//ÉV VÉGI HÁLAADÁS A CSALÁDBAN

ÉV VÉGI HÁLAADÁS A CSALÁDBAN

Ha ma családi körben visszatekintünk az elmúlt évre, lássuk meg benne az Úr áldásait. Istené legyen minden dicsőség! Szívből dicsőítsük, áldjuk és magasztalják Őt. Múltunkat bízzuk irgalmára, jelenünket szeretetébe, jövőnket pedig gondviselésére.

Összehívjuk a családot a nappaliban, vagy azon a helyen ahol együtt imádkozni szoktunk. Az asztalon szentírás, feszület és gyertya. Meggyújtuk a gyertyát. Elcsendesedünk. Az előimádkozó, lehet az édesapa, a „család papja”, aki imavezető szerepét megosztja az édesanyával.

ÉDESAPA:

December 31-e, óesztendő napja, a római kalendáriumban Szent Szilveszter pápa ünnepe. Az egyházfő római születésű volt, és majdnem huszonkét évig, 314-től 335-ig volt pápa. Szerény alakja a legendák fényében világtörténelmileg egyedülálló jelentőségű, mert ő volt az a pápa, aki Nagy Konstantinnal együtt történelmet formált.

December 31-e ugyanakkor a polgári év utolsó napja. Templomainkban ezen a napon az esti órákban az év utolsó szentmiséjére jövünk össze hálát adni. A közösség apraja-nagyja, gyermekek és felnőttek, külön és együtt is az élő Isten elé térdelünk, hogy köszönetet mondjunk mindazért, amivel megajándékozott bennünket az elmúlt évben. Elénekeljük a Te Deumot, a Szentháromságot dicsérő himnuszt.
A családban is ezen a napon próbáljuk meg számbavenni az elmúlt esztendő örömeit, ajándékait, kihívásait. Hogyan értékeljük ezt az évet? Miben tapasztaltuk meg a jó Isten gondoskodását és szeretetét?

NÉHÁNY SZEMPONT A BESZÉLGETÉSHEZ:

1. Mire emlékszem a legszívesebben az elmúlt év történéseiből?

2. Miért vagyok hálás?

3. Mikor tapasztaltam meg kézzelfoghatóan azt, hogy Isten cselekedett az életemben, a családunk életében?

Az átélt fontosabb események felelevenítésében segítség lehet, ha valamelyik családtag készít egy képes prezentációt, videót az elmúlt évben készült családi fényképekből és azt együtt megnézzük. A megosztás során valamennyi családtag közösbe teszi a gondolatait, érzéseit.

KÖZÖS ÉNEK:

Elmúlt újra egy esztendő, és az Úr megőrzött,
iskolába mikor mentem, Ő mindig velem jött.
Őrizte a lépteimet az utca forgalmában,
és ott volt a szívemben, akármerre jártam.

Elmúlt újra egy esztendő, mennyi sok szép emlék!
Karácsony örömünnepe, az is most volt nem rég.
Bárhogy múlik is az idő, a napok telnek egyre,
éltem biztonságban van Istenem kezébe’.

Mit hoz majd az új esztendő, az nem az én gondom,
hogy ha baj fenyegetne tán, Jézusnak elmondom.
És Ő szólt, Hozzá mehetünk, a két karját kitárta,
gyermekeinek nyitva áll az Ő szép országa.

O

ÉDESANYA VAGY EGY NAGYOBB GYEREK:

Hallgassuk meg az év utolsó napján Isten igéjét Szent Pál apostolnak az effezusi híveknek írt leveléből:

„Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek.

Kicsapongásról és egyéb tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik. Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki. Ez sem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás. Legyetek meggyőződve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában.

Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a hitetlenség fiait. Tehát ne vállaljatok velük közösséget. Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai.

A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket.

Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. Mindarra, amit elítéltek, fény derül, s ami így világossá válik, fényforrás lesz. Ezért mondják: Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog.

Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el Lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.” (Ef 5,1-21)

ÉDESAPA:

Mindenért, amit adtál – , hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit elvettél – , hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem – , hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit megakadályoztál – , hálát adok Neked, Istenem!
Minden örömért, amivel boldoggá tettél – , hálát adok Neked, Istenem!
Minden szenvedésért, amivel formáltál – , hálát adok Neked, Istenem!
Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet – , hálát adok Neked, Istenem!
Minden problémáért, amitől megszabadítottál – , hálát adok Neked, Istenem!
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak – , hálát adok Neked, Istenem!
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál – , hálát adok Neked, Istenem!
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál – , hálát adok Neked, Istenem!
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem – , hálát adok Neked, Istenem!
Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál – , hálát adok Neked, Istenem!
Minden emberért, akit tőlem elszakítottál – , hálát adok Neked, Istenem!
A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál – , hálát adok Neked, Istenem!
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél – , hálát adok Neked, Istenem!
Minden családtag megfogalmazza a saját szavaival az ő személyes háláját – , hálát adok neked, Istenem!
Ámen.

HÁLAVIRÁG KÉSZÍTÉS:

Mindenki kivágja a saját „hálavirágát”, amit körbead, és a többiek pedig ráírják a papírszirmokra, hogy mit köszönnek meg leginkább neki.

ZÁRÓÁLDÁS (az édesapa áldást mond a családjára):

Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, adjon nekünk sok igazi örömet és békességet, és vezessen el az örök életre. – Ámen.

KÖZÖS ÉNEK:

Hozzátok a hálának áldozatát, teljes szívből énekeljetek!
Zengjetek az Úrnak új éneket, szabadítását hirdessétek!

Felszáll a hála, mint arany lehelet, betölti az egész mennyet.
Alig várom, hogy hozzám felérjen, megfürdök benne egészen.

Hozzátok a hálának áldozatát, teljes szívből énekeljetek!
Zengjetek az Úrnak új éneket, szabadítását hirdessétek!

Áldott az Úr, ki közöttünk jár, s velünk lakik!
Áldott az Úr, békességet ad!

Oly jó az Úr, ki közöttünk jár, s velünk lakik!
Oly jó az Úr, ki békességet ad!

Forrás az Úr, ki közöttünk jár, s velünk lakik!
Forrás az Úr, ki békességet ad!

Olyan jó, hogy itt vagy Istenem.
és mindig fogod a két kezem,
vigyázol rám minden napom.
Köszönöm mit Tőled kaptam én.
Rendelkezz mindennel mi enyém,
Hisz én is tiéd vagyok.

Szent, szent az Úr, ki közöttünk jár, s velünk lakik!
Szent, szent az Úr, ki békességet ad!

Összeállította: Kertész Marika

2020-12-31T11:04:51+02:002020. december 31.|0 hozzászólás

Hagyj üzenetet