A reformáció 500 éves megemlékezésére hangolódva a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja november 25.-én ökumenikus lelkinapot szervezett házaspároknak a brassó-bolonyai plébániához tartozó Szent Imre Házban. A program célja segítséget nyújtani az ökumenizmus jó megéléséhez a házasságban; úgy a szűkebb, mint a tágabb családban,  közösségeinkben. A lelkinap mottója „Közösen az Úton” volt, a rendezvényen 16 házaspár vett részt, sokan hozták a gyerekeiket is, akiknek felügyeletet biztosítottunk a program alatt.  

Kezdéskor játékos ismerkedés volt a gyerekekkel, felügyelőkkel közösen, majd a szervező házaspár, Komán Attila és Katica ráhangoló előadása következett, annak kapcsán, hogy milyen fontos meglátni a másik emberben Isten gyermekét. Felvázolták, hogy az Úton, amelyen járunk, sokan és sokféle módon és nyelven köszön-nk egymásnak. Felelevenítették a részvevők felekezeti köszöntési formáit: „Békesség Istentől!”, „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”, „Erős vár a mi Istenünk!”, „Isten áldja!”. Amint megállapítottuk a jelenlévő házaspárok családjaiban nem csak egy felekezethez tartoznak a családtagok, és ez egész Brassóra és környékére jellemző.

Ezt követően Fáy Leó-Lóránt brassó-bolonyai plébános tartalmas előadását hallgathatták meg a résztvevők, amelyben szó volt történelmi áttekintésről, az elcsüggedéstől való óvásról, arról, hogy nem kell feladnunk egyediségünket, különbözőségünket ahhoz, hogy megéljük a Jézus Krisztus által megálmodott egységet. Nagyon biztató volt a JELENLÉT-re való hívása, és előadásnak a végkicsengése . Eszerint az egység nem utópia, ha tesszük a Szent Pál által az Efezusi levélben megírtakat: „viseljétek el egymást szeretettel, törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét” és m;lyen hisszük, hogy “egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van.”

A kiscsoportos beszélgetések témája is a másság megélése volt, az ezt követő játék már egy kicsit a délutáni interaktív előadást vezette be, amelyet Gáspár-Babos Etele ilyefalvi református lelkész tartott „Jól csak a szívével lát az ember“ mottóval. A lelkipásztor rávilágított arra, hogy kétféle látásmód létezik, egy krisztusi és egy emberi, ezért is fontos, hogy ne az előre bennünk élő kép szerint közeledjünk házastársunkhoz. Hangsúlyozta azt is, hogy fontos törekedni a „szép”, a „tiszta” látásra és ez kapcsán tett fel kérdéseket a párbeszélgetéshez.

A párbeszélgetés után a családok, a gyerekekkel együtt részt vettek egy szimbolikus „házaspárok útján”, amely a gyerekek által készített mécsesekkel volt kidíszítve. A lelkinap a Koszta Enikő evangélikus lelkész által vezetett, taizés dalokkal kísért áhítattal zárult.

Istennek hálát adva búcsúztunk egymástól. Köszönet mindenkinek, aki segített a szervezésben, a brassói Házas Hétvégés közösség tagjainak és mindazoknak, akik megtiszteltek jelenlétükkel. Komán Katica és Attila

Az ökumenikus sorozat támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) – Reformációs Emlékbizottság.