyetértettünk abban, hogy igazából az Istenre és az ő igazságára kimondott mindennapos igenünk a forrása, táplálója a házasságunkra és családunkra kimondott igenjeinknek. Ez segít bennünket abban, hogy ismételten az agape szeretet és megbocsátás mellett döntsünk. A résztvevők arra is bátorítást kaptak, hogy „álljanak be a résre”, vagyis látva a kapcsolatukban, családjaikban levő hiányosságokat, buktatókat, bűnöket, ítélkezés és kritika helyett, imádkozzanak azért, hogy Isten akarata megvalósulhasson.

A házaspárok visszajelzéseiből:

Az elmúlt hónapokban két online házasságerősítő sorozatba kapcsolódtunk be 2020. adventjében és 2021. februárjában. Féléves friss házasokként szükségét éreztük a közösségbe való járásnak, és örömmel éltünk a felkínált lehetőséggel. Értékes gondolatokkal és megosztásokkal lettünk gazdagabbak, valamint a közösségi alkalmak megtartó erejét is megtapasztalhattuk közösen. Az egyik legmaradandóbb lelki ajándék, amit e találkozókon kaptunk, az egymás megáldása lett, mely azóta is Isten jelenlétének megélésében segít a mindennapokban. Köszönjük, hogy részesei lehettünk mindezeknek. Schefler György és Babos Csengele (Lakitelek, HU)

Nagy örömmel és vágyakozással jelentkeztünk erre a programra. Célul azt fogalmaztunk meg, hogy azért szeretnénk részt venni, hogy újra kezdjünk el tudatosabban figyelni a MI időnkre. Már az első „találkozás” nagy élmény volt számunkra, hálásak vagyunk a házaspárokért, akikkel ezt az utat bejártuk. Külön élmény volt minden egyes kérdés, amit párban kellett megválaszolnunk, mert mindezek közelebb vittek egymáshoz. Jó volt kicsit visszatekinteni arra is, hogy honnan indultunk és hol vagyunk most. A témák, a tanúságtételek, a szentírási részeken alapuló megosztások nagyon mélyen elérték a lelkünket. Jézus ígérete, hogy velünk marad a világ végezetéig reményt és erőt ad a mindennapi küzdelmeinkben. Az elhangzott tanúságtételek alapján újra megerősödött bennünk, hogy Jézus nem azt ígérte meg, hogy nem lesznek gondjaink, hanem azt, hogy velünk marad, és átsegít az akadályokon. Ebből szeretnénk újra és újra erőt meríteni. Hálásak vagyunk a csoport tagjainak a megosztásaikért, őszinte hozzászólásaikért. Isten áldását kérjük mindannyiunk életére! Pongrácz Józsi és Timi (Gyergyószentmiklós)

Számunkra a házasságerősítő sorozatok online volta nagyban segített abban, hogy egyáltalán részt vehessünk ezen a lelkigyakorlaton. A kisbabás létben ritkábban jut idő mélyebb lelki beszélgetésre, és az alkalmakon nekünk szánt egyszerű, életszagú kérdések (amelyek megszokott beszélgetésekben mégsem jönnek fel) mankók voltak, hogy tovább tudjunk lépni a mindennapi adminisztratív dolgok megbeszélésén, közelebb kerüljünk egymás szívéhez vagy akár az önmagunk elől is elrejtett dolgainkhoz.
Szép volt azt megélni, hogy nagyrészt idegenek között, olyan légkör tudott kialakulni, ahol őszintén meg tudtunk nyílni, megosztani örömünket, elakadásainkat, és mások (élet)tapasztalata (pl. gyerekneveléssel kapcsolatban is) segített kinézni a saját dobozunkból. Akár a buzdításokon keresztül, akár a tanúságtételek által rácsodálkoztunk, hogy a hit valóban hegyeket mozdít meg. Az itt kapott útravalók hozzájárultak ahhoz, hogy legyünk figyelmesebbek a hétköznapjainkban is a szavainkra, kapcsolatunkra, házassági szövetségünkre. Csúcs Evelin és István (Marosvásárhely)

TÁMOGATOM

ADOMÁNYÁVAL MISSZIÓNKAT SEGÍTI

Ha teheti támogassa a munkánkat. Köszönjük!

TÁMOGATOM