Központi rendezvénnyel és szentmisével nyitották meg a Házasság hetét a nagyváradi egyházmegyében február 13-a délután a püspöki székvárosban. Egy közismert házaspár, Uzsalyné Pécsi Rita és Uzsaly Zoltán különleges előadásának adott otthont a püspöki palota díszterme: a kertben kihelyezett és a hét folyamán végigjárható Házaspárok útját mutatták be, amely a Schönstatt Mozgalom néhány családja által létrehívott, több országban is elterjedt 16 „állomásból” álló út.

– Minden család kincs a közösség számára. Értékesek vagytok – hangsúlyozta Böcskei László megyés püspök, amikor köszöntötte a meghívott párt és minden jelenlévő házaspárt, akik előzetesen jelezték részvételi szándékukat. Pécsi Rita jól ismert vendégként tért vissza Nagyváradra, ez alkalommal azonban – rövid bevezetője után – a férjével együtt szólították meg a jelenlévőket, valamint mindazokat, akik az élő közvetítésen keresztül kapcsolódtak be az egyházmegye közösségi oldalán.

– Nagyon nagy érték az Isten adta házasság, ez a hármas kötelék. Van mit ünnepelni – indította beszédét Pécsi Rita, majd a szövetség jelentését, annak gyümölcseit és a szövetségi lét jellemzőit bontogatta ki elöljáróban.

A Házaspárok útja „létrejöttével” kapcsolatban elmondta, hogy az alapgondolatot a templomainkban megtalálható keresztút adta. Az élet nagy útján a házasságnak is megvannak a különböző állomásai, a Házaspárok útját végigjárva „a szívünk dalát ízlelgetjük az egyes állomásokon”. Ezzel a gondolattal kezdték férjével az út bemutatását – Eszmény és szövetség a párkapcsolatban címmel –, melynek során vissza-visszatérő meghívás volt ez a kifejezés: „Kövesd a szíved dalát!”

Talán nem véletlen, hogy „az évközi 6. vasárnap evangéliumában Jézus a boldogságról beszél. Ki ne akarna boldog lenni? Bennünk van a boldogság utáni vágy”, ezt a gondolatot pedig már a Házasság hetének nyitó szentmiséjén a székesegyházban hangsúlyozta a főpásztor. A szentmisét felajánlotta a jelenlévő és a közvetítések által bekapcsolódó házaspárokért, családokért, és kérte, hogy különösen azokért a házasokért imádkozzunk, akik válságos időszakon mennek keresztül.

Együtt maradni – együtt járni. Az idei Házasság hete mottójának és a szinodális út hívó mondatának párhuzamát emelte ki prédikációjában Kovács Zsolt atya, aki azt is hangsúlyozta, hogy kiválasztani azt az embert, akivel leéli valaki az életét, a legeslegfontosabb döntés egy ember életében. Arra biztatott minden házaspárt, hogy értékelje társának a döntését, érezze magát kiválasztottnak. „És ehhez a döntéshez legyenek mindig hűek, minden körülmény között – teremtsenek olyan légkört, hogy ehhez a döntéshez könnyű legyen hűnek maradni.”

Az előttünk álló hét folyamán, kora reggeltől késő estig bármikor végigjárhatják a Házapárok útját, ezt az érdekes és értékes utat, amely a püspöki palota kertjében várja Önöket. Az egyházmegye honlapján pedig megtalálják azokat a segédanyagokat, amelyek ünnepivé tehetik a február 13-20. közötti hétköznapokat.

Serbán Mária / Nagyváradi Egyházmegye honlapja