Jézus Krisztus követői, a Szerető Atya gyermekeiként Isten nagy családja vagyunk. Most hangsúlyosabban, nagyobb lélekkel, aggodalmaskodás nélkül kell imádkoznunk Egyházunk egységéért, Ferenc pápáért, az őt ért támadásokért. Szeptember 8-án, szombaton, Kisboldogasszony ünnepén este élő Facebook-os imára szeretnék hívni ismerősöket, testvéreket, családokat Ferenc pápáért.

Tudatosítom magamban, kimondom: Ferenc a Szentlélek ajándéka, Krisztus helytartója. Róma püspöke, „primus inter pares”, első az egyenlők között. Hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen. „Ahol Péter, ott az Egyház… aki nincs a pápával, nincsen Istennel, aki Istennel kíván lenni, az a pápával kell, hogy legyen”. Ezeket a szavakat Lucia nővér mondta a Fatimai jelenéseket értelmezve.

Ferenc pápa Szent Péter utódjaként szikla, amelyre Krisztus Egyházát építi (Mt 16,18). Szent Péter az, aki Krisztustól hitben való tévedhetetlenséget kapott, és akit az Egyház vezetésével és irányításával megbízott. Szent Péter alapította és szentelte meg vértanúságával a római püspöki székhelyet. Ezért van Szent Péter összes utódjának elsőbbsége az egész Egyház fölött.

Ferenc. Egy ember, nem egy angyal. Pillanatnyilag lehet fáradt, nyilatkozatában egy repülőgép fedélzetén lehet hiányos vagy zavaros. Stílusa lehet vitatható. De őt választotta a Szentlélek.

Ferenc. Bátor volt megváltoztatni Róma szigorú protokollját, az egyszerűség útjára lépett. A Vatikán vendégházába költözött, egy egyszerű szobát elfoglalva, elkerülte a luxust és a palotákat. Bárányszagú pásztor, mert látogatja a plébániákat, börtönöket, koldusokkal reggelizik, zuhanyzókat állít fel, borbély-műhelyeket nyit a Szent Péter tér közelében. Megcsókolta a beteg, a haldokló homlokát. Elfogadja az emberek egyszerű ajándékát. Asztalhoz ülteti és párbeszédet folytat a világ vezető politikusaival. Mindenkit arra kér, hogy imádkozzanak érte.

A bűnt bűnnek nevezi, a bűnöst megtérésre szólítja. A bűn vagy bűncselekmények elfedezését nem tűri. A bűncselekmény elkövetésével vádolt személyeket – köztük egyháziakat is – , legszigorúbb eljárással kivizsgálja, és mindig csak a biztos bizonyítékok feltárása után felfüggeszti, büntetés végrehajtó szerveknek átadja. A mások által elkövetett bűncselekmények áldozatait felkeresi, mint jó pásztor és vezető, mintegy mások bűnei miatt is ő vállal felelősséget, ő kér bocsánatot az áldozatoktól, fájdalmat érez mások bűnei miatt.

Ma, hitben megújítom egységemet Ferenc pápával, püspökeimmel, elöljáróimmal. Megújítom egységemet közvetlen társaimmal, közösségemmel. A Szentlélek, az egység Lelke arra indít, hogy együtt érezzek Egyházammal, közösen hordozzuk a fájdalmat, a bűnök okozta sebeket. Csak a fegyvertelen, alázatos szeretet útja követendő számomra.

Elhatárolódok a bűntől, bűncselekményektől, irgalmat kérek mindenkinek, aki észt, kontrollt veszítve rosszul használta szabadságát, hatalmát, fékevesztett ösztöneinek terrorjával sokakat megsebesített. Elhatárolódok a média túlzó, egyoldalú információitól. Hitben, Szentlélekben az egységért imádkozom. A pünkösd Szentlelke járja át az egész Egyházat, hogy egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.

Szénégető István családreferens, a marosvásárhelyi Szentcsalád templom plébánosa

„Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává! Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy megszűnjön benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja. Add mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként a testvéri szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, a jóakaratot, a hűséget. Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor igédet hirdetik itt és mindenütt… Teremts Lelked erejével egyetértést” (Roger Schütz)