Miért épp Jézus nevei? A Bibliában körülbelül kétszáz, Krisztusra utaló nevet és címet találunk. Jézus névnek magában is sajátos jelentése van: „Isten megment”, „Isten a szabadító, az üdvözítő”, az emberiség legnagyobb jótevője. 

A teológiai tanácskozások nem mindig magukkal ragadóak. Tudományosak és időnként fárasztó a hangvételük. Egy ilyen teológiai konferencia már sokadik rangos egyeztetésen Jézus Krisztus volt a téma. Egy közismert és sokak által szeretett idős professzor lassan fellépkedett a pódiumra, megköszörülte a torkát, elmosolyodott, majd a következő 45 percet azzal töltötte, hogy elkezdte lassan sorolni Jézus neveit a Bibliából:

Kőszikla … Szabadító … Királyok Királya… Mennyből alászálló Kenyér … Élő Víz … Isten Fia … a mi biztos Alapunk … Jó Pásztor … tízezer közül is kitűnik… Megváltó … Közbenjáró… Szószólónk … Alfa és Omega … A szegletkő, melyet az építők elvetettek… Kezdet és Vég … Csodálatos Tanácsadó …Bűnösök Barátja … A Nagy Orvos … A Felkent … A megtört szívűek Gyógyítója … Isten Báránya … Békesség Fejedelme … Áldott Reménységünk … az Áldozat … Erős Vár… Menedék … Szoros Kapu …Kegyelem Királya … A Megnyugvás Istene … az Élet Szava …Sáron Rózsája … Mezők Lilioma … Fényes és Ragyogó Reggeli Csillag … Dicsőséges Úr … Immánuel … Élő Ige … A Szegletkő … Alkotó … Örökkévaló … Hitünk szerzője és bevégzője … Első és Utolsó … Ember Fia … Hatalmas Isten … Feltámadás és Élet … az Út, az Igazság, és az Élet, … Az Úr seregének vezére …

A fenti felsorolás hiányos, csak néhányat emeltünk ki. Mire a professzor a végére ért az egész hallgatóság csendesen könnyezett.

Hogyan tiszteljük Jézus Szent Nevét? Ahogy azt Pál apostol kéri: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban!” (Fil 2,10). Neve hallatára meghajolnak az égiek, az üdvözült lelkek és angyalok milliói. Meghajolnak a földiek, mert egyedül „Te vagy a szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség: Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségében!”. Meghajol előtte az alvilág is az ördögökkel, akik kegyetlenül gyűlölik e Szent Nevet, mert ez lett örök vesztük és kárhozatuk. Gyűlölik az alvilág földi fiai is, akik nem hisznek benne, ellene munkálkodnak és végül Jézuson zátonyra futnak.

Legyen áldott az Ő Szent Neve, mostantól fogva és mindörökké. Ámen.

(A napi részek a képekre kattintva nyithatók.)