👁‍🗨 524

„A fiatal párok kísérése, pasztorációja” címmel tartották az erdélyi római katolikus családreferensek találkozóját október 18-án és 19-én a Szatmárnémetiben szeptemberben megnyílt Megmaradás Házában.

A temesvári egyházmegyéből részt vett Pál József Csaba családokért felelős püspök, Maties Marin, Baum Melinda és Péter, Böbe nővér, a gyulafehérvári főegyházmegyéből Szénégető István, Kertész Tibor, Török Betti, a váradi egyházmegyéből Tóth Attila Levente, Chis György és Kármen és a házigazdák részéről Solomayer Sándor, Kinczel István, Czier István, Tatár Zoltán, Szmutku Róbert, Lepedus István és a meghívottak. A találkozó elején a részvevők megosztották egymással az elmúlt időszakban megjelenő örömeiket és kihívásaikat a családpasztoráció területéről. Közös szívügyként hangzott el a családcsoportok indítása, megtartása, kísérése.

Micaci Cristian „Katekumenális utak a házasélethez” címmel mutatta be a Ferenc pápa által szorgalmazott, a Családok Világtalálkozóján megjelent lelkipásztori irányelveket. Ennek lényeges szempontjai között elhangzott, hogy a szentségi házasságra való előkészület egy új életformára való felkészülést jelent. A házassági katekumenátus nem jelenthet csak katekézist vagy csak oktatást, hanem folyamat, amely ráneveli a jegyeseket arra a tudatra és érzésre, hogy kapcsolatukban jelen van a Krisztus. Micaci Cristian elmagyarázta: az előkatekumenális szakaszban történik a gyermekek és fiatalok távoli készülete párkapcsolatra, leendő családi életükre, amelyet a katekumenátusba való belépés rítusa majd a szó szerinti katekumenális szakasz követ, amely magába foglalja az eljegyzési rítust, a néhány hónapos közvetlen felkészülést és házasságkötés utáni 2-3 évben a friss házaspárok kísérését.

Az előadás után fórumbeszélgetést tartottak, amelynek témája a fiatal párok nehézségei, erőforrásai és meglátásai volt, Simó Péter és Anita, Miklós Norbert és Erika, Vanyóczki József és Renáta, és Lepedus Orsolya (online) meghívottak részvételével zajlott. Több jó ötlet is elhangzott: hiteles házaspárok jelenléte a plébánián, pontos és széles körben mediatizált hirdetések a találkozókról, programokról ahová a fiatal párok bekapcsolódhatnak, az élet mindennapi helyzeteire hiteles válaszokat adó műhelyek, szabad kapcsolódási lehetőségek.

Másnap reggel a püspöki kápolnában történő közös szentmise után, a szatmári egyházmegye főpásztora, Schönberger Jenő püspök fogadta a részvevőket.

Délelőtt, Fleisz Kinga pszichológus beszélt a jelenlévőknek a fiatal párok házasságkötés előtt és utáni szükségleteiről és igényeiről. Szó esett a fiatal pároknak ebben az időszakban megfigyelhető „egyházi eltűnésének” okairól, a személyes és közösségi hitelesség fontosságáról, a jó együttműködés követhető modelljeiről, az elakadások hátteréről, az igényfelkeltés lehetőségeiről.

A találkozó zárásaként Lepedus István a fiataloknak szóló családi életre nevelés programjának aktuális tapasztalatait vázolta, majd ennek a programnak a lehetséges akkreditációjáról egyeztettek a részvevők.

Forrás: Romkat.ro