Idén, április 12-13. között, immár nyolcadik alkalommal szerveztük meg a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban az elváltak és újraházasodottak lelki hétvégéjét, amelyre ebben az évben 13 résztvevő érkezett Marosvásárhelyről, Brassóból, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából, Csíkcsicsóból, Csíkbánkfalváról, Csíkszentlélekről és Székelyudvarhelyről.

A péntek esti ismerkedést követően szombat délelőtt a „Kelj fel és járj!” (Lk 5,23) mottó kapcsán a Szentírásban szereplő bénatörténetekről hallhattak a résztvevők. Az előadás után a kézdivásárhelyi Tuzson Erika  valamint a brassói Pál-Jakab István osztották meg megéléseiket, megtapasztalásaikat az elhangzottak kapcsán. A jelenlevők ezek fényében megvizsgálhatták, beazonosíthatták  „bénaságaikat”, életük azon megdermedt, nem jól működő részeit, amelyekkel talán már régóta küszködnek, és amelyeket önerőből nem képesek mozgatni.

Egy Sieger Köder-kép szemlélése segítette a résztvevőket abban, hogy közel engedjék magukhoz Jézus értük vállalt áldozatát. Felszabadítóan hatott a jó hír: Jézus nem közömbös a bénaságaikkal szemben, a Golgotán elszenvedett áldozatával már megszerezte a gyógyulást, a szabadulást és azt akarja, hogy ennek ők is részesei legyenek.

A délelőtt második felében két kiscsoportban beszélgettek a hétvégén jelenlevők  felismeréseikről, megtapasztalásaikról.

Ebéd után, a Tuzson Erika által vezetett jó hangulató táncos, mozgásos együttlétet követően műhelymunkákban dolgoztak tovább a hétvégén jelenlevő elváltak. A lelki hétvége szentségimádással zárult.

Valahányszor részt veszek egy ilyen hétvégén, rácsodálkozok a részvevők bátorságára, a bennük levő erőre. Bár sok könny, fájdalom és szenvedés, megannyi harc és küzdelem van ezeknek az embereknek az életükben, mégis van bennük remény, hit, kitartó Istenkeresés. Történeteik figyelmes meghallgatása által megajándékozva érzem magam, gazdagodom és erősödöm lelkiekben.

Kertész Marika

A résztvevők beszámolóiból:

 „Elhívott és összegyűjtött minket a mi szerető Istenunk erre az alkalomra, hogy egymás és az ő végtelen szeretete és kegyelme által megerősítsen, bátorítson, megvigasztaljon és erőt adjon nekünk. Jó érzés volt újra megtapasztalni, hogy ő nem hagy magunkra minket a megpróbáltatások idején, hiszen mindvégig érezhettük jelenlétét és megadta ezt a csodálatos lehetőséget nekünk, hogy eléje hozhattuk fájdalmainkat, bénaságainkat, csalódásainkat, álmainkat, tehetetlenségünket, kiábrándulásainkat, és gondjainkat, elétútunkat rábízva elindulhattunk a gyógyulás felé vezető úton. Hálás vagyok minden őszinte vallomásért, kicsordult könnycseppért, ölelésért, mosolyért, együttérző tekintetért, erős kézfogásért, őszinte véleményért, mert ezek által gazdagodhattam, és sokat tanulhattam egyenként minden résztvevőtől. Köszönöm, hogy gondolataink, tapasztalataink, fájdalmaink megosztásával segíthettünk egymásnak a kereszthordozásban. Egy nagyon meghatározó alkalom volt ez az életemben, úgyhogy köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy segítettetek és hogy segíthettem, köszönöm a nyitottságot és hogy meghallgattatok,  hogy lehetővé tettétek, hogy kimondjuk mindazt, ami bántott, nyomasztott és megterhelt bennünket és ezáltal, felszabadulhattunk, megkönnyebülhettünk. Örülök, hogy része lehettem ennek a csodálatos csapatnak, egy élmény volt együtt lenni veletek. Isten áldása legyen eléteteken és további munkásságotokon! Összegzésül pedi,g amit magammal viszek az az, hogy merjünk nagyot álmodni és legyünk nyitottak és türelmesek, hogy Isten és embertársaink segítségével fel tudjunk nőni és fel tudjunk készülni mindazok megvalósulására. Merjük az eletünket Istenre bízni, mert Istennel minden lehetséges. Imádkozni fogok az elhangzott álmokért, mert Jézus szavait idézve „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyánktól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18, 19-20).  (Simon Réka, Brassó)

„A válás sajnos egy társadalmi jelenségé vált napjainkban. A válás veszteség, lelki összeomlás! De mit kezdünk a lelkünk romhalmazzával? Ebben volt segítségemre a Családpasztorációs Központ által szervezett Lelki hétvége elváltak részére program.  A vezetők segítségével felismertem elakadásaimat, bénaságaimat és azokat letehettem az Úr elé, aki a kereszthalálával megváltott engem és az egész emberiséget! Az Úr megszólított: »Kelj fel és járj! Tervem van veled!” Amióta megtanultam átadni a dolgokat Istennek, megtapasztaltam, hogy nincs amiért aggódjak! Köszönöm a szervezők kitartását! Isten áldása legyen munkájukon!” (Erőss István, Csíkszereda)

„Nagyon sokat nyújtott számomra ez a hétvége, sok ajándékot kaptam Jézustól. Elsősorban a bénasàgaimat ismertem fel, és a saját korlátaimmal szembesültem. Tudatosult bennem, hogy nem kell megmentenem senkit , csak át kell adni Jézusnak azokat a személyeket, akik a hitbeli fejlődésemet akadàlyozzàk. Úgy érzem  a hétvége mottója, ” Kelj fel és járj!”segíteni fog nekem, amikor korlátaim előjönnek bizonyos élethelyzetekben . Köszönet a megélt kegyelmekért Istennek és a szervezőknek!” (Bálint Magdolna, Csíkszereda)