👁‍🗨 572

Az „Életfaplébániai családos közösség egy éve jött létre Marosszentgyörgyön. Az ötletgazda házaspár, Sófalvi Adél és Szabolcs elmondása szerint a Szentlélek indíttatásának engedve hozták létre két másik házaspárral együtt, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak a községben élő házaspárok számára egyrészt az Istennel illetve a házastárssal való kapcsolat elmélyítéséhez, másrészt pedig a gyerekneveléshez szerettek volna hasznos fogódzókat biztosítani. A közösség advent utolsó hetében szervezett ünnepre hangoló lelkinapot.

A közösség tagjai minden héten szerdán 18 órakor találkoznak. Havonta egy-egy témakört dolgoznak fel, megvizsgálva azt, hogy mit mond Isten igéje annak kapcsán, egy-egy alkalmat szánva arra, hogy átbeszéljék, mindez hogyan váltható életre az Istennel, a házastárssal illetve a gyerekekkel való kapcsolatban. A negyedik együttléten mindig egy meghívott előadó beszél az éppen átbeszélésre kerülő témáról.
December 19-én, vasárnap a közösség vezetői, Sófalvi Adél és Szabolcs adventi lelkinapra hívták meg a közösség tagjait. A jelenlevők két tanítást és tanúságtételt hallhattak annak kapcsán, hogy miként kerülhetnek közelebb Istenhez, illetve a házastársukhoz, majd páros beszélgetésben próbálták elmélyíteni a hallottakat. A lelkinap meghívottjai a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs irodájának munkatársai, Kertész Marika és Tibor voltak.

A résztvevők beszámolóiból:

„Nagyon készültem a lelkinapra, vágytam arra, hogy lélekben is felkészülve tudjam várni a karácsonyt! Mivel gyakran hallgatom a Reggeli csendességet és a hétfő esti imákba is be szoktam kapcsolódni, úgy éreztem, hogy Marikát és Tibort nagyon jól ismerem, a hangjuk nap mint nap erőt ad, biztat, ha elcsüggedek, segítő kezet nyújt, ha elestem. Nagy kíváncsisággal és vággyal mentem el és minden szavuk gyógyír volt a lelkemnek. A példamutatásuk, a tanúságtételük megerősített abban, hogy Istennek terve van az életünkkel és abban is, hogy ha bármilyen rosszat is megenged az életünkben, az végül mind a javunkra válik.
Végtelen hálával telt el szívünk mindazért, amivel Isten megajándékozott minket, és minden rosszat is, amit megengedett, mert ezáltal formált és formál minket. Ugyanúgy hálásak vagyunk az ilyen házaspárokért, akik példamutatásukkal előttünk járnak, és megerősítik bennünk azt a hitet, hogy a hármas kötelék soha nem szakad el.” (Böjte Anna, Marosszentgyörgy)

„Először is hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a csodálatos lelkinapnak, köszönet a szervezőknek és Marikáéknak is, hogy elfogadták a meghívást. Nagyon sok minden feljött bennem, annak ellenére, hogy mindig is kerestem azt az utat, ami közelebb visz Istenhez, mert vágyódom utána.
Örülök, hogy megosztották velünk azokat a dolgokat is, amiről nem szívesen beszél mindenki, ezzel felvilágosítást kaptam hogy mennyire hálás lehetek azért, hogy gyönyörű családom, egészséges gyermekeim, megértő, hálás és gondos férjem van. Elfogadnak olyannak, amilyen vagyok és támogatnak.
Jó volt azt is hallani, hogy mennyire fontos egy párkapcsolatban egymás szeretetnyelvét ismerni és alkalmazni. A kisfilm kapcsán mintha a mi életünk forgott volna le, ilyennek képzeltem én is, hogy milyen szép is lesz idős korunkban. A cél, hogy boldogan, hálával telt szívvel éljük az életünk, és szeressük egymást mindhalálig, sőt azon túl az örökkévalóságban is. Nagyon átjárta a szívem a kérdés, hogy milyen örökséget hagyok gyerekeimnek. Köszönöm, hogy a Reggeli csendességgel indíthatom a napjaimat. Isten áldását kívánom mindannyiunk napjaira. Áldott Békés Boldog Karácsonyt!” (Szakács-Mikes Júlia, Marosszentgyörgy)

TÁMOGATOM

ADOMÁNYÁVAL MISSZIÓNKAT SEGÍTI

Ha teheti támogassa a munkánkat. Köszönjük!

TÁMOGATOM