Ezen a héten adjunk időt magunknak az elcsendesedésre, a pihenésre, a töltekezésre. Kalkuttai Szent Teréz szerint „Isten a csend barátja.” Csendre van szükségünk ahhoz, hogy megérinthessük elsősorban a saját lelkünket, a szeretteink lelkét, hogy megérinthessük Istent és megtapasztalhassuk az Ő jelenlétét. Az Ő közelségében másképpen kezdjük látni az életünket, másfajta rálátást nyerünk a problémáinkra. Csak így lesz egyenessé, sima úttá életünkben, ami göröngyös, csak így leljük meg békességünket.

„A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét.” (Lk 3, 4-6)

Isten arra hív, hogy „készítsük a szívünkben az ő útját, egyengessük ösvényeit.” Ezekben a napokban megtehetjük ezt például úgy is, hogy lelki olvasmányokat olvasunk, de azt is bevállalhatjuk, hogy halk zene kíséretében, egy üres papírral és írószerrel a kezünkben Isten szeretetének a tükrében lelkiismeretvizsgálatot tartunk. Felindítva az őszinte bűnbánatot a szívünkben így készülhetünk arra, hogy a szentgyónásban Jézus vére tisztára mossa szívünket.

Ebben a „tisztulási folyamatban” segíthetnek az alábbi kérdések:

– Milyen a kapcsolatom a házastársammal?
– Uralkodok-e társam felett? Eléggé tisztelem-e őt?
– Meghallgatom-e az ötleteit, kívánságait ?
– Elhanyagolom-e őt, kifejezem-e a szeretetemet irányában?
– Szánok-e időt a kettőnk közötti kapcsolat ápolására?
– Hagyok-e időt neki azokra a tevékenységekre, ami neki örömet szerez, még ha én azt nem is tartom fontosnak?
– Irányítom-e, befolyásolom-e őt, hogy mindig azt tegye amit én szeretnék?
– Szoktam-e „lehúzni rajta”, megszégyeníteni társamat mások előtt?
– Elfogadom-e társam fizikai kinézetét?
– Figyelek-e társam szexuális igényeire, vagy csak a magam kielégülését keresem?
– Segítek-e társamnak az otthoni feladatok elvégzésében?
– Segítek-e társamnak a gyereknevelésben?
– Figyelek-e férfiként arra, hogy családom papja legyek?
– Döntök-e egyedül pénzbeli dolgokban társam tudta nélkül?
– A pénz hajszolása eltávolít-e minket Istentől és egymástól?
– Mennyire pénzközpontú az életünk, hatalmába tart-e a pénz hajszolása?
– Következetesen bánunk-e gyermekeinkkel?
– Töltünk-e minőségi időt velük?
– Szoktam-e megjutalmazni gyermekemet, dicsérem-e meg naponta?
– Szoktam-e kigúnyolni gyermekem?
– Imádkozunk-e gyermekeinkért, illetve gyermekeinkkel együtt?
– Olvasok-e vagy mesélek-e a Bibliából nekik?
– Elvisszük-e gyermekeinket templomba, vagy közösségekbe ahol Istenről hallhatnak?

Kérjük Istentől a kegyelmet ahhoz, hogy Szentlelke ereje által új életet nyerjünk Krisztusban: szeretetünk megújuljon, türelmünk újjáéledjen, reményünk megerősödjön. Mindezekre nagy szükségünk van ahhoz, hogy személyes és családi életünk örömtelibb és teljesebb legyen, hogy otthonainkban valóban Krisztus békéje uralkodjon.

Kertész Marika