👁‍🗨 416

2022. április 2-án, szombaton női lelkinapot szerveztek Gyergyószentmiklóson Nőként a szolgáló szeretetben címmel. Az előző két évben hiánynak számító rendezvényt nagy érdeklődés övezte, 85 Gyergyó-medencei nő vett részt az egésznapos lelkinapon. A fő téma a szolgálat volt, ezen belül is a szolgálat az egyházban. Nekünk nőknek nem idegen a szolgálat, mint aktív tevékenység. Azt hiszem sokszor vagyunk olyan helyzetben a családban, a közösségeinkben, a barátainkkal, az egyházunkban, hogy csak tesszük a dolgunkat és nem várunk érte túl sokat, az Isten fizesse meg! teljesen elég.

Ebben a lelkületben igyekeztünk szervezni és ünneppé varázsolni április 2-át nőtársaink számára. Az ünnepünk játékkal és dicsőítéssel kezdődött, majd előadás, kiscsoport, közös ebéd, tanúságtételek és szentmise következett. Szünetekben a kávé, tea mellett folytak a beszélgetések. Habár a szünetek ilyenkor mindig rövidnek bizonyulnak és a jó kis beszélgetéseknek most sem találtuk a végét, ezért következő alkalommal hosszabb szüneteket tervezünk.

A meghívott előadónk Simó Irma pszichológus, mentálhigiénés szakember volt. Az egyházban való szolgálatokról és a nő legfontosabb feladatáról, az imáról beszélt, nagy lélekkel, nyugodtsággal és buzdítással.

Megkeresni a nekünk megfelelő imamódot és élni vele napjainkban, ima közben megérkezni a „szentek szentélyébe”, a legbensőbb szobánkba, ami az Isten lakhelye bennünk.

– Erre volna jó törekednünk, akkor is, amikor nehéz, amikor kihívás van, amikor veszteség van, amikor válság van. Ami nem változtatható az átölelhető – és ez a kereszt – tanította Irma és én nagyon hálás vagyok első sorban ezért a mondatáért, de az egész tanítás számunkra felüdülést hozott, gondolatokat indított el, tettrekészséget váltott ki sokunkból. A Jóisten fizesse meg, kedves Irma!

Az egyházunkban való szolgálatok sokszínűségét a tanúságtételek is megmutatták. A nehéz sorsú emberek megsegítése, az idősek, a fiatalok, a gyerekek foglalkoztatása a plébániákon, a dicsőítés, a szentmise szolgálatok, a lelkipásztori feladatok kisegítése kapcsán konkrét és gyakorlatias példákat a kaptunk a szolgálatokról a tanúságtételek által. Meghívás és elhívás is történt konkrét feladatokra és imacsoportokba. A résztvevők jelzései alapján fontosnak tartom kiemelni azokat az igényeket, amelyek kiscsoportokban, személyes beszélgetésekben előjöttek: szükségünk van arra, hogy tanuljunk imádkozni – imaiskola. A tudatosítás fontos volna: mit és miért teszünk a szertartásokban, az ünnepek alkalmával? – Felnőtt katekézis. Hol van a helye ma a nőnek az egyházban? Hol van a helye az elvált nőnek az egyházban – tisztázó beszélgetésekre nagy igény van.

A szentmise prédikációjában Dávid György főesperes-plébános a női hatalomról beszélt. Nagy felelősségünk, nekünk nőknek, hogy mit kezdünk a hatalmunkkal. Hogyan és mire használjuk azt a hatalmat, amivel a Jóisten teremtésünk óta felruházott?

Nyitott, aktív nőkkel találkoztunk szombaton és hiszem, hogy a fenti igényekből újabb szolgálatok születhetnek. Ezzel a céllal fogalmaztam meg és továbbítom az olvasók felé, mert fejlődésre igény van, tettre kész nők vannak, és ahogy Kalkuttai Szent Teréz anya mondta: „nagy dolgokat nem tudunk tenni, csak kis dolgokat nagy szeretettel.”

Kopacz Zsuzsa

TÁMOGATOM

ADOMÁNYÁVAL MISSZIÓNKAT SEGÍTI

Ha teheti támogassa a munkánkat. Köszönjük!

TÁMOGATOM