„Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk; az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják hívni nevét: (…) Béke Fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége.” (Iz 9,5-6)

A Földön töltött ideje alatt Jézus helyreállította a békét mindenütt, ahol csak járt: lecsillapította a vihart, meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a holtakat, és akik őszinte bűnbánattal fordultak hozzá, elnyerték bűneik bocsánatát. Izajás prófétai erejű leírásában a „Béke Fejedelmének” nevezi az eljövendő Messiást, a Jézus születését hirdető angyalok pedig békét hirdetnek a földön „a jóakaratú embereknek”. (Lk 2,14).

Jézus azonban nemcsak a mi értelmezésünk szerinti békét, az ellenségeskedés megszűnését akarta. Míg első eljövetele elindította a béke helyreállításának folyamatát köztünk és Isten között, második eljövetele olyan teljességet fog hozni, amilyent akkor tervezett, amikor először mozgásba hozta a Világegyetemet.

Azt is tudjuk, hogy Jézus békességben való uralkodása már elkezdődött, mindazok számára, akik követik Őt.
Azon az éjszakán, amikor Jézust elárulták, a tanítványaival töltött utolsó órákban békét ígért nekik, nem úgy, ahogy a világ kínálja, hanem úgy, ahogyan csak Ő tudja adni (Jn 14,27).

Ahogyan Ő a Béke Fejedelme, úgy hív minket is, hogy legyünk a béke teremtői magunk körül – a házasságainkban, a családjainkban, közösségeinkben. A világon eluralkodhat a szorongás és aggódás, de mi, akik az Övéi vagyunk, akik Vele járunk nyugalmat találhatunk abban a tudatban, hogy Jézus mindent jól csinál, hogy láthatjuk, amint békét hoz ebbe a megbomlott, a sarkaiból kifordulni látszó világba.

ELMÉLKEDÉSHEZ, BESZÉLGETÉSHEZ:

Az ünnepre való készület ideje sajnos elég sok stresszel jár. A családi együttlétek időnként feszültséget okoznak, egy-egy régi nézeteltérés, a be nem gyógyult sebek okozhatnak nyugtalanságot, békétlenséget a szívünkben.

– Melyek azok a pontok, témák, amelyek – ha magunk között beszédtémává lesznek, felrobbantják a házastársi kapcsolatunk vagy a családunk békéjét. Imádkozzatok, hogy Jézus ezeknek a területeknek is Ura, a Békesség Fejedelme legyen!

– Gondoljátok át, hogy milyen találkozásokra készültök a karácsonyi ünnep időszakában. Vegyétek számba azokat a személyeket, akiknek jelenléte, társasága nyugtalanságot, békétlenséget kelt bennetek.

– Töltsetek ma egy kis időt Jézussal, és kérjetek útmutatását ezekkel az személyekkel kapcsolatokban. Kötelezzétek el magatokat, hogy a béke nagykövetei lesztek ezen az ünnepen!

– Melyek azok a pontok, témák, amelyek – ha magunk között beszédtémává lesznek -, felrobbantják a házastársi kapcsolatotok, a családotok békéjét. Imádkozzatok, hogy Jézus ezeknek a területeknek is Ura, a Békesség Fejedelme legyen!

IMÁDKOZZUNK!

Jézus Krisztus, Béke Fejedelme,

milyen szép ezt így kimondani! Alig várjuk, hogy elkezdődjön uralmad, és hogy a bűn minden szennye eltakarodjon a világunkból. Kérünk, hogy itt és most tölts el a Te békességeddel, és segíts békességet vinni, békét hozni minden kapcsolatunkba. Ott, azokon a területeken, ahol aggódnunk kellene, Te biztosíts a gondoskodásodról! Ahol viszály van, békességeddel avatkozz közbe, és nyugtasd meg a kedélyeket! Ahol civakodás van, oda hozd a Te szeretetedet! Te légy a mi békességünk!

Ámen.

AZ IGE FÉNYÉBEN:

Bírák 6,20-24; Iz 8,21-9,7; 11,1-9; Lk 2,14; ApCsel 3,15Róm 5,1; Ef 2,13-18; Fil 4,7; Jel 1,4;

JÉZUS NEVÉVEL AZ ADVENTBEN