Az iskolakezdés alkalmából szeretettel ajánljuk a következő imagyűjteményt a családoknak. Három iskoláskorú gyermek szüleiként próbáljuk elképzelni, hogy a szülők és a gyerekek, a tanárok és iskolaigazgatók, illetve a felelős döntéseket hozó közösségvezetők mit érezhetnek a jelen helyzet kiszámíthatatlanságai, összevisszaságai közepette.

Reméljük, hogy miközben az alábbi rövid imákkal az Úrhoz fordultok, egészen személyes módon fogjátok megtapasztalni a Jó Pásztor gondoskodással teli szeretetét, aki név szerint ismeri az övéit. A nevünkön szólít, magához emel, és azt mondja: Ne féljetek! Megváltottalak, a neveteken szólítalak!
A cél az, hogy imádkozzunk, ahogy tudunk, és amikor tudunk, mindig bízva abban, hogy amikor már nem találjuk a megfelelő szavakat, vagy alig tudunk kipréselni bármit is magunkból, „a Szentlélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal.” (Róm 8,26)

 

Imádság egy új nap kezdetén

Ó, Istenem, Te vagy az, aki folyamatosan újjáteremtesz mindent! Megeleveníted gondolataimat, újjáéleszted testem sejtjeit és felindítod a lelkesedést a szívemben, hogy újra vágyjam élni az életet ezen az új napon. Annak a nevében, akinek az arca olyan, mint a ragyogó nap. Ámen.

Az iskolába induló gyermek imája

Drága Jézus, Te azt ígérted, hogy velem leszel mindig, életem végéig, a világ végéig. Most szavadon foglak és kérlek, legyél velem ma, mert iskolába indulok. Áldd meg az odavezető utamat és a hazajövetelemet. Áldd meg a tanulásomat és a játékomat. Kérlek, óvd meg a szívemet a félelemtől. Kérlek, tarts biztonságban. Kérlek, adj jó barátokat. Adj nekem sok örömteli pillanatot ezen a napon, és köszönöm, hogy Te egészen szeretsz, úgy ahogy vagyok. Ámen.

Az otthon tanuló gyermek imája

Drága Jézus, Te, aki megígéred, hogy mindig velem leszel, imádkozom, hogy ma velem legyél otthon is, miközben az iskolai feladataimat végzem. Kérlek, segíts, hogy mindent megtegyek a tanulás érdekében, és hogy semmiféle körülmény, játék, vagy más tevékenység ne terelje el a figyelmemet. Segíts, hogy ne érezzem magam egyedül, és segíts, hogy türelmes legyek a családommal. Adj nekem sok örömteli pillanatot ezen a napon, és köszönöm, hogy Te egészen szeretsz, úgy ahogy vagyok. Ámen.

Szülők imája iskolakezdéskor

Ó, Uram, Te, aki megígéred, hogy átvezetsz minket a pusztaságokon, és megvédsz minket a viharoktól, kérünk, adj nekünk bölcsességet, ha nem látjuk tisztán az utat, amelyen járnunk kell. Bátoríts minket, amikor félünk, erősíts minket, ha szembe kell néznünk gyengeségeinkkel, és tedd lehetővé azt, ami számunkra lehetetlennek tűnik. Add, hogy örömmel és bizalommal helyezzük magunkat és gyermekeinket a Te gyengéd gondoskodásodba a megpróbáltatások és zűrzavar közepette. Ámen.

Pedagógusok imája

Ó, Uram, Te, aki a Jó Tanító vagy, segíts nekem abban, hogy a mai napon és az egész tanévben helyesen tudjam szeretni a tanítványaimat és türelmes legyek azokkal a dolgokkal, amelyek nem a terveim szerint alakulnak. Add, hogy segíteni tudjam őket, hogy felébreszthessem bennük az érdeklődést, a tudásvágyat. Add, hogy tudjanak alázatosak és tiszteletteljesek lenni, türelmesek önmagukhoz, hogy kijavíthassák a hibáikat, hogy örüljenek az újonnan felfedezett dolgoknak és szeressék az igazságot teljes szívükből és elméjükből, hogy bölcs és könyörületes polgárai lehessenek ennek a világnak, amelyet annyira szeretnek. Ámen.

Imádság a pedagógusokért, hitoktatókért

Uram, Te vagy az, aki elhívtad és minden tanításra alkalmas talentummal megajándékoztad gyermekeink tanárait, hitoktatóit. Most értünk imádkozunk. Kérünk, vigyázz rájuk, gondoskodj róluk, irányítsd őket, támogasd őket. Legyél te a világosságuk, védőpajzsuk, hogy kitartóan végezhessék a rájuk bízott munkát, és megtapasztalhassák a Te gondviselésedet ezekben a bizonytalan időkben. Ámen.

Ima a tanintézmények vezetőiért

Istenünk, Te, aki bölcsességet ígértél mindenkinek, aki azt kéri, most a tanintézmények vezetőiért könyörgünk hozzád. Segítsd őket, hogy jó döntéseket hozzanak, adj nekik összeszedettséget, akaraterőt, bölcs szívet és igazságod ajándékát a Szentlelket, hogy képessé váljanak olyan döntések meghozatalára, amelyek a vezetésük alatt dolgozó tanárok és iskolai alkalmazottaik, illetve a diákok jólétét szolgálják és közösségünk jólétéhez vezetnek. Ámen.

Kertész Tibor és Marika