Idén is lesz egy tavaszi és egy őszi jegyeskurzus Marosvásárhelyen. A tavaszi képzés 2004. február 24-én este 8 órakor kezdődött. Ezt követi a tíz ülés, a záró találkozó május 11-én lesz.

A tavaszi kurzust Szénégető István lelkész és Ilyés Erika segítőnővér moderálja. Vezető párok: Pataki Zsolt és Zsuzsa, Ludescher László és Enikő. Meghívottak: Csató Béla egyházmegyei családügyi referens, Beczássy Erzsébet pszichológus és Márton András orvos. A résztvevőket a keresztény házassággal, családi élettel foglalkozó szakkönyvekhez és lelki irodalomhoz is hozzásegítik. Helyszín a Deus Providebit Ház Szent Gellért terme.

 

A jegyeskurzusokról

A jegyeskurzus házasság-előkészítő lelki-szellemi folyamat lelkész vezetésével. Elsősorban evangelizáció, mert Isten házasságra és családi életre vonatkozó tervét mutatják be a Biblia alapján, ennek az örömhírnek a személyes befogadására hívják meg a jegyeseket. Másodsorban kurzus, hiszen (a lelkész moderálásával) szakemberek tartanak előadásokat. A képzés formája interaktív: a párok kérdőíveket töltenek ki, munkalapokat kapnak, segítőbeszélgetésben vesznek részt.

Kinek szól?
Elsősorban már jegyben lévő, házasságukat közeljövőben kötő fiataloknak. Akkor is részt vehetnek a kurzuson, ha annak idejére esne az esküvő. Ideális azok számára, akik a kurzus elvégzése után kötnek házasságot.
A kurzus nyitott még jegyben nem lévő, a házasságot csak távlatilag tervező, „együttjáró” párok előtt is, kivéve a tinédzser, még középiskolás szerelmeseket.

Kik vezetik az összejöveteleket?
A kurzust lelkész moderálja. ő minden találkozón jelen van, az ő feladata előkészíteni az alkalomhoz, napi témához fűződő imákat, szentírási részeket, énekeket. A lelkész munkacsoportot szervez, olyan szakembereket (orvost, jogászt, pszichológust és boldog, keresztény párt vagy párokat) hív meg, akikkel gyümölcsözően tud együttműködni. Fontos, hogy hitben élő szakembereket válasszon erre a feladatra, akik munkájukban is készek tanúságot tenni életükről. Minél inkább sikerül egységben, szeretetben együttműködnie a munkacsoportnak, annál gyümölcsözőbb lesz a jegyesképző.

Melyek egy sikeres jegyeskurzus feltételei?
A katolikus egyháznak nagyon gazdag, tiszta és igényes, pontos és világos tanítása van a szerelem szépségéről, az együttjárásról, a jegyességről, a házasságkötés ünnepéről, az új házasok felkarolásáról, az élet védelméről, a nagycsaládok támogatásáról, a termékenység lehetséges szabályozásáról.
A régebbi, moralizáló, csak elvi síkon maradó, és túlságosan klerikus ízű tanítás helyébe a teológia egészébe jobban illeszkedő házasság- és családteológia lépett. A lelkész munkacsoportjaiban a szakszerűség szempontját meg kell előznie a hitben élés szempontjának. Nem a hírneves szakembereket kell meghívni csoportmunkára, hanem a kereszténységében megújult, tanúságtevésre kész, és nem utolsósorban példás családi élettel megáldott testvért a közösségből. A kurzuson igazi testvéri kapcsolatok alakulnak ki. Ideális, ha a csoportban csak hét-nyolc pár vesz részt, akkor könnyebben sikerülhet bizalmas hangulatot teremteni.