„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.” (Jn 1,1)

Isten láthatatlan. Mennyiféle téveszme és bálvány született már, képzelgések Isten megnyilvánulásairól a földön. De Isten önközlésével teszi láthatóvá magát. Kimondja önmagát – Jézusban. Ahol az Ige van, ott van az Isten jelen. A Szentlélek összefonta számunkra a hirdetett Ige szellemi természetét és az abból fakadó lelki élet hétköznapiságát: Szentírás és Szenthagyomány együtt tárják fel előttünk Isten kinyilatkoztatásait.

Karácsonyi készületünk sem egyéb: engedjük közel jönni hozzánk az Igét, Jézust. Engedelmeskedünk, hogy formálni tudjon. A Lélek csak úgy képes ma eszünkbe juttatni azt, amit Jézus mondott nekünk és a Jézuséból merítve hozzánk szólni, ha felismerjük az Írás abszolút tekintélyét, objektivitását és elfogadjuk tévedhetetlenségét. Így az olvasott, hirdetett Ige ha eljut értelmünkig, és ha megmozgatja bensőnket, hit fakad belőle, melynek gyümölcse szeretet. Ez az élet elvezet az Atya házáig.

ELMÉLKEDÉSHEZ, BESZÉLGETÉSHEZ:

Házaspárokhoz: 1. Van-e saját életigétek? 2. Amennyiben volt szentírási rész is esküvői meghívótokon, mi volt az? 3. Osszátok meg, az utóbbi héten melyik Szentírási rész ragadott meg leginkább? Miért?
Családokhoz: Helyezzeték Karácsony estéjén a Szentírást az Élet fáját jelképező fenyő közelébe, majd imádkozzátok el az Úrangyala imát. Ebben hangzik el: „Az Ige testté lett és közöttünk lakozott”.

IMÁDKOZZUNK!

Urunk, Jézus,

olyan jó, hogy Vagy! A Te írott Szavad, a Biblia. Add, hogy ne csak szemünkkel, hanem szívünkkel is olvassuk azt.
A Te hirdetett Igéd, mely a Szentírás magyarázata, az igehirdetés. Add, hogy figyelmes és engedelmes szívvel hallgassuk azt. A testté lett, látható Ige, az Eukarisztia és a Te Egyházad. Add, hogy éljünk általa, belőle és érte.

Ámen.

AZ IGE FÉNYÉBEN:

Ter 1,3-31; Jn 12,49; Róm 1,20; Jel 19,13

JÉZUS NEVÉVEL AZ ADVENTBEN