Világunk bonyolultsága, a benne levő rendszerek összetettsége olyan tudatos tervezőre mutat, aki nem csak megteremtette a világunkat, de a mai napig fenntartja azt.

A Világegyetem mindeddig belátható részében mintegy 170 milliárd galaxis van. A hozzávetőleges számítások alapján úgy tűnik, hogy ezenkívül még több mint két billió lehet, és mindegyik átlagosan mintegy 100 milliárd csillagot tartalmaz. Izajás próféta Isten Lelkétől indítva írta:

„Emeljétek föl tekinteteteket és lássátok: Ki alkotta mind a csillagokat? Ő, aki elvezeti seregüket, megszámolja őket, és nevén szólítja valamennyit; hatalma és nagy ereje miatt el nem marad egy sem.” Iz 40:26

Izajás vélhetően nem kívánt tudományos fejtegetésekbe bocsátkozni, korának csillagászati ismereteit népszerűsíteni. Írásának célja inkább az lehetett, hogy emlékeztessen bennünket: ugyanaz az Isten, aki az univerzumot a kezében tartja, a mindenható és hatalmas Teremtő Atya, nem távvezérléssel irányítja a világmindenség eseményeit, hanem igazából bennünk lakik! Miért nem emlékeztetjük magunkat erre – újra meg újra?

„Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael: „Sorsom el van rejtve az Úr elől, és igazságom elkerüli Istenem figyelmét”? Hát nem tudod és nem hallottad még, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő teremtette a föld határait. Nem lankad el, és nem fárad el, s bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet. Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, az ifjak is összeeshetnek erőtlenül. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el.” (Iz 40:27-31)

Mennyire lenyűgöző, mennyire csodálatos, hogy egész életemben bízhatom a Mennyei Atyámban, aki biztonságban tartja össze az egész univerzumot! Ne feledjük el ezt, amikor legközelebb az éjszakai égboltot csodáljuk! Teljes szívvel keressük Őt, mert nagy az Ő irgalmas szeretete azok iránt, akik Őt keresik!

„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. A csillagokat számon tartja, mindegyiket nevén szólítja. Nagy az Úr, ereje hatalmas, és bölcsessége mérhetetlen.” (Zsolt 147:3-5)

Kertész Tibor