„Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt 1,21)

Jézus neve az Ő életprogramját is jelöli. „Jésua” héberül ugyanis ezt jelenti: szabadító. Amikor elkezdte nyilvános működését és megfogalmazta a küldetését, az így hangzott: „Azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megszabadítsa azt, ami elveszett.” (Lk 19,10).

Isten Jézusban emberré lett, hogy „megszabadítsa népét bűneitől” (Mt 1,21). Egyedül általa van üdvösségünk, hisz „nem adatott nekünk más név az ég alatt, amelyben üdvözülnünk lehetne”. Azért lett emberré, hogy mindenkit megszabadítson a bűntől, és az örök élet boldogságába vezessen.

„Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (ApCsel 2,21) – olvashatjuk az örömhírt az Apostolok Cselekedeteiben. Bárki segítségül hívhatja, aki bízik benne, és egyedül tőle vár mindent. Bárki, aki hiszi, hogy az Ő születésekor igazat mondtak az angyalok: Szabadító, Üdvözítő született nekünk Jézusban.

Amikor egy alkalommal Jézus egy szamaritánus faluban tanított, az ott lakók boldog ujjongással kezdték hirdetni: „Ő a világ szabadítója, üdvözítője, a Messiás, a Krisztus.” (Jn 4,42).

Nekünk is ezt kell hirdetnünk, szavainkkal és életünkkel egyaránt!

ELMÉLKEDÉSHEZ, BESZÉLGETÉSHEZ:

– Jézus megszerezte számunkra a szabadítást, az üdvösséget. Mit jelent ez most nektek?

– Családi életetek, házasságotok mely területén van most leginkább szükségetek Jézus szabadítására? Miből nem tudtok a saját erőfeszítéseitek által szabadulni? Kérhetitek most együtt Jézus szabadítását!

– Milyen fölösleges terheket (pl. túlzó elvárások, bűntudat, sok munka stb.) helyeztek egymásra? Hogyan szabadíthatnátok fel a társatokat ezek nyomasztó súlya alól?

IMÁDKOZZUNK!

Megváltó Urunk, Jézus Krisztus,

áldunk téged, hogy szabadítónak jöttél erre a földre. Dicsőítünk azért a nagy szabadításért, amit a Golgotán áldozatoddal, kereszthaláloddal megszereztél nekünk. Köszönjük, hogy hit által a miénk is lehet az ott aratott győzelmed.

Kérünk, segíts most egészen elcsendesedni előtted. Szeretnénk az értelmünket, a szívünk ajtaját egészen kinyitni előtted. Félre akarunk tenni mindenféle fenntartást, veled szembeni bizalmatlanságot, és teljes bizalommal akarjuk kérni és fogadni azokat az ajándékokat, amiket csak te tudsz nekünk adni. Te tudod, mire van szükségünk, könyörülj rajtunk és gazdagíts minket.

Ámen.

JÉZUS NEVÉVEL AZ ADVENTBEN