Szénégető István főegyházmegyei családreferensnek, a marosvásárhely-remeteszegi Szent Család templom plébánosának év végi gondolatai.

Testvérek, most nagyon személyesen szólok hozzátok!

Idén, 2018-ban 15 éves a család-munkacsoportunk. 2003. januárjában mutatkozott igény arra, hogy családpasztoráció égisze alatt céljainkat, erőinket összefogjuk, nekilássunk és tegyük, amit tenni tudunk.
Fontos volt minden emberi hozzáadott érték. Ha kíváncsiak vagyunk, hogy mi lehet ebben az isteni, az életfakasztó és maradandó, nyissátok ki a csalad.ro oldalt.

A képek mutatják a 15 év szolgálatának történetét, lenyomatát, gyümölcseit. 15 év elegendő idő, hogy észre vegyük az élet, gyermekeink növekedését. A változást.

Mi nem a házasság és család nagyon elvont, mesterségesen megalkotott eszméjét adtuk elő, mely távol van minden valós élethelyzettől. Papok, szerzetesek, szerzetesnővérek, házaspárok, kis- és nagycsaládok, rendkívüli élethelyzetben élők azt tartottuk szem előtt, hogy bizalmat ébresszünk a kegyelem és annak forrása, a Szeretet Istene iránt. Vágyódtunk rá, ki is mondtuk és tevőlegesen törekedtünk rá – talán részben sikerült is -, hogy egy vonzóbb és kívánatosabb házasságeszményt és családegyházat szolgálhassunk. Reméljük, hogy itt-ott hatással lehettünk a szélesebb társadalom mindennapjainak alakítására.

Családos táborok, konferenciák jutnak eszembe. Jegyeskurzusok vagy jegyesoktató képzők, magcsoportos alkalmak, elváltak- vagy özvegyek hétvégéi. Találkozások, ünnepek. Dél-Erdélyben, Székelyföldön sokfelé, falvakban, városokban, plébániákon, falu- és városnapokon. Helyszínek, előadók, résztvevő házaspárok, családok, gyermekek és fiatalok. És az is eszembe jut, hogy célunk mindig az volt, minél többekhez elérjünk, hogy újabb és újabb családoknak teremthessünk lehetőséget találkozni Isten és az Egyház élő, szerető arcával.

Olyan megfoghatatlanul szép és mégis reális, ahogy ti, családok egymást bátorítottátok, amikor valakik nehézségben voltak, munkahelyet váltottak, betegséggel vagy valaki elvesztésének fájdalmával néztek szembe. Vagy az, amikor egymást bátorítottátok és segítettétek a gyermekáldás vállalásában. Van kisebb névsorunk, kik azok, akik ennek áldásaként jöttek világra. Nem gyönyörű?

Hálás vagyok, hogy általatok és veletek (meg)változtam. Hogy egymás felé szolgálhatunk. Ez a hivatásunk. A papság és házasság szentsége Istennek szentelt élet és kölcsönösen gyarapítják, megtermékenyítik egymást. Családként, családiasan együtt változni, befogadni és felnövelni az életet. Tudva azt, hogy van egy végtelenül szerető Atyánk, aki Krisztusban az Ő családjává tesz.

Köszönöm. Köszönjük!

Szénégető István
családreferens

A 2018-as évről írt beszámolónkat alább tekinthetik meg: