👁‍🗨 5 598

Május hónap első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük.  Ezúttal az édesanyák napjának családban való megünnepléséhez próbálunk segítséget nyújtani az alábbi, rövid családi „szertartással”. Bátorítjuk az édesapákat, hogy ezúttal még inkább legyenek az ünneplés előkészítői, vezetői.

„A közgondolkodásban május az anyák napjának a hónapja, a hagyományos katolikus gondolkodásban a Szűzanya hónapja.” – emelte ki egyik írásában Bíró László családreferens püspök, hozzátéve: a katolikus tudatban az élet a Szűzanyához kapcsolódik, hisz Ő hozta világra az életet. Ő az élet anyja, azé az életé, aki azért jött, hogy életünk, mégpedig bőségben áradó életünk legyen. Az ünneplésünk így Jézus Krisztus és a Szűzanya személyére mutat, őket hívjuk be a családjainkba.

ANYÁK NAPJA A CSALÁDBAN

Összejövetelünk kezdetén a nappaliban, vagy ahol imádkozni szeretnénk, meggyújtunk egy gyertyát, kiteszünk középre egy kis keresztet, egy Szűzanya képet vagy szobrot, fényképeket édesanyáról, nagymamákról. Elcsendesedünk.

ÉDESAPA: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

ÉDESAPA: Május első vasárnapján az édesanyákat, a nagymamákat köszöntjük. Hálát adunk Istennek értük, az életükért, azért az áldozatért, amit naponta vállalnak értünk.
Május a Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban ünnepli az Egyház az édesanyák Édesanyját, mindnyájunk Édesanyját, aki áldottabb minden asszonynál, mert áldott az ő méhének gyümölcse. Őt is köszöntjük ezen a napon.

Nyíljon ki szívetekben az örömvirág

Ave Maria (Jézus nékünk adtál anyát)

ÉDESAPA: Urunk Istenünk! Ma, anyák napján Szent Fiad édesanyjának szépségét, hitét, kedves bizalmát és a világot üdvözíteni akaró szeretetét kérjük az ünnepelt édesanyák, nagymamák részére:

1. GYERMEK: Urunk, Jézus! Add, hogy édesanyánk ne fáradjon el mosolyogni, ha mi csüggedünk vagy bántóan viselkedünk! Hallgass meg, Urunk!

2. GYERMEK: Urunk, Jézus! Segíts meg bennünket, gyermekeket, hogy megértsük szüleinket és kedvesen fogadjuk aggódásukat és intéseiket! Hallgass meg, Urunk!

3. GYERMEK: Urunk, Jézus! Áldd meg és jutalmazd meg édesanyánkat minden könnyért, az átvirrasztott éjszakákért és aggódó imáiért! Hallgass meg, Urunk!

ÉDESANYA: Urunk, Jézus! Mi, édesanyák ma erőt kérünk Tőled, hogy gyerekeink eszményképei tudjunk lenni Jézust szerető és Benne még a síron túl is bízni tudó hitünkkel! Hallgass meg, Urunk!

NAGYMAMA: Segíts bennünket Jézus, idősebb édesanyákat, hogy gyerekeinknek és unokáinknak semmiféle szeszélye vagy hálátlansága össze ne törje anyai szívünket! Hallgass meg, Urunk!

ÉDESAPA: Úr Jézus, segíts bennünket, férjeket, hogy feleségeinket gyengéd szeretettel szeressük, és így segítsük őket, hogy szent édesanyák legyenek! Hallgass meg, Urunk!

GYERMEKEK (együtt vagy felváltva olvassák, mondják): Mennyei Atyánk! A Biblia nem csak atyához, hanem édesanyához is hasonlít Téged. Te olyan Isten vagy, aki sohasem feledkezik meg gyermekeiről, aki megrendülsz, ha a gyermekeid szenvedését látod, olyan Isten, akinek anyai szíve van.

Hálát adunk Neked az Édesanyákért! Hálát adunk az Édesanyánk szeretetéért, minden áldozatáért, hitéért, édesapánk iránti hűségéért, tiszteletéért, odaadásáért. Áldd meg Édesanyánkat, jutalmazd őt bőségesen kegyelmeddel, békéddel, vigasztalásoddal.

Urunk, könyörgünk hozzád minden Édesanyáért! Adj nekik nagy szívet, a Tiedéhez hasonlót. Adj nekik szeretetet, tiszteletet, hűséget a férjük iránt. Add, hogy családjuk erős oszlopai és szíve lehessenek, akik kedvességükkel, szeretetükkel teszik igazi otthonná a családi fészket férjük és gyermekeik számára.

Adj nekik sziklaszilárd, Benned gyökerező hitet, adj nekik erőt mindennapi sok-sok áldozathoz és szolgálathoz. Add, hogy örömüket leljék minden szolgálatban, amit a családjukért tesznek, és jutalmazd őket a kisgyermekek szeméből sugárzó fénnyel, köszönettel.

Add, hogy hiteles és szép életükkel tudják továbbadni a hit kincsét gyermekeiknek, tudják gyermekeiket odavezetni Hozzád, aki minden gyermek legfőbb nevelője és tanítómestere vagy.

Add, hogy az Édesanyák bátran mondjanak igent az életre, adják tovább az élet hatalmas kincsét éppoly bőkezűen, mint amilyen ingyenesen ők maguk is kapták ezt a kincset. Istenünk, áldd meg az Édesanyákat! Ámen.

ÉDESAPA: Urunk, Istenünk, add, hogy az édesanyák finom lelkülete, érzékenysége, istenszeretete irányítsák szívünket és életünket a mennybe ment Jézus után! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké! Ámen.

A gyermekek áldón helyezik kezüket édesanyjuk, nagymamájuk fejére és közben éneklik a következő dalt:

Áldjon meg téged az Úr  

Más, alkalomhoz illő éneket is lehet énekelni. Kisebb gyerekek verssel köszönthetik édesanyjukat, a nagyobbak a saját szavaikkal. Így pl. befejezhetik a következő megkezdett mondatot: Köszönöm neked, édesanyám…

Ezt követően átadják a virágot, az ajándékot, amit készítettek.

Kertész Marika

(A hangfelvételeken: a csíksomlyói kegytemplom énekkara és az „Áldjad én lelkem az Urat” ifjúsági énekeskönyv dalai)

TÁMOGATOM

ADOMÁNYÁVAL MISSZIÓNKAT SEGÍTI

Ha teheti támogassa a munkánkat. Köszönjük!

TÁMOGATOM