November 22-e és 24-e között a családpasztorációs munkacsoportunk lelkigyakorlaton vett részt Nyárádremetén a Pongrácz Szent István Ifjúsági Házban. Az esemény a lelki töltekezés mellett lehetőséget adott a kikapcsolódásra, de az új pasztorális évre való felkészülésre is.

A lelkigyakorlat vezetője Szénégető István főegyházmegyei családpasztorációs referens, marosvásárhely-remeteszegi plébános volt, aki az Eucharisztia évére hangolta rá a jelenlevő házaspárokat.

Az Oltáriszentségben jelen levő Jézus kitettségét, megtöretettségét állítottuk párhuzamba az életünkkel, családos mindennapjainkkal, a párkapcsolatainkban megélt helyzetekkel. A szentáldozásban kiosztott Oltáriszentség példájából kiindulva azt nézzük meg, hogy mi mindent adhatunk oda értelmesen, önfeláldozóan. 

Vasárnap délelőtt a jövő év eleji családpasztorációs programjaink kapcsán tartottunk egy egyeztető megbeszélést. 

Köszönjünk a szívélyes fogadtatást Dr. Köllő Gábor nyárádremetei plébánosnak. A hétvégét a Pro Educatione Egyesület támogatta. Kertész Tibor