Ferenc pápa március 27-én, pénteken imát vezetett és rendkívüli, teljes búcsúval járó „Urbi et Orbi” áldást adott a Szent Péter-bazilika előtti üres téren, a világméretű koronavírus-járvány idején Isten irgalmába ajánlva Róma városát és az egész emberiséget. Az Eucharisztiát a bazilika előterében felállított oltárra helyezték ki. Ferenc pápa és a kis számú asszisztencia csendben imádkozott. Ezt követően nem hagyományos litániát, hanem a jelen helyzet gondjaira vonatkozó kéréseket hallhattunk. Az imádság szövegét lejegyeztük, és közkincsé tesszük, családi imaalkalmakra is ajánljuk.

Valóságos Isten és valóságos Ember, aki valóságosan jelen vagy most ebben a Szentségben.Imádunk Téged, Urunk!
Üdvözítőnk, a velünk élő Isten, aki hűséges és gazdag vagy az irgalomban.Imádunk Téged, Urunk!
A teremtett világ és a történelem Királya és Ura.Imádunk Téged, Urunk!
A bűn és a halál legyőzője.Imádunk Téged, Urunk!
Az emberek barátja, aki feltámadtál és az Atya jobbján élsz.Imádunk Téged, Urunk!

Az Atya egyszülött Fia, aki a mi üdvösségünkért alászálltál a mennyből.Hiszünk Benned, Urunk!
Égi Orvosunk, aki lehajolsz gyötrelmeinkhez.Hiszünk Benned, Urunk!
Feláldozott Bárány, aki önmagadat ajánlod fel, hogy megválts minket a rossztól.Hiszünk Benned, Urunk!
Jó Pásztor, aki életet ajándékozol a nyájnak, melyet szeretsz.Hiszünk Benned, Urunk!
Élő Kenyér, és a Halhatatlanság Orvossága, aki nekünk ajándékozod az örök életet.Hiszünk Benned, Urunk!

A sátán hatalmától és a világ kísértéseitől.Szabadíts meg, Urunk!
A gőgtől, és annak feltételezésétől, hogy Nélküled is helyt tudunk állni.Szabadíts meg, Urunk!
A félelem és a szorongás félrevezetéseitől.Szabadíts meg, Urunk!
A hitetlenségtől és a reményvesztettségtől.Szabadíts meg, Urunk!
A szív keménységétől és a szeretetre való képtelenségtől.Szabadíts meg, Urunk!

Az emberiséget sújtó minden bajtól.Ments meg, Urunk!
Az éhínségtől, a nélkülözéstől és az önzéstől.Ments meg, Urunk!
A betegségtől, a járványoktól és a testvértől való félelemtől.Ments meg, Urunk!
A pusztító őrülettől, a kegyetlen érdekektől, és az erőszaktól.Ments meg, Urunk!
A megtévesztésektől, a téves információktól és a lelkiismeret manipulálásától. Ments meg, Urunk!

Tekints Egyházadra, amely a pusztán kel át.Vigasztalj meg, Urunk!
Tekints az emberiségre, amelyet megrémít a félelem és a szorongás.Vigasztalj meg, Urunk!
Tekints a betegekre és a haldoklókra, a magánytól sújtottakra.Vigasztalj meg, Urunk!
Tekints az orvosokra és az egészségügyben dolgozókra, akiket felemészt a fáradtság.Vigasztalj meg, Urunk!
Tekints a politikusokra és a közszolgálatot ellátókra, akik vállukon hordozzák a döntések súlyát.Vigasztalj meg, Urunk!

A próbatétel és az elveszettség óráján.Ajándékozd nekünk Lelkedet, Urunk!
A kísértés és a törékenység idején.Ajándékozd nekünk Lelkedet, Urunk!
A rossz és a bűn elleni küzdelem idején.Ajándékozd nekünk Lelkedet, Urunk!
A valódi jó és a valódi öröm keresésekor.Ajándékozd nekünk Lelkedet, Urunk!
Amikor arról kell döntenünk, hogy Benned és a Te barátságodban maradjunk.Ajándékozd nekünk Lelkedet, Urunk!

Amikor a bűn nyomaszt minket.Nyiss meg minket a reményre, Urunk!
Amikor a gyűlölet bezárja a szíveinket.Nyiss meg minket a reményre, Urunk!
Amikor meglátogat minket a szenvedés.Nyiss meg minket a reményre, Urunk!
Amikor szorongással tölt el a közönyösség.Nyiss meg minket a reményre, Urunk!
Amikor megsemmisít minket a halál.Nyiss meg minket a reményre, Urunk!