Az adventi koszorúnk ne legyen csupán dekorációs kellék, elegáns, színpompás adventi dísz a lakásunkban. Legyen inkább a családunk elcsendesedésre, imádságra hívó helye. A koszorú zöldje a reményünket fejezi ki, rajta  a lila szalag adventi komolyságunkról tanúskodik. A négy gyertya az adventi idő négy vasárnapját jelzi, fényük a bűn sötétségéből való szabadulást példázza. Jelképezi Jézus Krisztus fényét is, aki a Világosság.  

CSENDESEDJETEK EL. EGY CSALÁDTAG RÖVID, BEVEZETŐ IMÁT MOND, MAJD VALAKI MEGGYÚJTJA AZ ELSŐ GYERTYÁT.

EGY RÖVID RÉSZ A SZENTÍRÁSBÓL:

„Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik: »Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.«” (Jn 8,12)

GYERMEK:

Miért gyújtjuk meg ezt a gyertyát?

VALAKI VÁLASZOL:

Ez a gyertya emlékeztet bennünket arra az ígéretre, hogy a Messiás eljön, békét és szeretetet hoz a világnak.

MINDENKI EGYÜTT:

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát; akik a halál árnyékának országában laknak, azokra világosság ragyog.(Iz 9,2)

EGY HOSSZABB RÉSZ A SZENTÍRÁSBÓL:

„Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián idejében. Mert minden harcban viselt sarut, minden vérben forgatott ruhát elégetnek, s tűznek lesz martaléka. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.” (Iz 9,2-6)

KÉRDÉSEK A BESZÉLGETÉSHEZ:

1. Isten már több ezer évvel ezelőtt eltervezte Jézus születését. Mit üzen ez nekünk Istenről?
2. Jézus világosság hogyan adhat reményt a mi életünkben?
3. Mit tehetünk azért, hogy Krisztus világossága átragyogjon rajtunk?

EGYÜTT ÉNEKELÜNK:

Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő,
beteljesült már az idő!
Törd át az ég zárt ajtaját,
vár a világ sóvárgva rád!

Megnyílt az ég harmatozva,
Megváltónkat hogy lehozza;
ég felhői, nyíljatok szét,
hozva Jákob fejedelmét!

Föld, virulj ki, völgyön-halmon
viruló zöld hadd fakadjon;
nyílj ki, földnek szép virága,
Dávid házának királya!

Ó, fényes Nap, ó, szép csillag,
téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel, Napunk, fényességed
űzze el a sötétséget!

Miközben az elkövetkező héten a napi elmélkedéseket olvassátok, mindig gyújtsátok meg az adventi koszorú első gyertyáját, és köszönjétek meg Jézusnak, hogy Ő a mi világosságunk.

JÉZUS NEVÉVEL AZ ADVENTBEN