👁‍🗨 842

Többéves hagyományt követve szerveztük meg 2022. január 22-én Székelyudvarhelyen az apa-lánya lelkinapot. Rendezvényünk célja, hogy az édesapák értékes időt töltsenek lányaikkal, csak rájuk figyelve, és közben erősödjön köztük a kapcsolat, és Isten is jelen legyen ebben a kapcsolatban. A lelkinapon 14 apa-lány páros vett részt.

„Egy édesapa gyönyörködése a kislányában, mikor megsimogatja a lány haját, vagy amikor azt mondja neki: »Ha felnősz, te is olyan szépség leszel, mint édesanyád!«, ezek az apai dicséretek adják meg a nőnek a belső stabilitás első alapjait. Ez az a pillanat, amikor a kislány először kapja meg a férfitől a gyönyört. Az egészséges férfitől az egészséges gyönyört, hogy később azt ne kelljen máshonnan beszerezgetnie.” – emeli ki egyik írásában Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus, és valóban: az apáknak már az első pillanattól hatalmas szerepük van a lányuk személyiségének alakulásában. Rajtuk is múlik nemcsak a a lányaik férfiakba vetett bizalma, de az is, hogy hogyan látják majd saját magukat mint nőt, és mennyire lesznek magabiztosak.

A főegyházmegyei családpasztorációs bizottság ennek a különleges kapcsolatnak az építése érdekében szervezi meg évről-évre az apa-lánya lelkinapot, amelynek ezúttal a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia adott otthont.

A kezdeményezők az igazi, tiszta nőiesség témáját járták körül, de az előadásban, tanúságtételekben és a kötetlen együttlétek, beszélgetések során sok más témát sikerült érinteni.

A lelkinap meghívottja, Borota Gábor csíkszeredai pszichológus előadása nemcsak a lányoknak, hanem az édesapáknak is szólt, abban is támpontokat adott a résztvevőknek, hogy hogyan lehet az igezi nőiességet kibontakoztatni.

– Mi férfiak nem tudunk igazi nőket nevelni, de meg tudjuk hozzá teremteni a feltételeket, ahhoz, hogy a lányaink, mint a virágszálak kinyíljanak, kibontakozzanak. Ha egy apa ott van a lánya mellett és teszi a dolgát, azokkal a lányokkal én nem szoktam találkozni, nincs szükségük a szakmai segítségemre. Ugyanakkor a legtöbb, amit az édesapák megtehetnek a lányaikért az az, ha szeretik a feleségüket, a lányaik édesanyját. – hangsúlyzota a szakember.

– A házastársi kapcsolat az alapja a családnak. Házasságot nem egy anya vagy apa köt, hanem egy nő és egy férfi. Így kapcsolódunk egymáshoz – emelte ki Borota Gábor, aki egy gyakori jelenségre is figyelmeztetett: arra a helyzetre, amikor a házasságkötések férfiak és nők között a legtöbbször anya-fia, ritkábban apa-lánya felállásban jönnek létre.

– Ilyenkor férjek kerülnek gyermekszerepbe a feleségeik, feleségek anyaszerepbe a férjeik mellett. Ilyen körülmények között beindulnak a családi játszmák és ebbe sajnos bevonódnak a gyermekek is – leggyakrabban az elsőszülött gyermek. Ő lesz a közvetítő kapocs, a mérleg nyelve a két, egymástól egyre jobban távolodó szülő között. Ha ez a gyermek történetesen egy lány, ő az energiáit már nem arra fogja használni, hogy kibontakozó nőiességére figyeljen, azon dolgozzon. – tette hozzá.

– A felnövekvő lányoknak szükségük van arra, hogy igazi férfiakat lássanak maguk körül. A nő a családban, ha nem lát maga mellett igazi férfit, kénytelen átvenni annak a szerepét. Ezt azonban csak akkor adja vissza, akkor kezdi magát biztosnágban érezni, ha érzi, hogy ismét egy erős férfi áll mellette. – összegzett a szaekmber.

Az ebédszünetig az édesapák külön csoportban beszélgethettek az előadásban is felmerülő helyzetek, kérdések kapcsán, ez idő alatt a lányoknak Csillag Csilla segítőnővér tartott foglalkozást.

Az ebéd és a délutáni séta után a résztvevőknek szintén a szerzetesnővér tett tanúságot nővé válásának folyamatáról, az azt befolyásoló tényezőkről, gyermekkori, ifjúkori emlékekről, szerzetesi hivatásának kibontakozásáról, a nőiesség szerzetesként való megéléséről. Ezt követően a felsőboldogfalvi Antal Levente és lánya, Eszter beszéltek apa-lány kapcsolatukról, a nőiességről.

A tanúságtételek után az édesapák és lányaik a Tamás Huba helyi plébános által celebrált szentmisén adtak hálát Istennek a kapott kegyelmekért.

A lelkinap lezárásaként az édesapák megáldották lányaikat és ígéretet tettek arra, hogy tisztességes és számon kérhető férfiként fogják vezetni a lányukat, családjukat, imában fogják kísérni útjukon. A lányok ugyanakkor az Úr áldását kérték az édesapjukra, a döntéseire.

A közös vacsora után a lelkinap zenés-táncos mulatsággal ért véget.

Kertész Tibor

TÁMOGATOM

ADOMÁNYÁVAL MISSZIÓNKAT SEGÍTI

Ha teheti támogassa a munkánkat. Köszönjük!

TÁMOGATOM