Hogyan gyógyítható az alkoholizmus? Csakis komplex módon. Legalább hat tényezőnek kell jól együttműködnie.

1. Szükséges, hogy betegségtudata támadjon a betegnek, így az akaratával ő maga is hozzájáruljon gyógyulásához.

2. A családnak segítenie kell. Már csak azért is, mert ahol szenvedélybeteg van a családban, ott előbb-utóbb a család is megbetegszik valamiképpen. Ám a még egészséges tagjai annál inkább vegyék komolyan az apostol tanácsát: „Egymás terhét hordozzátok: úgy teljesítitek a Krisztus törvényét” (Gál 6,2). „Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk…” (Róm 15,1).

3. Ha az orvos önkéntes elvonókúrát ajánl, tanácsát el kell fogadni. Az alkoholisták spontán, önkéntes lemondásán alapuló gyógyulás csupán 10-11%. Ugyanakkor jobb eredménye van a csoport-, illetve klub-terápiával egybekapcsolt elvonókúráknak.

4. A külső körülményeken változtatni kell, különösen akkor, ha azok sodortak valakit szenvedélyébe.

5. Rehabilitálni kell: teljes értékű embernek tartani mind a gyógyulót, mind a gyógyultat. Ez a környezet: család; munkahely, a társadalom feladata.

6. Szeretni kell!

Tételeinket ebbe a két szóba tömöríthetjük. De tudjuk-e úgy és annyira szeretni, hogy Vidor E. Franki, a neves bécsi pszichiáter, de legfőképpen az Ige tanácsára el tudjuk neki mondani hittel és hitelesen, hogy nemcsak Isten egy, hanem ő is egyedi, hogy léte egyetlen a kozmoszban és egyszeri az eonokban, s ha még egypetéjű iker volna is: más, mint az ikertestvére. Akárhány milliárd ember él a földön ő egyedi módon és egyedülállóan egyetlen. Más emberrel pótolható talán, de ki nem cserélhető. Hogy ő az élet speciális kis csodája, s ő nem semmi a semmiben, hanem olyan valaki, akiért az Isten egyszülött Fiát adta. S ha most űr is van benne, az az űr „Istenformájú” és az Isten számára van fenntartva.
El tudjuk-e mondani, hogy bármiben van, és bármi is van benne, azért mert egyetlen egyedi valaki a kozmoszban és az eonokban – valami egyedi feladat vár rá, s neki (ha akarja, a mi segítségünkkel) meg kell találnia azt a néhány taktust, vagy egyetlen „dallamot” (mondatot, mosolyt, szolgálatot, tettet, feladatot), ami csak rá bízatott és senki másra. Hogy értelmetlennek tűnő életének éppen az az egyik értelme, hogy megkeresse és megtalálja élete értelmét, majd betöltse akkor is, ha úgy tűnik, hogy egy-egy ember szerény csavar a nagy egészben. De a leghatalmasabb gépezet is tökéletlen, sőt használhatatlan lehet és bajba juthat egyetlen csavar hiánya vagy éppen hibája miatt!

Egyszer baráti társaság volt nálam; egyik férfi tagja elég korán búcsúzkodni kezdett azzal a megokolással, hogy ő muzsikus és a koncertre időben oda kell érnie. Mivel ritka, különös fúvós hangszeren játszott s valamiféle klasszikus műről volt szó, évődve megkérdeztem, egyáltalán van-e fújnivalója abban a műben. Igen komolyan azt válaszolta: „Van. Hat taktus.” Jóval később tudtam meg, hogy valakire, akinek ezt elmondtam, milyen mély benyomást tett ez a válasz. Éppen élete mély pontján élt akkor és az öngyilkosság gondolatával is foglalkozott, mert úgy érezte, nincs többé értelme az életének. Beszélgetésünk után úgy ment haza – mondta el később -, hogy hat taktus azért neki is akadhat.
Aki csak ennyit is megért, annak már értelmet kaphat az élete. Ám, ha azt is megérti, hogy ezért a „hat taktusért” felelős, és az számon kéretik, mint a bibliabeli tálentumokat, akkor kiteljesedhet élete értelme: egyedi ember vagyok, egyedi feladattal, egyedi felelősséggel, s hogy azt betölthessem, még az alkoholról, vagy más szenvedélyről is érdemes lemondanom.

Ha igaz, hogy minden szenvedély gyökere a szeretet hiánya, terápiája is csak a szeretet lehet. Aki igaz szeretetet kap, miért kábítaná magát szeretetpótlékkal? Gondoljunk Zákeusra, akit mindenki gyűlölt, lenézett, vagy a feslett életű Mária Magdalénára, és a gyilkos indulatú Saulra, akiből Pál apostol lett. Hogyan gyógyítja meg őket Jézus? Szeretete által. A szenvedélyek rabjainak erre a jézusi mégis-szeretetre van szükségük. Ez a szeretet rehabilitálja őket.

(Forrás: Gyökössy Endre – Magunkról Magunknak, Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest)