///Konferencia a megújult családokért

Konferencia a megújult családokért

“A megújult családokért” címmel tartottak konferenciát a családok szeptember 19-21. között a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. A konferenciát Szénégető István marosvásárhely-remeteszegi plébános és a házaspárokból álló egyházmegye szintű magcsoport szervezte meg.

A találkozó célja az volt, hogy találkozzanak a különböző lelkiségek házascsoportjainak képviselői, ismerjék meg s ezáltal erősítsék is egymást abban, hogy újabb családokat merjenek megszólítani és egy tudatosabb keresztény életre meghívni. Harminc házaspár vett részt a konferencián, de voltak papok, kispapok, szerzetesek és szerzetesnővérek is.

A házaspárok az egyházmegye különféle részeiből érkeztek: Déva, Csernakeresztúr, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Marosvásárhely, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Málnásfürdő, Csíkszentdomokos.

Péntek délután négykor Szentlélekhívással kezdődött a program, majd Tamás József püspök nyitotta meg a konferenciát, azt követően Csató Béla, az egyházmegye családreferense, marosvásárhelyi főesperes köszöntötte az egybegyűlteket. Mindketten hangsúlyozták az egyházmegyéhez tartozó családok megújulásának fontosságát.

A megnyitó után az Olaszországból érkezett tanárok — Renzo Bonetti, Giorgio Mazzanti, Francesco Pilloni — beszéltek a párkapcsolat és a család bibliai és teológiai vonatkozásairól. A vacsora után közvetlenebb beszélgetés alakult ki a vendégek és a házaspárok között. A külföldi tanár-vendégek több új pasztorációs módszert és lehetőséget csillantottak fel a résztvevők előtt.

Szombat délelőtt Nagy József gyulafehérvári biblikumtanár tartott előadást „Isten apai és anyai vonásai az Ó- és Újszövetségben” címmel. Ezután Böjte Mihály testvér, kolozsvári ferences, egy házaspár bevonásával arról beszélt, hogy egyházunk dokumentumai, különösen a főegyházmegye családdal foglalkozó zsinati dokumentuma milyen tanítást tár elénk a házasságról és a családról.

Ezek után kiscsoportos beszélgetés következett, melyben a résztvevők arról beszéltek, hogy mit várnának el az egyházmegyétől a családokkal való foglalkozásban, s ugyanakkor arról is szó esett, hogy ebben ki milyen feladatot vállalna. Délután a házaspárok imádságos együttlétére, kapcsolatukat elemző, kiértékelő beszélgetésre nyílott lehetőség. Ezt egy munkalap alapján végezték, majd utána a kiscsoportban megosztottak ebből egy-két tapasztalatot. A szentmise és a vacsora utáni kiscsoportos kiértékelőn minden kiscsoport beszámolt az általa megvitatott témákról.

Vasárnap egy csíkszeredai házaspár — Nagy Tibor és Kolumbán Ildikó — osztotta meg párkapcsolata történetét a jelenlévőkkel, ezután ismét volt egy alkalom a párban való beszélgetésre, majd a kiscsoportban való megosztásra. Ez idő alatt a jelen lévő papok és kispapok egy külön kiscsoportban beszélgettek.

A konferencia zárómomentuma a szentmise volt, melyen Tamás József püspök hirdetett igét. Szentmise után ebéd következett, majd a konferencia résztvevői a kegytemplomban a Szűzanya közbenjárását kérték a családok megújulásáért. (Kicsi István)

2017-10-26T13:10:04+03:002003. október 1.|0 hozzászólás

Hagyj üzenetet