A főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartanak gyűjtést 2018. december 30-án, Szent Család Vasárnapján – tájékoztat karácsonyi körlevelében Dr.Jakubinyi György érsek. A körlevelet alább olvashatják.

„A családok alkotják Isten népének túlnyomó többségét. Milyen képet mutatna az Egyház nélkülük? Szobrokból álló Egyház, egyedülálló emberekből álló Egyház lenne. A szeretet öröméről szóló »Amoris laetitia« buzdítás azért íródott, hogy segítse a család szépségének és fontosságának felismerését, annak fényeivel és árnyaival együtt, hisz »a család evangéliuma, öröm a világnak«. Isten arra vágyik, hogy minden család világítótorony legyen” – ezek Ferenc pápa szavai, melyek 2018. augusztus 25-én hangoztak el Dublinban a családok világtalálkozóján.

A romániai katolikus püspökök őszi ülésén – szeptember 20-án – mi is aláhúztuk ennek fontosságát, hangsúlyozva, hogy keresztényként nem mondhatunk le a házasság bemutatásáról, csak azért, hogy ne sértsük a jelenkori érzékenységet, vagy hogy divatosak legyünk.

Főegyházmegyénkben a családiroda köré szerveződő családmunkacsoport nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a házasság és a család mellett szóló érveket úgy mutassuk be, hogy az emberek nagyobb készséggel
tudjanak válaszolni arra a kegyelemre, melyet Isten kínál fel nekik.

A hivatás évében teret akarunk nyitni a segítségnyújtásnak a szeretet növekedésével. Továbbra is összehangoljuk a számos családcsoport működését, szervezzük a jegyeskurzusokat, a házaspárokat és családokat megszólító hétvégéket. Képzés és lelkigyakorlatok keretében képviseljük az életvédelem, a természetes születésszabályozás fontosságát. Négy megyében, önkéntesek részvételével iskolai keretek közé visszük a családi életre nevelés programunkat, melynek során, 2018-ban, hat új munkatárs képzésére fordítottunk nagyobb figyelmet. Családpasztorációs honlapunk is, a www.csalad.ro internetes oldal beszámol ezekről.

Ezúttal mondok köszönetet a lelkipásztoroknak és plébániai közösségeknek, hogy támogatták Főegyházmegyénk családpasztorációját. A 2017-es évben meghirdetett Szent Család ünnepi gyűjtésből 44.958 RON jött be. Ez a 2018-as év költségeinek 21%-át fedezte. Köszönet az adományokért!

A főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2018. december 30-án, Szent Család Vasárnapján. A begyűlt adományokat a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központban vagy a főesperesi központokban szeretnénk összesíteni 2019. február 10-ig:

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII
540053–Târgu-Mureş, P-ţa, Trandafirilor, Nr.61.
Tel: 0742-139.380, Fax: 0365–414–187;
Cod fiscal: 27225935
COD IBAN: R048 RNCB 0193 1174 7099 0001
Web: www.csalad.ro – Email: iroda@csalad.ro

Mindannyiuk adományát ezúton is köszönjük. Jutalmazza a betlehemi Gyermek kegyelme és áldja meg családjaikat az újesztendőben is!

Gyulafehérvár, 2018. december 10.

† György s.k.
érsek

A főegyházmegyei gyűjtés plakátja: