Október 13-14. között Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban immár hatodik alkalommal szerveztek képzést a Családpasztorációs Iroda munkatársai a „Boldogabb családokért” iskolai programba bekapcsolódni vágyó önkéntesek számára.

A program 2012-ben indult el a Gyulafehérvári Főegyházmegyében, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a „Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület” szakmai felelősének és munkatársainak, valamint a Szatmári Egyházmegye családreferense, Lepedus István támogatásával. Legfőbb célkitűzése a család és a házasság védelmezése és erősítése a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által, a tudatos családtervezés segítése. Növelni szeretnénk az ifjúságban a hitet a harmonikus és boldog családi életet illetően. A program keretén belül 7-18 éves gyerekekkel foglalkozunk elsősorban osztályfőnöki- vagy plébániai hittanórákon.

Az október második hétvégéjén szervezett eseményen négy házaspár és egy hajadon vett részt Szászrégenből, Gyergyóremetéről, Csíkmadarasról, Zetelakáról és Csíkszentdomokosról – keresztény értékrend szerint élő házaspárok, szülők, pedagógusok, egyházi alkalmazottak. A képzést a Családpasztorációs Központ munkatársai, Kertész Tibor és Marika tartották.

„Sokoldalú és minden részletében fontos családi és élettani problémák feltárásának módját ismerhettük meg ezen a hétvégén. Játékos és pedagógiailag érdekes módszerek révén megtapasztalhattuk azokat a lehetőségeket, melyek révén iskolai foglalkozásokon szólhatunk és tanúbizonyságot tehetünk önbecsülésről, hitről, erkölcsi tartásról, értékekről, tisztaságról, az embertárs tiszteletéről, a házasságban való hűségről. Derűs és könnyes pillanatokat okoztak a foglalkozáson megjelent korábbi önkéntesek is, akik megosztották a szolgálattal járó nehézségeket és kellemes pillanatokat, bátorítást és hitet nyújtva, hogy ha nem is tapasztalható azonnali eredmény, ezt a munkát kell és érdemes vállalni fiataljainkért, nemzetünkért. A program végén szentmise keretében adtunk hálát a kapott kegyelmekért és kértünk áldást arra, amit az elkövetkező tanévben szeretettel szeretnénk megosztani fiatalokkal, pedagógusokkal.” (Kiss-Miki Melinda – Szászrégen)

“Egy érdekfeszítő, jövőorientált és lélekmelengető programon vettem részt, egyedülállóként voltam jelen a találkozón, öt nagyszerű házaspár mellett. Bevallom, amikor első körben megismertem a résztvevőket, kicsit tartottam attól, hogy én nem vagyok oda illő. De, amikor kezdtem megismerni érzéseiket, gondolataikat és fájdalmaikat, rájöttem, hogy nagyon is jó helyen vagyok, hiszen – a saját szüleim mellett – életre szóló példaképekre tehetek szert. Köreikbe fogadtak és éreztették velem, hogy örülnek, hogy én is közéjük tartozom e rövid időre. A programvezető házaspár felkészülve és tudatosan, mégis meleg szívvel gondoskodtak arról, hogy megismerjük a programot. Tetszett az, hogy nagyon személyesen beszéltek velünk és áradt belőlük a főparancs megtartása – az Istenszeretet és a felebaráti szeretet.
A program nem csak arra nevelt, hogy hogyan tudok másokat a boldog családi élet fele terelgetni, hanem arra is, hogy saját magamat hogyan tudom felkészíteni egy keresztény házasságra és családtervezésre. Azt is kijelenthetem, hogy ez a program egyben segített abban is, hogy közelebb kerüljek Istenhez, önmagamhoz és embertársaimhoz. Olyan pillanatokban volt részem, amiket szeretném, hogy egész életemre a szívembe vésődjenek és, amikor hatalmassá lesz rajtam a csüggedés, tudjam elővenni és beléjük kapaszkodni.
Hiszem, hogy ennek a programnak nemes célja van, és ha valaki nyitott szívvel vesz részt, megérti e csodát és odaadással fog munkálkodni Isten szőlősében.” ( Sebestyén Izabella – Zetelaka)

A képzésen készült fotók ITT tekinthetők meg.